Wolff, mr. M.

Identifier
MF1091917
Language of Description
Dutch
Alt. Identifiers
  • 287
Dates
1 Jan 1943 - 31 Dec 1943
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

0,25 meter (57 inventarisnummers)

Biographical History

Machiel Wolff werd op 9 maart 1904 geboren te 's Gravenhage als enig kind van Moses Wolff ('s Gravenhage, 16 december 1869) en Rosalie Wolff- Van Lier ('s Gravenhage, 18 mei 1871). Machiel Wolff studeerde in de jaren twintig rechten, vermoedelijk in Leiden. Op 29 juli 1934 trouwde hij met zijn nicht, Felicia (Fifi) van Lier (London, 13 november 1902). Zij was de dochter van Simon van Lier ('s Gravenhage, 21 maart 1878) en Flora van Lier- Manheim (Alkmaar, 8 juni 1877). Na hun huwelijk vestigden Machiel Wolff en Felicia Wolff- Van Lier zich in Goor, Overijsel. Hier hield Wolff kantoor, aanvankelijk aan huis op de Deldenscheweg 42, van juli tot en met december 1937 tijdelijk in de Grootstraat te Goor en daarna ontving hij weer clienten thuis. In 1939 verhuisde het echtpaar naar het huis op de Deldenscheweg 82. Op 7 juni 1939 kreeg het echtpaar een dochter, Ruth Flora Rosalie Wolff. Wolff was in de periode van 25 augustus 1939 tot en met 10 juni 1940 gemobiliseerd in Utrecht.

Wolff was in ieder geval in de periode 1938-1943 voorzitter van het Nederlandsch Israelitisch Kerkgenootschap te Goor. In die hoedanigheid hield hij zich bezig met het organiseren van hulp aan buitenlandse vluchtelingen. Niet veel later werd het Comite voor Joodsche Vluchtelingen te Goor opgericht, waarvan Wolff de voorzitter was. Begin oktober 1941 werd Wolff door S.N. Menko, de pasbenoemde voorzitter van de Joodsche Raad te Enschede, gevraagd om hoofdvertegenwoordiger voor de Joodsche Raad voor Goor, Markelo en Diepenheim te worden. In juli 1941 had Wolff vanuit het Centraal Bureau van de Joodsche Raad te Amsterdam al bevoegdheden gekregen. Wolff aanvaardde zijn benoeming direct en ontplooide in zijn hoedanigheid als hoofdvertegenwoordiger veel activiteiten. Het echtpaar Wolff-Van Lier is zeer waarschijnlijk in april 1943 opgepakt en naar Westerbork gedeporteerd. Vanaf daar zijn ze op 24 augustus 1943 gedeporteerd naar Auschwitz. Felicia Wolff-van Lier werd daar op 27 augustus 1943 omgebracht. Als overlijdensdatum van Machiel Wolff wordt in het register van de Oorlogsgravenstichting 27 augustus 1943 genoemd. Het Nederlands Rode Kruis heeft echter vastgesteld dat Machiel Wolff nog als dwangarbeider werd geregistreerd. Verder staat vast dat hij op 20 april 1944 in de Krankenbau van Monowitz werd opgenomen met tuberculose. Op grond daarvan is na de oorlog geconcludeerd dat hij eind april 1944 is overleden: uiterlijke datum van overlijden is 30 april 1944 in Auschwitz. Hun dochter heeft de oorlog overleefd.

Archival History

Het archief is gevormd in de periode 1906 tot en met 1943.

Acquisition

Het archief is eigendom van het NIOD.

Scope and Content

Het archief bevat zakelijke correspondentie en dossiers uit Wolffs rechtspraktijk, privecorrespondentie en financiele stukken van het echtpaar Wolff-Van Lier, correspondentie van het Nederlands Israelitisch Kerkgenootschap te Goor en correspondentie en aantekeningen over de hulp aan Joodse vluchtelingen.

Appraisal

Tijdens de bewerking van het archief zijn paperclips en nietjes verwijderd.

Accruals

Aanvullingen worden niet verwacht.

System of Arrangement

Het archief is thematisch geordend. Onderscheiden zijn vier rubrieken. De rubriek prive beslaat het grootste gedeelte van het archief. Hierin is correspondentie van Wolff en van zijn vrouw ondergebracht. Het archief bleek ook correspondentie van verwanten van het echtpaar Wolff- Van Lier te bevatten. Verder zijn in deze rubriek financiele stukken en enkele persoonlijke eigendommen ondergebracht. In de rubriek advocaten- en procureurskantoor is Wolffs zakelijke archief geordend en beschreven. De derde rubriek bevat stukken van het Nederlands Israelitisch Kerkgenootschap te Goor. Wolff was in ieder geval in de periode 1938-1943 voorzitter van dit kerkgenootschap. De vierde rubriek bevat stukken over de hulp aan Joodse vluchtelingen. Wolff speelde in Goor en omstreken een belangrijke rol in de organisatie hiervan.

Conditions Governing Access

Volledig openbaar

Conditions Governing Reproduction

Behoudens de algemene regels die gelden voor het vermenigvuldigen van stukken gelden geen beperkingen voor de reproductie.

Physical Characteristics and Technical Requirements

De materiële toestand van de meeste archiefstukken verzet zich niet tegen gebruikelijke raadpleging van de originelen in de studiezaal van het NIOD. Sommige stukken echter hebben ernstige waterschade geleden en zijn in slechte staat.

Related Units of Description

  • Bij het NIOD: Comité voor Bijzondere Joodsche belangen ( ) Comité voor Joodsche vluchtelingen ( ) Joodsche Raad voor Amsterdam ( ), in het bijzonder inventarisnummer 41 t/m 46. Deze nummers bevatten correspondentie van Wolff met het Centraal Bureau van de Joodsche Raad.

Note(s)

  • Van deze toegang is ook een <a class=uline href=http://www.archieven.nl/nl/search-modonly?&mivast=298&mizig=210&miadt=298&micode=287_ENG&milang=nl&miview=inv2 target=_blank> Engelstalige versie beschikbaar

  • De joodse advocaat en procureur Machiel Wolff hield zich bezig met het organiseren van hulp aan buitenlandse vluchtelingen in de omgeving van zijn woonplaats Goor. Hij was voorzitter van het Nederlandsch Israelitisch Kerkgenootschap en het Comite voor Joodsche Vluchtelingen. Vanaf oktober 1941 was hij regionaal vertegenwoordiger voor de Joodse Raad. Eind april 1944 is hij in Auschwitz om het leven gekomen.

Sources

  • citeer- en aanvraaginstructie

  • Archiefstukken uit dit archief kunnen in de studiezaal van het NIOD worden aangevraagd onder vermelding van: archief 287, inv.no. ...

  • Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna volstaat een verkorte aanhaling:

  • Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam, archief 287 mr. M. Wolff, inv.no. ...

  • NIOD, archief 287 Wolff, inv.no. ...

Process Info

  • De inventaris is in maart 2009 vervaardigd door K.M. Tessel, MA.

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.