Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 1,880
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
 1. Bankierskantoor Lissa & Kann

  Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog had ingrijpende gevolgen voor NV Bankierskantoor van Lissa & Kann. Toch overleefde het bankiershuis de oorlog, zij het niet langer als zelfstandig bankierskantoor, maar in het bezit van de firma Hope & Co. Op 5 juni 1940 werd een drietal overeenkomsten gesloten, namelijk tussen J.H. Kann en Hope & Co., tussen J.H. Kann en Lissa & Kann en tussen Hope & Co. en Lissa & Kann. De reden dat J.H. Kann, enig aandeelhouder, zijn gehele aandelenbezit verkocht aan Hope & Co, was zijn debetpositie bij het bankierskantoor. In de overee...

 2. Belgische Dienst voor Beheer en Liquidatie.

  Dit bestand bevat een aantal dossiers in verband met het vrijgeven van bezittingen en fondsen van personen die door de geallieerde mogendheden tijdens de oorlog in beslag waren genomen en onder (geallieerd, veelal Brits) beheer werden geplaatst. Relevant voor deze gids zijn de dossiers inzake Palestina. Het gaat om lijsten, correspondentie (o.a. met Britse diensten zoals het Trading with the Enemy Department), instructies, … inzake het deblokkeren van bezittingen van Belgische burgers in Palestina na de Tweede Wereldoorlog, opzoekingen om de eigenaren of hun erfgenamen terug te vinden, ... ...

 3. Archief Carl Requette.

  Het archief van Carl Requette, vereffenaar van het Belgische Commissariaat voor de Repatriëring, omvat onder andere algemene briefwisseling met internationale organisaties en andere landen met betrekking tot het terugbetalen van de kosten voor repatriëring. Daarnaast vermelden we nog de dossiers betreffende de praktische en financiële afhandeling van de repatriëring van burgers (waaronder Joden). Tenslotte zijn ook de dossiers van missies in verschillende Europese en niet-Europese landen relevant, evenals een aantal dossiers over betwistingen (zie vb. nr. 176 over de ‘affaire Kleefeld’ en n...

 4. Directie van de bedrijfsorganisatie.

  Dit archief is van groot belang voor de studie van de economische (re)organisatie van de Belgische economie tijdens de bezetting. Het bestand bevat dossiers over de organisatie en het functioneren van de Bedrijfsorganisatie en de bedrijfsgroeperingen, over de toekenning van allerhande licenties, attesten en certificaten aan de verschillende Hoofdgroeperingen en Zelfstandige bedrijfsgroeperingen door de Duitse overheden. Daarnaast vinden we ook meer administratieve en juridische stukken terug, zoals regelgevende teksten, statuten en circulaires van de diverse groeperingen en de verslagen van...

 5. Архів та зібрання рукописів Кабінету єврейської культури Академії Наук УРСР

  Наявні: зібрання рукописів; документи та матеріали фольклорного відділу: зібрання єврейських народних пісень, розповідей, прислів’їв та приказок, афоризмів, анекдотів, жартів; єврейський радянський антирелігійний фольклор; вирізки з періодичних видань з публікаціями про єврейську народну творчість, та архів: протоколи виробничих нарад; списки співробітників Кабінету; матеріали про роботу відділу зі збирання матеріалів про Велику Вітчизняну війну (1947); матеріали до збірника «Еврейское народное творчество дней Великой Отечественной войны» (1948–1949); спогади про життя єврейського населення...

 6. 3 відділ УДБ НКВС УРСР – 2 управління НКДБ- КДБ УРСР

  • 3 Department of DIrectorate of State Security of NKVD UkrSSR -- 2 Directorate of NKGB-KGB UkrSSR

  The following documentary material is related to the history of Jews and the Holocaust: Materials on the search of the traitors of Motherland, agents of the Nazi intelligence, police and security bodies, as well as other individuals who actively collaborated with Nazi Germany during the Second World War (fond 1, op. 1, pp. 12-28, 108-246, 260-280). Materials on the search of individuals who served in the unit of Einsatzgruppe D detachment created by the occupants - the so-called "SD Caucasian company" and "SS battalion 32", and actively participated in police operations on the territory of ...

 7. Колекція друкованих видань КГБ УРСР

  Наступні справи містять відомості щодо історії євреїв, окупаційного режиму та Голокосту: Спр. 252. Сборник справочных материалов об органах германской разведки, действовавших против СССР в период ВОВ. 1952 г. Тома 1-2-3-4-1. Спр. 306. Список румын, совершивших преступления против СССР в период ВОВ 1941-1945 гг. 1945 г. Тома 1-7. Спр. 319. Список лиц, работавших в румынских полицейских и разведывательных органах. 1942. Тома 1-5. Спр. 322. Список сотрудников германской жандармерии и полиции и лиц, преследовавшихся этими органами, 209 л. 1942. Спр. 323. Справочник-список офицерского и рядового...

 8. Секретаріат ГПУ–КГБ УРСР

  • Секретариат ГПУ-КГБ УССР
  • UkrSSR GPU-KGB Secretariat

  The documents were mainly generated within four periods: 1930-1941; 1941-1945; 1945-1954; 1964-1991 The documents of the period of the Second World War (1941-1945) contain: • resolutions and orders of the Council of People's Commissars of the USSR; • directives and instructions by NKVD of the USSR on work issues; • directives and instructions by NKVD of the Ukrainian SSR on work issues; • correspondence by NKVD of the UkrSSR with organizations, authorities and administration of the UkrSSR on the activities of the state security agencies; • special reports sent by NKVD of the Ukrainian SSR a...

 9. Управління боротьби з бандитизмом МВД, Управління 2-Н та 4-те Управління МГБ–КГБ УРСР

  Матеріали, що дотичні до історії окупаційного режиму та Голокосту: Спр. 24. Довідки на співробітників Української поліції м. Харкова. 1943. 87 арк. Спр. 26. Розшук агентів іноземних розвідок, зрадників Батьківщини, зрадників та посібників окупантів. 1942. 300 арк. Спр. 27. Розвідка агентури іноземних розвідок, зрадників Батьківщини, зрадників та посібників окупантів. 1942. 315 арк. Спр. 28. Список № 2 (Додаток до справи №9 Розшук агентів іноземних розвідок та посібників). 1942. 286 арк. Спр. 29. Список № 1 (Додаток до справи №9 Розшук агентів іноземних розвідок та посібників). 1942. 171 арк...

 10. Оперативно-статистична звітність КГБ УРСР

  • Спр. 48. Со сведениями об агентурной и следственной работе за 1941 год (приложение- диаграмма). • Спр. 49. Со сведениями об агентурно-оперативной работе за 1942 год. • Спр. 50. Со сведениями об оперативно-следственной работе за I-е полугодие 1943 года. • Спр. 51. Со сведениями об оперативно-следственной работе за 1943 год. • Спр. 53. Со сведениями по Ф-1 о результатах оперативно-следственной работы за 1944 год (справка). • Спр. 57. Со сведениях о результатах оперативно-следственной работы за 1945 год (справка и обзор о работе). • Спр. 58. Со сведениями об агентурно-следственной работе за ...

 11. Колекція кінофотодокументів КГБ УРСР

  Мікрофільмовані документи імперського міністерства у справах східних окупованих територій та його керівника А. Розенберга: • документи про діяльність німецької окупаційної адміністрації в Україні; • доповідні про дії партизанських загонів і груп та підпілля в Україні; • документи про діяльність німецької окупаційної адміністрації в Білорусії та Прибалтиці; • доповідні та повідомлення про соціально-політичне й економічне становище на окупованих територіях СРСР; • доповідні та повідомлення про реагування населення окупованих територій на заходи німецької адміністрації, події на фронті; • доку...

 12. Колекція друкованих видань КГБ України

  Наявні, зокрема, копії доповідних записок, звітів, оглядів, орієнтувань, аналітичних матеріалів та інших документів про оперативну обстановку в Україні, надзвичайні події, результати проведених оперативно-пошукових заходів, розслідування окремих кримінальних справ; довідники та бібліографічні видання; матеріали про розстріли євреїв в роки Другої світової війни. Особливе значення має справа № 98 "Матеріали щодо розстрілів фашистськими окупантами громадян єврейської національності" (1999-2000, 101 арк.), яка містить підписаний 22 січня 1999 р. заступником голови СБУ В. Пристайком запит до обл...

 13. Слідча частина МГБ і Слідчий відділ КГБ УРСР

  • Investigative section of MGB and Investigative department of KGB UkrSSR

  The following cases contain information about the history of the Jews, the occupation regime and the Holocaust: • Documents on the identification of witnesses for the Nuremberg International Trial against the Nazi war criminals (1945); • documents on the preparation and conduct of an public trial in Kiev over Nazi war criminals (1946); • documents on the activities of the OUN and the UPA in the western regions of Ukraine (informations on the arrested persons, minutes of interrogations, memorandums on the conduct of trials) (1946-1949); • Correspondence of state security bodies with party an...

 14. Новогеоргіївська міська управа; м. Новогеоргіївськ Новогеоргіївського району Кіровоградської області.

  Накази, розпорядження міської управи про вербування молоді до Німеччини, про проведення перепису і паспортизації населення та з питань роботи установ освіти. Списки військовополонених Червоної армії, що перебували на території райуправи. Списки німецьких підданих (фольксдойче). Відомості нарахування заробітної плати робітникам і службовцям міської управи. Заяви розкуркулених і репресованих осіб на виділення землі. Листування з адміністративних та господарських питань.

 15. Кіровоградський гебітскомісаріат; м. Кіровоград.

  Циркуляри, розпорядження райхскомісару України, генерального комісару Миколаївського округу про введення нового аграрного порядку, про створення сільськогосподарських товариств, про вивезення худоби і сільськогосподарських продуктів до Німеччини, про збільшення робочого часу для працюючих. Списки робітників і службовців установ, підприємств міста. Заяви громадян на видачу нічних перепусток. Списки євреїв Великовисківського району, матеріали по їх репресіям. Анкети і списки німецьких підданих (фольксдойче). Листування з генеральним комісаром Миколаївського округу з адміністративних та господ...

 16. Кіровоградська міська управа; м. Кіровоград.

  Розпорядження німецької військової комендатури № 679 про утворення і організацію роботи Кіровоградської міської управи. Накази німецького цивільного коменданта м. Кіровограда. Постанови і накази міськуправи з адміністративно-господарських питань та накази по особовому складу міськуправи. Протоколи засідань міської управи. Відомості про кількість населення і безробітних громадян м. Кіровограда станом на 14.09.1941 року. Довідник сіл Миколаївської, Херсонської і Кіровоградської областей з даними про загальну кількість їх населення та про кількість населення німецької національності, що у них ...

 17. Торговицька сільська управа; с. Торговиці Підвисоцького району Кіровоградської області.

  Постанови, накази, розпорядження Кіровоградського гебітскомісару, Підвисоцької райуправи, польової комендатури з адміністративних та господарських питань, про порядок реєстрації дітей і обліку військовополонених Червоної армії, які проживають на території сільуправи, про боротьбу з партизанським рухом, про оподаткування та обов'язкове страхування населення, про здачу сільськогосподарської продукції. Книга запису актів про народження. Відомості про хід сільськогосподарських робіт та про наявність і стан тваринництва по громадським дворам сільуправи. Документи перепису населення. Довідки і пе...

 18. Житловий відділ Кіровоградської міської управи; м. Кіровоград Кіровоградської області

  Фінансові документи. Списки службовців і двірників управлінь будинками. Списки мешканців по управлінням будинками та євреїв, закріплених за житловим відділом для прибирання вулиць міста. Угоди на здачу в оренду домоволодінь. Заяви громадян на отримання житла. Листування з адміністративних питань.

 19. Комендатура української служби порядку; м. Кіровоград.

  Постанови, накази, розпорядження райхскомісару України, Кіровоградського міського комісару про регулювання заробітної плати та цін на продукти, про влаштування безпритульних дітей у дитячий будинок і у будинок інвалідів. Списки особового складу комендатури. Заяви, автобіографії, анкети, характеристики громадян, які бажають працювати в комендатурі. Листування Райхскомісаром України з адміністративних питань.