Archival Descriptions

Displaying items 141 to 160 of 1,880
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
 1. Клеванська районна управа, м. Клевань Рівненської області

  Постанова Рейхскомісара України про зміну кордонів між Рівненським, Костопільським і Луцьким округами; розпорядження Рівненського гебітскомісара; урядовий вісник Рівненського гебітскомісара; звіти про діяльність управи; донесення голови управи про події в селах, про спалені села, старост сіл про безчинства німецьких солдатів; відношення районного голови про зняття поставок з мешканців сіл, що були спалені; розпорядження районного голови про відправку на роботу чоловіків віком від 14 до 60 років, про вивезення лісоматеріалів, ремонт та прибирання доріг; повідомлення про збільшення робочого ч...

 2. Корецька районна управа, м. Корець Рівненської області

  Розпорядження, документи про зміну кордонів сіл, організацію районної управи; списки населення м. Корець, молоді 18-річного віку, підприємств району, працівників управи та установ, що їй підпорядковуються, керівників ремісничих підприємств, секретарів сільських управ, селян, які здали поставку; план штатів управи, протоколи перевірки каси; статистичні відомості про кількість населення, відомості про наявність землі, дзвонів в районі; лист старшинам про направлення людей та підвід, список робочої та тяглової сили; копії постанов суду про збирання штрафів; звіти районної управи за 1943 р.; об...

 3. Млинівська районна управа, м. Млинів Рівненської області.

  Накази, розпорядження, оголошення та листування з сільськими управами з адміністративних питань, листування з єврейською управою, міліцією про примусову роботу прибиральниць в неробочий час, про прийняття мір покарання до громадян за відмову працювати згідно з розпорядженням німецької влади, список працівників районної управи, заяви про прийом та звільнення з роботи, список мешканців району, заяви мешканців району з особистих питань, списки рідних, які отримують посилки за відправлених в Німеччину, відомості про отримання премій, заробітної плати.

 4. Рівненська районна управа, м. Рівне Рівненської області

  Оголошення, розпорядження Рівненського гебітскомісара, розпорядження Рівненської окружної управи, інструкції районним управам, накази Рівненської районної управи, акт приймання-передавання майна Рівненської районної управи, плани роботи управи, плани посівів, заготівель дров для шкіл та лікарень, лікарських рослин, домашньої птиці тощо, листування з Рівненським гебітскомісаріатом про допомогу сиротам, родинам робітників, які виїхали в Німеччину, про інвентар, що належав євреям, в справі протипожежної охорони, в санітарних справах, про повернення майна, урожаю, забраного у населення, протоко...

 5. Тучинська районна управа, м-ко. Тучин Рівненської області

  Списки українського та єврейського населення м. Тучин, мешканців району на отримання хліба, мешканців с. Дроздів.

 6. Володимирецька районна надзвичайна комісія зі встановлення збитків та злочинів, заподіяних німецько-фашистськими загарбниками.

  Акти розслідувань злочинів та збитків, заподіяних німецько-фашистськими загарбника під час окупації, списки потерпілих осіб Володимирецького району Рівненської області.

 7. Гощанська районна надзвичайна комісія зі встановлення збитків та злочинів, заподіяних німецько-фашистськими загарбниками.

  Списки осіб, які зазнали збитків від німецько-фашистських загарбників під час окупації Гощанського району Рівненської області.

 8. Деражненська районна надзвичайна комісія зі встановлення збитків та злочинів, заподіяних німецько-фашистськими загарбниками.

  Акти розслідувань злочинів та збитків, заподіяних німецько-фашистськими загарбника під час окупації, списки потерпілих осіб Деражненського району Рівненської області

 9. Корецька районна надзвичайна комісія зі встановлення збитків та злочинів, заподіяних німецько-фашистськими загарбниками.

  Списки осіб, які зазнали збитків від німецько-фашистських загарбників під час окупації Корецького району Рівненської області.

 10. Костопільська районна надзвичайна комісія зі встановлення збитків та злочинів, заподіяних німецько-фашистськими загарбниками.

  Акти розслідувань злочинів та збитків, заподіяних німецько-фашистськими загарбника під час окупації, списки потерпілих осіб Костопільського району Рівненської області

 11. Червоноармійська районна надзвичайна комісія зі встановлення збитків та злочинів, заподіяних німецько-фашистськими загарбниками.

  Акти розслідувань злочинів та збитків, заподіяних німецько-фашистськими загарбниками під час окупації Червоноармійського району Рівненської області.

 12. Мізоцька районна надзвичайна комісія зі встановлення збитків та злочинів, заподіяних німецько-фашистськими загарбниками.

  Акти розслідувань злочинів та збитків, заподіяних німецько-фашистськими загарбника під час окупації, списки потерпілих осіб Мізоцького району Рівненської області.

 13. Острожецька районна надзвичайна комісія зі встановлення збитків та злочинів, заподіяних німецько-фашистськими загарбниками.

  Акти розслідувань злочинів та збитків, заподіяних німецько-фашистськими загарбника під час окупації, списки потерпілих осіб Острожецького району Рівненської області.

 14. Рокитнівська районна надзвичайна комісія зі встановлення збитків та злочинів, заподіяних німецько-фашистськими загарбниками.

  Списки осіб, які зазнали збитків від німецько-фашистських загарбників під час окупації Рокитнівського району Рівненської області.

 15. Колекція матеріалів Організації Українських Націоналістів - Української Повстанської Армії (ОУН-УПА).

  Маніфест Організації Українських Націоналістів (ОУН) 1940 р., Комунікат президії Головної Еміграційної Ради, документи з короткою історією ОУН, постанови Великих Зборів ОУН, Конгресу ОУН, інструкції по пропаганді, інформаційні, періодичні пропагандистські видання ОУН, інформації з теренів, матеріали: з історії агентурної розвідки, про організаційну структуру Української Повстанської Армії (УПА), протоколи допитів, звіти, донесення, накази командирів УПА, вишкільні матеріали, списки учасників УПА по районах, військовозобов'язаних учасників УПА, відомості про кількість членів УПА по загонах, ...

 16. Видавництво газети "Українська думка" - орган Черкаської районної управи, м. Черкаси

  Назви вибраних справ Спр. 1. Распоряжения и приказы по редакции газеты. 1941-42. 140 л. Спр. 2. Списки рабочих и служащих. 1942. 38 л. Спр. 3. Списки рабочих и служащих. 1943. 46 л. Спр. 4. Анкеты и автобиографии ответственных. 1942. 8 л. Спр. 5-7. Ведомости на выплату зарплаты. 1942-43. По 30 л. в деле. Спр. 8. Кассовые ордера на выплату гонорара литературным работниками и корреспондентам. 1941-43. 338 л. Спр. 9. Договора с корреспондентами. 1941-42. 10 л. Спр. 18. Списки служащих Черкасской районной охранной украинской полиции и черкасской районной газеты. 1941-42. 15 л. Спр. 19. Рукописн...

 17. Черкаська районна управа, м. Черкаси

  Назви вибраних справ: Спр. 1. Приказы о назначении сельских старост, уполномоченных участков на работу в учреждения г. Черкассы; переписка со Смилянским гебитскомиссариатом о награждении старост, полицейских и др. за участие в борьбе с партизанами, акты и докладные записки о состоянии ж/д моста и др. 1941-43. 31 л. Спр. 2. Списки сотрудников жилищного отдела, конторы связи, ж/д станции г. Черкассы, квартальных и участковых уполномоченных районной управы по г. Черкассы. 1941-42. 18 л.

 18. Колекція документів "Чернігівщина в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр."

  Назви вибраних справ: Опис 1. Спр. 1-40. Сочинения на тему «Что я пережил во время н.-ф. оккупации», написанные учащимися. По 30 листов в деле в среднем. Спр. 42. Фотографии злодеяний н.-ф. захватчиков на территории Черниговщины в годы оккупации. 10 арк. Спр. 43.Воспоминания Товстухи-Новицкой Р.И. о периоде оккупации Черниговщины. 34 арк. Опис 9. Спр. 1-21 – Списки погибших мирных граждан по районам области для историко-мемориального сериала «Книга памяти Украины» - в среднем по 40 листов в деле.

 19. Колекція документів Чернігівської обласної комісії з історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945

  Вибрані назви окремих справ: Спр. 14. Хронологический справочник о временной оккупации немецко-фашистскими захватчиками населенных пунктов Черниговской области и их освобождении Красной армией (верстка).118 арк. Спр. 18. Сборник документов «Зверства и злодеяния н-ф захватчиков на Черниговщине и борьба советского народа за свое освобождение». 394 арк. Спр. 19. Черновые материалы к сборнику «Зверства и злодеяния…», насильственный угон в Германию, письма угнанных и др. 56 арк. Спр. 20. То же, борьба с партизанами, регистрация населения и др. 44 арк. Спр. 21. То же, подпольные и антифашистские ...