Gemeentebestuur Maurik

Identifier
0812
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1811 - 31 Dec 1945
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

38,5 meter; 2142 inventarisnummers

Creator(s)

Scope and Content

In 1942 werd burgemeester Kamp ook benoemd tot burgemeester van de naburige gemeente Lienden. De benoeming was waarschijnlijk mede ingegeven door gedachten om de gemeenten samen te voegen. Kamp schreef hierover ook een rapport, met een positief advies. Door de ontwikkelingen in de oorlog is het hierbij gebleven. Halverwege september 1944 kreeg de gemeente Maurik direct te maken met het oorlogsgeweld. De luchtlandingen bij Arnhem-Nijmegen en de daarop volgende gevechten leidden uiteindelijk tot een frontlinie tussen de Geallieerde en de Duitse troepen welke dwars door de Betuwe liep. Deze situatie bleef bestaan tot mei 1945. De gevechten en de inundaties van de Betuwe in december 1944 en februari 1945 zorgden voor een grote stroom evacuees. Velen vonden onderdak in de gemeente Maurik. In korte tijd groeide de bevolking met enkele duizenden personen. De huisvesting en voedselvoorziening van de evacuees en de eigen inwoners zorgden voor veel problemen en administratieve werkzaamheden op het gemeentehuis. Burgemeester Kamp dook op 24 september 1944 onder in Doorn. De Ravenswaaijse bakker H. de Moree, lid van de NSB, nam kort daarop de burgemeesterszetel in. Moree stond bekend als een notoire NSB'er. In de oorlogsjaren was burgemeester Kamp geregeld met hem in conflict gekomen, met name vanwege zijn propaganda acties voor de NSB. Moree klaagde bij partijgenoten geregeld over tegenwerking van burgemeester Kamp. Zijn uitlatingen ten opzichte van Kamp waren duidelijk: 'Dat is nog eens een staaltje van democraasie en dwang van zoon Oranje Bolsjewiek. Het wordt tijd dat hij verbannen word dan kunnen wij hier veel bereiken met een kameraad als Burgemeester'. Echt veel heeft Moree niet kunnen bereiken. Voor burgemeester Kamp was het wel irritant. Nadat hij was ondergedoken nam Moree contact op met 'kameraad' J.F. Remmert, burgemeester van Geldermalsen. Remmert gaf aan Moree een aanbevelingsbrief voor de Ortscommandant in Culemborg. Deze stelde Moree-officieus-aan als burgemeester van de gemeente Maurik. Kort daarop volgde zijn officiële benoeming tot waarnemend-burgemeester door de Commissaris der provincie Hondius. Enkele weken later wordt Moree ook benoemd tot waarnemer van Lienden. Hij bleef burgemeester tot het einde van de oorlog. Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 1-24 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 705-709 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder inventarisnummers 1166-1316 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Conditions Governing Access

openbaar

Process Info

  • This fonds has been selected by EHRI from the online service Wegwijzer Archieven WO2 at www.archievenwo2.nl based on the Dutch subject heading 'Jodenvervolging' attributed to file descriptions within the collection. Only file descriptions with subject heading 'Jodenvervolging' provided by the Wegwijzer Archieven WO2 have been included.

  • Regionaal Archief Rivierenland

Subjects

Places

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.