Archival Descriptions

Displaying items 1 to 15 of 15
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Rijckheyt - Centrum voor Regionale Geschiedenis
 1. Archieven van de gemeente Slenaken. 1795-1950

  De gemeente Slenaken is in 1982 opgegaan in de gemeente Wittem en maakt sinds 1999 deel uit van de gemeente Gulpen-Wittem. Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder 4.1.1.1.-4.1.1.4. zijn de notulen van vergaderingen en de besluiten van de gemeenteraad en het college van B&W te vinden. Onder 4.1.2.a.d.b. vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder 4.1.2.b.2.d.b. bevinden zich stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u, in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 2. Archief van de dienst openbare werken (1914) 1915 - 1929 (1949) en de dienst publieke werken (1917) 1930 - 1981 (1982), Heerlen. 1915 - 1981

  In 1915 wordt de dienst Openbare Werken in het leven geroepen. Deze dienst heeft tot taak het aanleggen en onderhouden van wegen en riolering, alsmede het ophalen van as en vuil. Ook sociale werken, bouw en onderhoud aan scholen en gemeentelijke gebouwen, onderhoud en aanleg van groenvoorzieningen, toezicht op de naleving van de woningwet en advisering inzake afdoening bouwvergunningen en het onderhoud begraafplaats en het verlenen van grafvergunningen behoren tot de taken. Bij B&W-besluit van 3 januari 1930 worden per 01-01-1930 de dienst Openbare Werken en de dienst Bouwen Woningtoezi...

 3. Topografisch Historische Atlas, de prentencollectie en de luchtfotocollectie.

  Naast de in de titel genoemde stukken, bevat deze collectie een zeer uitgebreide verzameling affiches die voor, tijdens en na de bezetting gebruikt zijn in de omgeving van Heerlen.

 4. Archieven van de Gemeente Bocholtz. (1668) 1794-1940 (1970)

  Tot 1982 was Bocholtz een zelfstandige gemeente. Bij de gemeentelijke herindeling in dat jaar is zij samengevoegd met de naburige gemeente Simpelveld, waarnaar de ontstane fusiegemeente vervolgens genoemd is. Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder 2.3.1.1 tot 2.3.1.4 zijn de notulen van vergaderingen en besluiten van de gemeenteraad en het college van B&W te vinden. Onder 2.3.2.1.2 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder 2.3.2.2.3.4.2 bevinden zich stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u, in de gedeeltes o...

 5. Archief van de gemeente Brunssum. 1938-1981

  Het archief bestaat uit de neerslag van de taken en activiteiten van het gemeentebestuur. Onder de rubrieknummers 2.07.51 en 2.07.52 worden de notulen van de raadsvergaderingen en van de vergaderingen van het college van B&W aangetroffen. Stukken die betrekking hebben op het personeel zijn vermeld onder rubrieknummer 2.08. De burgerlijke stand is gerubriceerd onder nummer 1.755. Hierin kunnen zich gegevens bevinden die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog.

 6. Archieven van de Gemeente Bocholtz. 1941-1981

  Tot 1982 was Bocholtz een zelfstandige gemeente. Bij de gemeentelijke herindeling in dat jaar is zij samengevoegd met de naburige gemeente Simpelveld, waarnaar de ontstane fusiegemeente vervolgens genoemd is. Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder 2.1.32 en 2.1.33 zijn de notulen van vergaderingen en besluiten van de gemeenteraad en het college van B&W te vinden. Onder 2.1.7 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder 2.2.041 bevinden zich stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u, in de gedeeltes over de oorlog...

 7. Archieven van de gemeente Hulsberg. 1776-1953

  Tot 1982 was Hulsberg een zelfstandige gemeente. Bij de gemeentelijke herindeling werd de gemeente samengevoegd met Nuth. Een deel van het gebied van de voormalige gemeente Hulsberg kwam bij de gemeente Valkenburg aan de Geul en een deel ging naar Voerendaal. Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder 2.1.1.1.- 2.1.1.4. zijn de notulen van vergaderingen en besluiten van de gemeenteraad en het college van B&W te vinden. Onder2.1.2.1.2 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder 2.1.2.2.02.4.2 bevinden zich stukken betreffende de bev...

 8. Archieven van de gemeente Gulpen. 1937-1981

  De inval van de Duitse troepen in mei 1940 ging gepaard met slechts geringe schade in Gulpen. Gemeente-eigendommen ondervonden geen schade van de oorlogshandelingen. Het normale leven hernam min of meer zijn loop na de bezetting. Geleidelijk aan kreeg de bevolking meer te maken met de maatregelen van de bezetter. In vele gemeenten trok de burgemeester zich in het najaar van 1941 terug uit zijn functie vanwege de eis van de Duitse bezetter tot uitvoering van zijn maatregelen. In Gulpen koos burgemeester van Rijckevorsel een andere lijn. Hij bleef zitten en poogde om door 'uitstellen, ingewik...

 9. Archieven van de gemeente Klimmen. (1797) 1800-1953 (1973)

  De gemeente Klimmen is bij de gemeentelijke herindeling van 1982 samengevoegd met de gemeente Voerendaal; tot de nieuwe fusiegemeente Voerendaal.. Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder 2.1.1.- 2.1.3. zijn de notulen van vergaderingen en besluiten van de gemeenteraad en het college van B&W te vinden. Onder 2.2.1.2 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder 2.2.2.4.4.2 bevinden zich stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u, in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 10. Archieven van de gemeente Hoensbroek. 1800-1940

  Tot 1982 was Hoensbroek een zelfstandige gemeente. Sindsdien maakt Hoensbroek als stadsdeel van Heerlen deel uit van de gelijknamige gemeente. Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder I.2-5 zijn de notulen van vergaderingen en besluiten van de gemeenteraad en het college van B&W te vinden. Onder II.II.C vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder II.IV.1-2 bevinden zich stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u, in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 11. Archief van de gemeente Hoensbroek. 1940-1947

  Tot 1982 was Hoensbroek een zelfstandige gemeente. Sindsdien maakt Hoensbroek als stadsdeel van Heerlen deel uit van de gelijknamige gemeente. Het archief vormt de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Door de specifieke periode waarover dit archief handelt, zijn praktisch alle hierin voorkomende stukken in meer of mindere mate oorlogsgerelateerd. Onder 5.1 en 5.2 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder 7 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder 3.4 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie....

 12. Archieven van de familie Schunck. (1828) 1874-1997

  De Firma Schunck groeide uit van een kleine weverszaak tot het grootste warenhuis in Heerlen. Gedurende meer dan een eeuw is het gerund door vier opeenvolgende generaties van de familie Schunck. De Firma Schunck bezat in Heerlen verschillende panden, waarvan de bekendste het Glaspaleis is. Dit pand is tot een van de meest invloedrijke gebouwen van de 20e eeuw uitgeroepen door de Union of International Architects. Tegenwoordig is het Glaspaleis een cultureel centrum. De archieven van de familie Schunck zijn voor het overgrote deel afkomstig uit de nalatenschap van Leo Schunck, die voor de Tw...

 13. Archieven van de gemeente Wittem. 1931-1981

  Bij de inval van de Duitse troepen op 10 mei 1940 ontstond in de gemeente enige schade. Het college van burgemeester en wethouders bestond op dat moment uit respectievelijk mr W.J.H.M. Merckelbach en H.Schürmann en H. Direcks. In de loop van 1941 namen de meeste burgemeesters in Nederland ontslag uit ongenoegen over het beleid van de Duitse bezetter. Zo ook burgemeester Merckelbach in Wittem. Hij werd in december 1941 opgevolgd door N.S.B.-burgemeester H. Kousen, afkomstig uit Kerkrade. De Duitse bezetter had inmiddels de gemeenteraden opgeheven per september 1941. De burgemeester en wethou...

 14. Archief van de gemeente Heerlen. 1919-1969

  De Maria Christina wijk is een mijnwerkerskolonie in Heerlen die in 1941 gebouwd werd naar een ontwerp van de Duitse architecten K. Gonser en H.G. Oechler. De 240 woningen werden gebouwd voor kinderrijke gezinnen, Duitse mijnarbeiders die de mijnexploitatie van de Nederlanders zouden gaan overnemen. De wijk werd gebouwd vanuit het nationaal-socialistische ideaal en stond (en staat) ook bekend als de Hermann Göringkolonie. Naast woningen werden er ook partijgebouwen gebouwd en een exercitieterrein aangelegd. De wijk was pas in 1947 gereed en werd in afgeslankte vorm door Nederlands mijnperso...

 15. Archieven van de gemeente Simpelveld. 1795-1941

  De huidige gemeente Simpelveld is in 1982 ontstaan uit een fusie van de toenmalige gemeente Bocholtz en Simpelveld Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder 2.2.1.1.-2.2.1.4. zijn de notulen van vergaderingen en de besluiten van de gemeenteraad en het college van B&W te vinden. Onder 2.2.2.1.2. vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder 2.2.2.2.2.4.3. bevinden zich stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u, in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.