Archieven van de gemeente Klimmen. (1797) 1800-1953 (1973)

Identifier
T201
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1800 - 31 Dec 1953
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

17 meter; 3631 inventarisnummers

Creator(s)

Scope and Content

De gemeente Klimmen is bij de gemeentelijke herindeling van 1982 samengevoegd met de gemeente Voerendaal; tot de nieuwe fusiegemeente Voerendaal.. Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder 2.1.1.- 2.1.3. zijn de notulen van vergaderingen en besluiten van de gemeenteraad en het college van B&W te vinden. Onder 2.2.1.2 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder 2.2.2.4.4.2 bevinden zich stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u, in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Conditions Governing Access

beperkt openbaar

Process Info

  • This fonds has been selected by EHRI from the online service Wegwijzer Archieven WO2 at www.archievenwo2.nl based on the Dutch subject heading 'Jodenvervolging' attributed to file descriptions within the collection. Only file descriptions with subject heading 'Jodenvervolging' provided by the Wegwijzer Archieven WO2 have been included.

  • Rijckheyt - Centrum voor Regionale Geschiedenis

Subjects

Places

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.