Archief van de dienst openbare werken (1914) 1915 - 1929 (1949) en de dienst publieke werken (1917) 1930 - 1981 (1982), Heerlen. 1915 - 1981

Identifier
067
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1915 - 31 Dec 1981
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

60 meter

Creator(s)

Scope and Content

In 1915 wordt de dienst Openbare Werken in het leven geroepen. Deze dienst heeft tot taak het aanleggen en onderhouden van wegen en riolering, alsmede het ophalen van as en vuil. Ook sociale werken, bouw en onderhoud aan scholen en gemeentelijke gebouwen, onderhoud en aanleg van groenvoorzieningen, toezicht op de naleving van de woningwet en advisering inzake afdoening bouwvergunningen en het onderhoud begraafplaats en het verlenen van grafvergunningen behoren tot de taken. Bij B&W-besluit van 3 januari 1930 worden per 01-01-1930 de dienst Openbare Werken en de dienst Bouwen Woningtoezicht samengevoegd. De nieuwe dienst krijgt op 5 maart de naam Publieke Werken. De periode 1939-1947 zou een moeilijke periode zijn geweest. In het archief zijn hiervan zo goed als geen gegevens aangetroffen. Krantenartikelen m.b.t. het 25-jarig jubileum van de dienst geven meer informatie hierover. Tijdens de oorlog komen er een aantal taken bij. Tot 1944 was de dienst belast met luchtbeschermingstaken. Verder had de dienst onder zich de Centrale Keuken, het Prijzenbureau voor onroerende zaken en het Bureau Toewijzing Woonruimte en Beheer meubilair, elders Bureau Inbeslaggenomen Goederen genaamd Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de dienst.

Conditions Governing Access

openbaar

Process Info

  • This fonds has been selected by EHRI from the online service Wegwijzer Archieven WO2 at www.archievenwo2.nl based on the Dutch subject heading 'Jodenvervolging' attributed to file descriptions within the collection. Only file descriptions with subject heading 'Jodenvervolging' provided by the Wegwijzer Archieven WO2 have been included.

  • Rijckheyt - Centrum voor Regionale Geschiedenis

Subjects

Places

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.