Language of Description: Lithuanian
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
 1. Управління соцзабезпечення військ 'СС' 'Аусланд', м. Берлін

  Документи про діяльність Управління забезпечення військ СС 'Аусланд' (накази, обіжники, звіти, листування). Документи про призначення і видачу пенсій добровольцям німецько-фашистської армії, надання матеріальної допомоги їх сім'ям (доповіді, листування, списки, квитанції). Особові картки, посвідчення, анкети та особові справи добровольців

 2. Центральний Комітет Комуністичної партії України

  Постанови Політбюро ЦК КП(б)У, Оргбюро і Секретаріату ЦК Компартії України, нелегального ЦК КП(б)У і матеріали до них з питань організації і розгортання партизанського руху, створення підпільних груп і організацій, діяльності комісій по встановленню збитків та злочинів заподіяних німецько-фашистськими загарбниками. Довідки, інформації відділу агітації і пропаганди ЦК КП(б)У про газети, листівки, що видавалися для населення окупованих районів і партизанських загонів; про пропаганду у військах противника та настрої німецьких солдатів і офіцерів. тематичні плани основних передач радіостанцій '...

 3. Український штаб партизанського руху (УШПР)

  Накази НКО СРСР, інструкції Генерального штабу РСЧА, директиви ЦШПР і УШПР, командувань фронтів про організацію та розвиток партизанського руху на окупованій території. Доповідні записки, довідки ЦШПР, УШПР, НКВС УРСР про окупаційний режим на тимчасово окупованій території України, зокрема, роботу промисловості, грошову систему, релігійні рухи, становище у великих містах. Довідки Головного розвідувального Управління РСЧА, розвідвідділів ЦШПР і УШПР про дислокацію ворожих гарнізонів, аеродромів, складів, таборів радянських військовополонених, стан і режим роботи залізничних і шосейних доріг,...

 4. Комісія з історії Великої Вітчизняної війни при Академії наук УРСР.

  Стенограми бесід з бійцями і командирами партизанських загонів і з'єднань, учасниками підпільних партійних і комсомольських організацій. Звіти, доповідні записки окремих підпільних і партизанських груп, надіслані до Комісії. Документи окупаційних нацистських установ, що діяли на території України: накази, розпорядження німецьких властей про окупаційний режим в областях України, про реєстрацію і відправку радянських громадян до Німеччини; зведення і звіти німецької поліції, 'СС' про діяльність партизанів; списки громадян 1922-1925 рр. народження, які підлягали відправці до Німеччини. Малюнки...

 5. Київська українська охоронна поліція

  Копії обіжників Київської охоронної поліції з питань організації роботи поліції; плани оборони та креслення поліцейських ділянок у Пуща- Водиці; списки та посвідчення поліцейських, списки співробітників слідчого відділу

 6. Київська штадткомендатура, м. Київ.

  Накази, директиви, розпорядження головного штабу військових сил Німеччини на Україні, накази командування Південної армійської групи військ Німеччини; розпорядження штадткомендатури, списки її службовців; листування з питань розвитку спорту, обслуговування німецьких військових у театрах та кінотеатрах Києва; послужні списки викладачів та курсантів військових курсів у м. Києві; матеріали радіомовлення для німецьких військових частин.

 7. Подільська районна управа, м. Київ.

  . Документи відділів Подільської районової управи: загального, адміністративного, відділу інспектури праці, громадської опіки, паспортного, відділу міського господарства, житлового господарства, транспортної секції, документи відділів торгівлі та харчування, охорони здоров'я, фінансового, документи статистичної інспектури, земельної інспекції, районного бюро метрик; картотека громадян Подільського району Києва , яких вивезено на примусові роботи у Німеччину.

 8. Куренівська районна управа, м. Київ.

  Документи відділів Куренівської районової управи: адміністративного, житлового, громадської опіки, фінансового, відділів інспектури торгівлі та харчування, юридичної частини, інспектури охорони здоров'я, освіти, інспектури міського господарства, статистичної інспектури, відділу районного бюро метрик; списки населення Куренівського району

 9. Київський генералкомісаріат, м. Київ

  Накази, розпорядження, обіжники, інструкції генералкомісаріату з адміністративно-господарських питань; зведення Київського генералкомісаріату про стан посівних робіт, хід збирання врожаю у Київському окрузі; відомості, інформації з обліку лісового фонду головного лісництва; листування з музеями про організацію виставок, підготовку музейних експонатів; списки співробітників історичного музею.

 10. Управління німецької жандармерії, м. Київ.

  Накази по управлінню; списки службовців штабу жандармерії

 11. Колекція хронологічних довідок про тимчасову німецько-фашистську окупацію.

  Звіти, доповідні, хронологічні довідки про тимчасову окупацію населених пунктів Київської області та їх звільнення; довідки про партизанський рух; паспорти німецьких службовців; трудові книжки та посвідчення осіб, які знаходилися на роботі у Німеччині.

 12. Луцький окружний комісаріат, м. Луцьк

  Циркулярні розпорядження рейхскомісара України, генерального комісара Волині і Поділля, постанови, розпорядження та інструкції окружного комісаріату з основної діяльності, економічна довідка про область, проект зіставлення адміністративних районів на території області з зазначенням площі, чисельності населення, промисловості, бюджетні плани, річний звіт про роботу, бухгалтерські документи, журнали реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції, листування з генеральним комісаріатом Волині і Поділля, міськрайуправами, біржею праці, іншими установами з основної діяльності, списки співробітників...

 13. Луцька міська управа, м. Луцьк

  Розпорядження рейхскомісара України, генерального комісара Волині і Поділля, окружного комісара з питань діяльності управи, накази та розпорядження бургомістра-посадника м. Луцька з загальних питань та з особового складу, бюджети, звіти про їх виконання та виробничі звіти відділів управи і держустанов міста, списки промислових та торгових підприємств, вулиць м. Луцька; робітників та службовців, жителів міста та області, списки осіб, вивезених в Німеччину, відомості на виплату зарплати службовцям управи та інших установ міста, бухгалтерські документи, журнали реєстрації вхідної та вихідної к...

 14. Голобська районна управа, с. Голоби

  Листування з обласною управою з питань організації керівництва на місцях, постачання по-ліцейських, забороні культової служби для євреїв, вилучення велосипедів та ін., списки керівників шкіл та вчителів, списки євреїв с. Мельниця.

 15. Волинська обласна комісія по обліку збитків, заподіяних німецько-фашистськими загарбниками народному господарству і населенню.

  Доповідь про підсумки обліку збитків та розслідування злочинів німецько-фашистських за-гарбників у всіх галузях народного господарства області, акти та реєстри актів обліку збитків, завданих установам, колгоспам, сільрадам та населенню міст і сіл області, зведені відомості обліку збитків та відомості про кількість загиблих і вивезених в Німеччину по районах області, списки громадян, вивезених в Німеччину, списки населених пунктів області, знищених

 16. Козятинський гебітскомісаріат

  Накази та постанови з особового складу жандармерії м. Козятина, списки працівників гебітскомісаріату, поліцаїв Козятинського району, підприємств і установ, відомості про партизанів, посвідчення особи працівників

 17. Бердичівська міська управа, м. Бердичів Житомирської області

  Накази управління з квартирних питань, протоколи засідань міського управління, наказ про реєстрацію населення, про заборону рубки лісу, розпорядження про збір зимового одягу для німецьких окупантів, списки співробітників міськуправи та поліклініки, бухгалтерські документи касового та меморіального порядку

 18. Овруцький гебітскомісаріат, м. Овруч Житомирської області

  Розпорядження райхскомісара та гебітскомісара, списки та письмові зобов'язання поліцаїв Базарського району

 19. Костопільський гебітскомісаріат, м. Костопіль Рівненської області

  Карта території Костопільського гебітскомісаріату; постанова Костопільського гебітскомісара про порядок стягнення податків з населення; листування з районними управами про страхування майна та худоби; з окружним відділом освіти про проведення екзаменів на курсах з підготовки ковалів, слюсарів, перукарів; рапорти районних та сільських управ про дії невідомих озброєних осіб; звіт про роботу Костопільської районної управи за 1942 р., звіт керівника технічного відділу за 1941-1942 рр.; списки працівників гебітскомісаріату, Костопільської, Березнівської районних управ, установ , промислових підп...

 20. Рівненський гебітскомісаріат, м. Рівне Рівненської області

  Директива про скликання всіх вищих державних діячів для проведення конгресу в канцелярії Гітлера; розпорядження Гітлера про охорону військового господарства; розпорядження рейхскомісара східних областей про постачання німців в районах бойових дій; документи про призначення гебітскомісарів України, розпорядження генерального комісара Волині і Поділля, Рівненського гебітскомісара; повідомлення телеграфного агентства Німеччини; видання української прес-служби Волині - Поділля; німецькі листівки; урядовий вісник гебітскомісаріату в м. Рівне, список штабів і військових частин, що знаходяться в м...