Holding Institution: Archiwum Państwowe w Poznaniu
 1. Szef Zarządu Cywilnego przy Dowódcy Okręgu Wojskowego w Poznaniu

  • Chef Zivilverwaltung beim Oberbefehlshaber im Militarbezirk Posen
  • Head of the Civilian Administration under the Commander-in-Chief of the Poznań Military District
 2. Samorząd Okręgowy w Poznaniu

  • Gauselbstverwaltung in Posen
  • Regional Gau Government

  Abteilung I: Finanz und Wirtschaftsangelegenheiten (192 j.a.) 1.1.Allgemeine Angelegenheiten der Hochbauverwaltung (119 j.a.) 1.2.Wohnungsfürsorge (13 j.a.) 1.3.Rechtstelle (60 j.a.) 2.Abteilung II: Öffentliche Fürsorge, Jugendwohlfahrt und Jugendhilfe (209 j.a.) 2.1.Jugendamt (99 j.a.) 2.2.Fürsorge (110 j.a.) 3.Abteilung III: Allgemeine und kulturelle Angelegenheiten (568 j.a.) 3.1.Beschlagnahmen und Verwaltung des konfessionellen Besitzes (552 j.a.) 3.2.Lungenkrankenpflege (13 j.a.) 3.3.Kulturelle Angelegenheiten (3 j.a.) 4.Gauaufnahmeheim für deutsche Kinder (814 j.j.) 5.Gaugehörlosensch...

 3. Namiestnik Rzeszy w Okręgu Kraju Warty - Poznań

  • Reichsstatthalter im Reichsgau Wartheland - Posen
  • Reich Governor in the Warta Land-Poznań region,
 4. Nadprokuratura w Poznaniu

  • Oberstaatsanwaltschaft Posen
 5. Prokuratura Generalna w Poznaniu

  • Generalstaatsanwaltschaft Posen
 6. Polski Związek Zachodni w Poznaniu

  Zespół zawiera akta dotyczące organizacji ZOKZ i PZZ, zjazdów walnych, posiedzeń Rady Naczelnej, Zarządu Głównego, Dyrekcji i Okręgów. Dział społeczno – polityczny obejmuje sprawy Niemców w Polsce i Polaków w Niemczech, sprawy opcji i obywatelstwa, a w okresie powojennym sprawy autochtonów /kongres Polaków - autochtonów w 1946 r./, akcję repolonizacyjną. W dziale gospodarczym zachowano przykładowo kilka teczek dotyczących strat wojennych poszkodowanych obywateli polskich oraz akta związane z likwidacją mienia poniemieckiego. W dziale kulturalno – oświatowym akta dotyczą prac kulturalno – oś...

 7. Sąd do Spraw Dziedziczności w Poznaniu

  • Erbgesundheitsgericht Posen
 8. Sąd Okręgowy w Poznaniu

  • Landgericht Posen
 9. Urząd do Spraw Genealogicznych w Poznaniu

  • Gausippenamt Posen
 10. Archiwum Rzeszy w Poznaniu

  • Reichsarchiv in Posen
 11. Krajowa Placówka Dokumentacji Fotograficznej "Kraju Warty". Miejska Placówka Dokumentacji Fotograficznej w stolicy okręgu Rzeszy - Poznań

  • Landesbildstelle Wartheland. Stadtbildstelle der Gauhauptstadt Posen.
 12. Akta miasta Poznania.

  • Stadtverwaltung Posen

  20 Stadtverwaltung Posen 20.1 Hauptgeschaeftastelle - Hauptamt 1938-1944 20.2 Hauptgeschaeftastelle - Organisationsabteilung 1940-1944 20.3 Personalamt - Beamtenabteilung /Wydział Personalny - urzędnicy wyżsi/ 1939-1944 20.4 Personalamt - Angestellten- und Arbeiterabteilung /Wydział Personalny - urzędnicy niżsi i pracownicy techniczni/ 1936-1944 20.5 Rechnungspruefungsamt /Wydział Kontroli Księgowej/ 1939-1944 20.6 Schulamt /Wydział Szkolny/ 1939-1944 20.7 Kulturamt - Allgemeine Kulturverwaltung /Wydział Kultury/ 1939-1944 20.8 Stadtarchiv /Archiwum miejskie/ 1939-1944 20.9 Pressereferat /R...

 13. Spółka Zarządzająca Skonfiskowanymi Gruntami. Oddział w Śremie.

  • Grundstuckgesselschaft Schrimm
 14. Spółka Zarządzająca Skonfiskowanymi Gruntami. Oddział w Grodzisku.

  • Grundstuckgesselschaft Gratz
 15. Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu

 16. Służba Bezpieczeństwa Dowódcy Sztafet Ochronnych w Rzeszy - Poznań

  • Sicherheitsdienst des Reichsfuhrers Schutzstaffeln - Posen
 17. Zakład Karny w Waldheim w Saksonii

  • Zuchthaus Waldheim
 18. Więzienie dla młodocianych w Pobiedziskach

  • Jugendarrestanstalt Pudewitz

  Jest to fragment zespołu, dotyczący tylko administracji więzienia, a więc: zarządzenia władz nadrzędnych, zarządzenia i korespondencja będąca załącznikami do ksiąg finansowych czy ksiąg więźniów. Samych ksiąg brak.

 19. Żandarmeria powiatu krotoszyńskiego

  • Gendarmerie Kreis Krotoschin

  Zachowały się 2 j.a., obejmujące sprawy posterunku Dobrzyca.