Dossier - Joden - onderwijs

Identifier
MF843272
Language of Description
Dutch
Alt. Identifiers
  • 249-1387
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Conditions Governing Access

Deze stukken zijn beperkt openbaar. Zij zijn slechts raadpleegbaar na verkregen toestemming van de directeur van het NIOD. Voor bezoekers die deze toestemming willen hebben, ligt een formulier bij de balie van de studiezaal van het NIOD.

Note(s)

  • Na augustus 1941 werden Joodse leerlingen op aparte Joodse scholen geplaatst onder toezicht van de Afdeling Onderwijs van de Joodsche Raad te Amsterdam. Professor dr. D. Cohen werd voorzitter en I. van der Velde secretaris van de Afdeling. Toen het deelnemen aan Rijksexamens en Gemeente-examens voor Joodse leerlingen onmogelijk werd, organiseerde deze Afdeling eigen examens en reikte diploma's uit. Hersteld in zijn oude functie van inspecteur van het Lager Onderwijs in de inspectie Winschoten heeft Van der Velde na de oorlog zich beijverd voor de erkenning door het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van de door de Joodsche Raad uitgereikte getuigschriften.

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.