Correspondentie tussen H. de Levie, zenuwarts te Rotterdam en I. van der Velde over het uitreiken van een eindexamengetuigschrift aan een achttal Joodse jongelui die door Duitse maatregelen in 1943 hun eindexamenjaar niet hadden kunnen afmaken, zonder datum.

Identifier
MF843277
Language of Description
Dutch
Alt. Identifiers
  • a4
Dates
1 Jan 1943 - 31 Dec 1943
Level of Description
File
Source
EHRI Partner

Note(s)

  • Originelen en doorslagen

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.