Enige correspondentie tussen I. van der Velde te Groningen, het ministerie van O.K. en W. en de Hoofdinspecteur L.O. in Den Haag over het onderwijs aan Joodse kinderen na augustus 1941, de archieven van de Afdeling Onderwijs van de Joodsche Raad en de kwestie van de erkenning van de onder auspiciën van die Afdeling uitgereikte getuigschriften, zonder datum.

Identifier
MF843275
Language of Description
Dutch
Alt. Identifiers
  • a2
Dates
1 Jan 1941 - 31 Dec 1941
Level of Description
File
Source
EHRI Partner

Note(s)

  • Originelen en doorslagen

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.