Limperg, Th.

Identifier
MF782402
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1936 - 31 Dec 1950
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

0,1 meter, 1 doos

Biographical History

Inleiding

Tijdens de oorlog was Limperg, tot aan zijn ontslag in 1943 (wegens zijn houding tegenover de bezetter) als hoogleraar in de economie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Na de bevrijding hervatte hij zijn ambt en heeft zich toen, als lid van het Amsterdamsche Hooglerarenverzet, o.m. bezig gehouden met de zuivering van studenten en docenten van genoemde universiteit en het rechtsherstel van tijdens de oorlog door de bezetter ontslagen ambtenaren.

De documenten zijn door prof.dr. Th. Limperg jr. afgestaan aan het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. De toegang is in maart 1979 vervaardigd door de heer drs. A.J. Heumakers.

Conditions Governing Access

Openbaarheid

Het archief is voor een groot deel openbaar. Alleen het inventarisnummer 1k is slechts raadpleegbaar na verkregen toestemming van de directeur van het NIOD. Voor bezoekers die deze toestemming willen hebben, ligt een formulier bij de balie van de studiezaal van het NIOD.

Note(s)

  • Tijdens de oorlog was Théodore Limperg hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. In 1943 werd hij, wegens zijn houding tegenover de bezetter, ontslagen. Na de bevrijding hervatte hij zijn werkzaamheden en hield zich onder meer bezig met de zuivering van studenten en docenten aan de Universiteit van Amsterdam en het rechtsherstel van ambtenaren die tijdens de oorlog door de bezetter waren ontslagen.

  • Enkele inventarisnummers van dit archief zijn beperkt openbaar. Details staan vermeld in de rubriek "openbaarheid".

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.