Adviescommissie voor de Zuivering van Notarissen in de provincie Noord-Holland

Identifier
MF766037
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1944 - 31 Dec 1951
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

0,1 meter, 1 doos

Biographical History

Inleiding

De Adviescommissie voor de Zuivering van de Notarissen in de Provincie Noord-Holland werd op 20 juli 1945 geïnstalleerd door het Militair Gezag en hield zich bezig met het onderzoek naar de gedragingen der notarissen in Noord-Holland tijdens de bezetting, waarbij met name werd gelet op evt. verleende medewerking aan zgn. "transporten" van Joods bezit, doorgaans onroerend goed, dat door de eigenaar noodgedwongen was verlaten en door de bezetter geconfisceerd. Op grond van adviezen, die door de commissie werden uitgebracht besliste de minister van Justitie over de maatregelen welke al dan niet tegen de desbetreffende notarissen dienden te worden genomen.

De toegang werd in februari 1979 vervaardigd door drs. A.J. Heumakers.

Conditions Governing Access

Openbaarheid

Het archief is in zijn geheel beperkt openbaar. Het is slechts raadpleegbaar na verkregen toestemming van de directeur van het NIOD. Voor bezoekers die deze toestemming willen hebben, ligt een formulier bij de balie van de studiezaal van het NIOD.

Note(s)

  • Deze commissie werd op 20 juli 1945 geïnstalleerd door het Militair Gezag. De taak van de commissie was het verrichten van onderzoek naar de gedragingen van notarissen in Noord-Holland tijdens de bezetting. Op grond van de adviezen van de commissie besliste de minister van Justitie over de te nemen maatregelen.

  • Deze stukken zijn beperkt openbaar. Zij zijn slechts raadpleegbaar na verkregen toestemming van de directeur van het NIOD. Voor bezoekers die deze toestemming willen hebben, ligt een formulier bij de balie van de studiezaal van het NIOD.

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.