Archief van de gemeente Almelo 1940-1949

Identifier
archief-blok/-1424586060
Language of Description
Dutch
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

2604 inventarisnummers

Creator(s)

Scope and Content

De verkeersgeografische ligging van de stad is tot de jaren '30 niet gunstig. Vanaf de voltooiing van de Twentekanalen en met name de aanleg van het zijkanaal naar Almelo, gereed in 1938, is er al wel een zeer belangrijke scheepvaartverbinding en een belangrijke vestigingsplaats voor de industrie ontstaan. Zo heeft de stad niet alleen een scheepvaartverbinding met het noorden via het Overijssels Kanaal met Duitsland via het kanaal Almelo-Nordhorn, maar ook in het westen en zuiden gekregen. De verbinding met Duitsland via het kanaal naar Nordhorn hangt overigens in 1942 en in de periode '49-'51 wel aan 'een zijden draadje'. Zo vindt de Commissaris van de provincie Overijssel in '42 dat de modernisering van het kanaal wel achterwege kan blijven. Als de commissaris aangeeft dat de waarde van het kanaal sterk wordt overschat is dat voor de burgemeester aanleiding om aan te geven dat hij ervan uitgaat dat de handelsbetrekkingen met Duitsland na de afloop van de oorlog weer belangrijk zullen gaan worden. Volgens hem is Almelo het meest belangrijke knooppunt van waterwegen in Overijssel waarbij een goede verbinding met Duitsland zeker niet mag ontbreken. Als in 1949 de betekenis van het kanaal weer ter discussie staat ziet het gemeentebestuur zich bij het indienen van bezwaren tegen de opheffing van het kanaal gesteund door de grote stedelijke industriebedrijven en -organisaties. Ook tijdens de oorlog blijft het bestuur bezig om plannen te maken en, voor zover mogelijk, ook uit te voeren. Met de aanleg van de zijtak naar Almelo is men nog niet tevreden zodat tijdens de oorlog het maken van plannen voor het doortrekken van de zijtak tot in het Overijssels kanaal in het centrum van de stad gewoon doorgaat. Zelfs wordt er al nagedacht over de periode na de oorlog. Zo verschijnen in '42 rapporten over de ontwikkeling van de stad en over de scholenbouw. Op 6 april 1945 is Almelo bevrijd. Na de oorlog worden met name zaken als de doortrekking van de zijtak, wat vanaf de hectische oorlogsmaand september' 44 toch stil is komen te liggen, weer opgestart en, natuurlijk, de wederopbouw van de stad. Hierbij komt men uiteindelijk tot de conclusie dat het herstel van de stad bezien moet worden in een totaalplaatje van stadsontwikkeling en - uitbreiding . Was Almelo, qua inwonersaantal, in 191O nog groter dan Hengelo (211O1 tegen 20522l., vanaf 192O is dit omgekeerd. In 1940 heeft Almelo 36812 inwoners tegen Hengelo 42502. Op 19 juni 1947 begroet Almelo de 40000-ste inwoonster. Het archief bevat de neerslag en taken van de gemeente. In het hoofdstuk Stukken van Algemene Aard (p. 20) zijn de notulen en verslagen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders te vinden. De inventaris is zeer uitgebreid en bevat zeer veel oorlogsgerelateerd materiaal. Ieder inventarisnummer is ook zéér uitgebreid beschreven. Inventarisnummers 585-602 bevatten rapportenboeken van de politie met betrekking tot de oorlogsjaren. De bladzijden van de beruchte 'bankoverval', door het Almelo's verzet in november 1944 zijn uit het betreffende deel gescheurd

Conditions Governing Access

openbaar

Process Info

  • This fonds has been selected by EHRI from the online service Wegwijzer Archieven WO2 at www.archievenwo2.nl based on the Dutch subject heading 'Jodenvervolging' attributed to file descriptions within the collection. Only file descriptions with subject heading 'Jodenvervolging' provided by the Wegwijzer Archieven WO2 have been included.

  • Archief Almelo

Subjects

Places

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.