Afschrift van het burgemeestersbesluit van 4 september 1942 waarbij een commissie ingesteld wordt die tot taak heeft het inventariseren en opbergen van inboedels aanwezig in door Joden verlaten huurwoningen, 1942

Identifier
1083
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1942 - 31 Dec 1942
Level of Description
File
Source
EHRI Partner

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.