Soroca Gendarmes Legions, County Sections and Posts

 • Legiunile de jandarmi, secţiile şi posturile judeţene Soroca
 • Жандармский легион, секций и посты Сорокского уезда
 • Zhandarmskij legion, sectsij i posty Sorokskogo uezda
Identifier
2080.1
Language of Description
English
Dates
1918 - 1941, 1941 - 1944
Level of Description
Fonds
Languages
 • Romanian
 • Russian
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

529 items

Scope and Content

Data on moral and political mood of the residents of Soroca county; data on criminal prosecution of communist movements in Ataca village; circulars of Soroca legion from 1939-1940; order of taking necessary measures to prevent anti-Romanian propaganda; lists of individuals who belong to various organizations and parties; lists of Jews who were under the supervision of the gendarmerie in 1937-1938; lists of Jews who illegally crossed Romania's border in 1927; personal files of criminals of Jewish origin (Şmillia Roitburt) accused of theft and murder; information provided by the hotel owners on customers resided in various hotels; lists of the inhabitants of the Văscăuţi village in Hotin County, which were part of various organizations and political parties in 1939; circulars signed to the Headquarters and Ministry of Internal Affairs on criminal prosecution of illegal organizations; correspondence with the Gendarmerie legion, the pretura and the posts of the Ataca district on administrative issues; data on economic and political situation in Climăuţi; list of state officials who belonged to different political parties and organizations; lists of individuals holding foreign citizenship et al.

Conditions Governing Access

No restrictions on access

Conditions Governing Reproduction

Restrictions on use. Fair use only. Use only for scientific purposes (not for commercial use)

Finding Aids

 • Îndrumătorul Arhivei Naţionale a Republicii Moldova (partea II-a, 1918 – începutul secolului XXI, ediţia a II-a, revăzută şi completată). Chişinău, 2012: 63

Existence and Location of Originals

 • NARM

Archivist Note

Translated by Anastasia Felcher

Sources

 • Based on the EHRI ANRM 2080.1 entry in Romanian

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Legiunile de jandarmi, secţiile şi posturile judeţene Soroca

 • Soroca Gendarmes Legions, County Sections and Posts
 • Жандармский легион, секций и посты Сорокского уезда
 • Zhandarmskij legion, sectsij i posty Sorokskogo uezda
Identifier
2080.1
Language of Description
Romanian
Dates
1918 - 1941, 1941 - 1944
Level of Description
Fonds
Languages
 • Romanian
 • Russian
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

529 dosare

Scope and Content

Materiale despre starea morală şi politică a locuitorilor judeţului Soroca, materiale despre urmărire penală a mişcărilor comuniste de pe teritoriul satului Ataca. Circularele Legiunii Soroca din 1939-1940. Ordine despre luarea măsurilor necesare pentru prevenirea propagandiei antiromâneşti, listele persoanelor ce aparţineau diferitelor organizaţii şi partide, listele evreilor care se aflau sub supravegherea jandarmeriei în 1937-1938, listele evreilor care au trecut ilegal graniţa României în 1927. Dosare personale ale evreilor ce li se încriminau furturi (Roitburta Şmili) şi omoruri. Raporturile informaţionale ale proprietarilor de hoteluri cu privire la clienţii care s-au cazat în hotel. Listele locuitorilor satului Văscăuţi, judeţul Hotin care fac parte din diferite organizaţii şi partide 1939. Circulare semnate ce către Cartierul General, Ministerul Afacerilor Interne despre realizarea urmării penale a organizaţiilor ilegale. Corespondenţa cu Legiunea Jandarmeriei, pretura şi posturile plasei Ataca despre problemele administrative. Materiale despre situaţia economică şi politică din Climăuţi. Lista funcţionarilor de stat care aparţin diferitelor partide politice şi organizaţii. Listele persoanelor cu cetăţenie străină.

Finding Aids

 • Îndrumătorul Arhivei Naţionale a Republicii Moldova (partea II-a, 1918 – începutul secolului XXI, ediţia a II-a, revăzută şi completată). Chişinău, 2012: 63

Existence and Location of Originals

 • NARM

Archivist Note

Added by Irina; edited by Anastasia Felcher

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0