Жандармскии легион, секции и посты Сорокского уезда

  • Zhandarmskii legion, sectsii i posty Sorokskogo uezda
Identifier
004274
Dates
1918-1944
Type of Entity
Corporate Body

History

După 1918, pe teritoriul Basarabiei au fost deschize diviziunele de jandarmerie, care aveau funcţii de poliţie rurală. Diviziunele de jandarmerie din Basarabia se subordonau Jandarmeriei Române, cu sediul la Bucureşti. Ministrul Afacerilor Interne, prefecţii judeţului şi administratorii localităţilor aveau dreptul să folosească regimentele de jandarmi şi batalioanele pentru a înăbuşi revoltele maselor. Potrivit Legii din 24 ianuarie 1929 despre reorganizarea jandarmeriei rurale confirmată de Regulamentul şi Codul din 16 martie 1931 jandarmeria a fost demilitarizată şi se subordona Ministerului Afacerilor Interne.

Places

  • Soroca

Functions

  • Urmărirea populației locale, organizațiilor ce activau ilegal, mișcărilor muncitorilor, presa, manifestelelor și să trimită șefilor rapoarte informative despre strarea lucrurilor de pe teritoriu. De asemenea, jandarmeria avea funcția de înăbușire a manifestelor revoluționare. În satele unde erau dislocate unități militare, Jandarmeria rurală îndeplinea funcțiile poliției militare. În oraş jandarmeriile trebuiau să ajute Inspectoratul Regional de Poliţie, chesturile, poliţiştii locali şi comisarelor.

Mandates

  • Potrivit legii din 3 iunie 1939 nr. 2254 despre organizarea Jandarmeriei rurale aceasta continua să se subordoneze Ministerului Afacerilor Interne, dar structura Jandarmeriei a fost modificată. Astfel, structura Jandarmeria rurală se apropia de cea militară. Prin decretul regal nr. 2370 din 12 iulie 1940 au fost fuzionate Direcția generală de poliție din România cu aparatul jandarmeriei și Poliția Prefecturiei România. Organul format în urma fuziunii instituțiilor de mai sus a fost numit Direcția Generală de Poliție și Siguranță. Pe 13 septembrie 1940 este anulată legea nr. 2370 și se revine la organizarea jandarmeriei din 1929. Iar Regulamentul din 16 iulie 1941 despre serviciul poliției pe teritoriul rural extinde funcțiile jandarmeriei.

Internal Structure

Aparatul Jandarmeriei era format din regimente de jandarmi. Regimentele se formau din batalioane de jandarmi, campanii, plutoane, secții și posturi. Cîteva posturi forma secția de jandarmi. Secțiile județelor se grupau în cîte două sau mai multe batalioane, care erau comandate de un ofițer inferior sau plutonier-maior. Campaniile se numeau conform județului în care activau. Structura jandarmeriri rurale era următoarea: Inspectorul General al Jandarmeriei, care se afla la Bucureşti, Inspectoratele jandarmeriei, legiuni, secţii şi posture. Posturile jandarmeriei funcționau pe teritoriul cîtorva sau sate sau doar unui sat dacă acesta era mare. Postul era condus de un jandarm-șef, care era ajutat de alți 5 jandarmi. Secția de jandarmi era formată din 4-8 posturi și avea în frunte un jandarm-șef.

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Sources

  • Added by Irina