Bessarabian Regional Police Inspectorate. Comrat Police Station

 • Inspectoratul Regional de Poliție al Basarabiei. Poliţia centrelor de plasǎ – Comrat
 • Бессарабский областной инспекториат полиции. Комратский комиссариат полиции
 • Bessarabskiy oblastnoy inspektoriat politsii. Komratskiy komissariat politsii
Identifier
1590.1
Language of Description
English
Dates
1941 - 1944
Level of Description
Fonds
Languages
 • Romanian
 • Russian
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

361 items

Archival History

361 items of Siguranța secret service have been declassified and transferred to general storage in 1989

Scope and Content

Correspondence with the Bessarabia Regional Police Inspectorate and Tighina Police regarding the criminal prosecution of persons accused of communist and legionary activities. Correspondence with the same institutions about the activities of religious sects. Personal files of returnees from the USSR. Correspondence on tracking suspicious persons. Correspondence with the Tighina Police about the moral condition and political sentiment of the population. Correspondence on checking the activities of police officers and German repatriates. Register of persons tracked by the police. Correspondence with the Bessarabia Regional Police Inspectorate about the persons to be interned in the camps. Correspondence with the Tighina Police on activities related to foreign citizens. Correspondence with the Tighina Police on the expulsion of persons considered unreliable. Correspondence with the Tighina Police about the Jewish issue and the Bessarabia Regional Police Inspectorate about people suspected of acting in favor of the USSR. Tracking people in Tighina accused of illegal actions, checking people who remained in Bessarabia occupied by the USSR. Materials about the Jews to be interned in the camps. Copy of the Order of the Regional Police Inspectorate of Bessarabia for counteracting religious movements. Correspondence about the ‘Jewish problem’, about the cancellation of railway passes, about administrative and household issues. Actions to stifle the actions of political prisoners. Lists of Jews who have been deprived of Romanian citizenship and those who are supposed to be interned in camps. The personal files of the Jews accused of anti-state activity for carrying weapons, of the Jews repatriated from the USSR, of those who spread ‘erroneous rumors’.

System of Arrangement

Thematic

Conditions Governing Access

Public access, no restrictions on access

Conditions Governing Reproduction

Restrictions on use. Fair use only. Use only for scientific purposes (not for commercial use)

Physical Characteristics and Technical Requirements

No files of this fond have been microfilmed. The archive provides researchers with the access to original (paper) files.

Finding Aids

 • Îndrumătorul Arhivei Naţionale a Republicii Moldova (partea II-a, 1918 – începutul secolului XXI, ediţia a II-a, revăzută şi completată). Chişinău, 2012: 61

Existence and Location of Originals

 • NARM

Archivist Note

Added by Anastasia Felcher

Sources

 • Added by Anastasia Felcher based on the original inventory and the indicated finding aid

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Poliţia centrelor de plasǎ – Comrat

 • Regional police inspectorate in Bessarabia. Comrat police commissariat
 • Бессарабский областной инспекториат полиции. Комратский комиссариат полиции
 • Bessarabskiy oblastnoy inspektoriat politsii. Komratskiy komissariat politsii
Identifier
1590.1
Language of Description
Romanian
Dates
1941 - 1944
Level of Description
Fonds
Languages
 • Romanian
 • Russian
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

361 dosare

Biographical History

Ȋn conformitatea cu Legea privind organizarea Direcţiei Generale a Poliţiei din România din 21 iulie 1920, au fost înfiinţate comisariatele poliţiei. Pe lîngǎ comisariate, activau detaşamentele gardienilor. Comisariatele de poliţie îsi îndeplineau atribuţiile strict in razǎ unitǎţilor territorial-administrative ale poliţiei penale şi politice.

Archival History

361 de dosare Siguranței au fost declasificate și transferate în custodie generală în 1989

Scope and Content

Corespondenţa cu Inspectoratului Regional de Poliţie Basarabia și Poliţia Tighina privind activitățile de urmărire penală a persoanelor acuzate de activități comuniste și legionare. Corespondența despre activitățile sectelor religioase. Fișiere personale ale persoanelor repatriate din URSS. Corespondența despre urmărirea persoanelor suspecte. Corespondenţa cu Poliţia Tighina despre starea morală și politică a populației. Corespondența privind verificarea activităților ofițerilor de poliție și a repatriatilor germani. Registrul persoanelor urmărite de poliție. Corespondenţa cu Inspectoratului Regional de Poliţie Basarabia despre persoanele care trebuie internate în lagăre. Corespondenţa cu Poliţia Tighina privind activitățile legate de cetățenii străini. Corespondenţa cu Poliţia Tighina despre expulzarea unor persoane nesigure. Corespondenţa cu Poliţia Tighina despre problema evreiască și cu Inspectoratului Regional de Poliţie Basarabia despre persoanele suspectate că acționează în favoarea URSS-ului. Urmărirea persoanelor din Tighina învinuite de acţiuni ilegale, verificarea persoanelor care au rămas în Basarabia ocupată de URSS, materiale despre evreii care urmau să fie internaţi în lagăre. Copia Ordinului Inspectoratului Regional de Poliție Basarabia de contracarare a mişcărilor religioase, despre problema evreiească, cu privire la anularea documentelor de trecere pe calea ferată, despre problemele administrative şi gospodăreşti. Acţiuni de înăbuşire a acţiunilor deţinuţilor politici. Listele evreilor deposedaţi de cetăţenia României şi a celor care trebuiesc internaţi în lagăre. Dosarele personale ale evreilor învinuiţi de activitate antistatală (Avram Andrei Petrovici, Avram Semion), de faptul că purta armă (Avram Ivan Ivanovici), ale evreilor repatriați din URSS (Ariabadji Dmitrie Savvovici, Balji Marim, Ibrishina Gheorghe Gheorghievici), învinuiți de activitate comunistă (Gherlinga Emil Ioganovici), de răspîndire a zvonurilor eronate.

System of Arrangement

Tematic

Conditions Governing Access

Acces public, fără restricții privind accesul

Conditions Governing Reproduction

Restricții privind utilizarea. Numai folosirea corectă. Utilizare numai în scopuri științifice (nu pentru uz comercial)

Finding Aids

 • Îndrumătorul Arhivei Naţionale a Republicii Moldova (partea II-a, 1918 – începutul secolului XXI, ediţia a II-a, revăzută şi completată). Chişinău, 2012: 61

Existence and Location of Originals

 • NARM

Archivist Note

Adăugat de Irina; Editat de Anastasia Felcher

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0