Комратскии Комиссариат Полиции

  • Komratskii Komissariat Politsii
Identifier
004269
Dates
1941-1944
Type of Entity
Corporate Body

Places

  • Comrat

Functions

  • Comisariatul poliției Comrat avea că atribuţii: menţinerea ordinii publice, prevenirea şi reprimarea oricărei violări a legilor şi regulamentelor, culegerea de informaţii, precum şi exercitarea de poliţie judiciară.

Mandates

  • Comisariatul poliției Comrat acționa în baza Legii de organizare a Poliției Generale din 21 iulie 1929.

Internal Structure

Comisariatul poliției Comrat avea în subordinea sa 3 secții: Secția Administrativă; Secția Siguranță; Secția Judiciară. Statele de personal al Comisariatului poliției Comrat: 1 comisar, care conducea Comisariatul; 2 ajutori ai comisarului, 2 agenți de poliție, telefonistul, șeful secției, 10 polițiști și curierul.

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Sources

  • Added by Irina