Chișinău City Hall

 • Primăria Chișinău
 • Кишиневская городская примэрия
 • Kishinevskaya gorodskaya primeriya
Identifier
1404.1
Language of Description
English
Dates
1920 - 1944
Level of Description
Fonds
Languages
 • Romanian
 • Russian
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

1534 files

Scope and Content

The list: of voters from Chișinău; Chișinău residents who received Romanian citizenship in 1927; shops in Chișinău that sold kerosene in 1920-1921, indicating the sold quantity; public kiosks and boutiques rent by traders, and households and streets of Chișinău. Materials on the work of the Municipal Council for 1935-1937. Files on the investigation of Jewish traders accused of speculation. Materials on inventory and evaluation of real estate in hospitals, charitable institutions, curative and others from the Ministry of health and social care. Plans of buildings. Materials on inventory and evaluation of real estate of churches, synagogues, cemeteries and others, monitored by the Ministry of Religions and Arts. Plans and photographs of some religious buildings. Materials on issuing permits for city residents to use buildings as factories, theaters, houses of worship etc. maintain restaurants, bars, cafes and more.

Conditions Governing Access

No restrictions on access

Conditions Governing Reproduction

Restrictions on use. Fair use only. Use only for scientific purposes (not for commercial use)

Finding Aids

 • Îndrumătorul Arhivei Naţionale a Republicii Moldova (partea II-a, 1918 – începutul secolului XXI, ediţia a II-a, revăzută şi completată). Chişinău, 2012

Existence and Location of Originals

 • NARM

Existence and Location of Copies

 • Copies at USHMM RG-54.006M

Archivist Note

Entry translated by Victoria; edited by Anastasia Felcher

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Primăria Chișinău

 • Chișinău City Hall
 • Кишиневская городская примэрия
 • Kishinevskaya gorodskaya primeriya
Identifier
1404.1
Language of Description
Romanian
Dates
1920 - 1944
Level of Description
Fonds
Languages
 • Romanian
 • Russian
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

1534 dosare

Scope and Content

Listele alegătorilor din Chişinău; locuitorilor din Chișinău care au primit cetățenia română în 1927, magazinelor din Chișinău care au vîndut petrol lampant în 1920-1921, cu indicarea cantității vîndute; chioșcurilor comunale și buticurilor închiriate de către comercianți, străzilor și gospodăriilor din Chișinău. Materiale cu privire la activitatea Consiliului Municipal pentru 1935-1937. Dosare de investigarea a comercianţilor evrei învinuiţi de speculaţie. Materiale privind inventarierea și evaluarea bunurilor imobiliare din spitale, instituții caritabile, curative și altele din sistemul Ministerului sănătății și ocrotirii sociale. Planurile de clădiri. Materiale privind inventarierea și evaluarea bunurilor imobiliare din biserici, sinagogi, cimitire și alte controlate efectuate de către Ministerul cultelor și artelor. Planurile și fotografii unora dintre construcţiile religioase. Materiale privind eliberarea autorizaţiilor pentru locuitorii orașului să folosească clădirile ca fabrici, cinematografe, case de rugăciuni etc.; să întreţină restaurante, baruri, cafenele și altele.

Finding Aids

 • Îndrumătorul Arhivei Naţionale a Republicii Moldova (partea II-a, 1918 – începutul secolului XXI, ediţia a II-a, revăzută şi completată). Chişinău, 2012

Existence and Location of Originals

 • NARM

Existence and Location of Copies

 • Copies at USHMM RG-54.006M

Archivist Note

Added by Irina; edited by Anastasia Felcher

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0