Atrinkti duomenys iš Eesti Riigi Archiiv

 • Selected Records from the Eesti Riigi Archiiv
 • Selected Records from the Estonian State Archives
Identifier
HE-Klooga (ESA)
Language of Description
English
Dates
2 Dec 1943 - 31 Oct 1944
Level of Description
Collection
Languages
 • German
Scripts
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

58 copies from 5 files and 3 microfilms from 3 files.

Scope and Content

1943-1944. Register lists of the prisoners (forced labourers; also register of sick prisoners); alphabetical collection of personal cards of Jewish prisoners' (from Vilnius and Kaunas ghettos); the cards of prisoners who tried to escape and were shot. Documentation of the Extraordinary Soviet Commission (microfilms). 1944.

Finding Aids

 • The museum's historians have made a hand-written overview of the copies

Existence and Location of Originals

 • Estonian State Archives:

  R-170. 1. 1-5.

  ERA. R-364. Extraordinary State Commission for the Establishment and Investigation of Crimes and Damages Perpetrated by German Fascist Invaders and Their Collaborators.

  ERA. R-364. 1. 201. Summary of the mass murders in Klooga concentration camp.

  ERA. R-364. 1. 202. Final report concerning crimes in Klooga concentration camp.

  ERA.R-364.1.203. Medical expertise for court; investigations and protocols concerning murdered people; evidences concerning destroyed cultural heritage in Estonian SSR.

Existence and Location of Copies

 • 58 copies from fond R-170. 1. 1-5; 3 microfilms from ERA. R-364. 1. 201, 202, 203.

Publication Note

I. Erenburgas. Kartonnyj memorial/Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus. Almanachas. Vilnius. 1994.

Archivist Note

Descriptions written by Neringa.

Entry updated by Neringa on 15 February 2015.

Atrinkti duomenys iš Eesti Riigi Archiiv

 • Atrinkti duomenys iš Estijos valstybės archyvo
Identifier
HE-Klooga (ESA)
Language of Description
Lithuanian
Dates
2 Dec 1943 - 31 Oct 1944
Level of Description
Collection
Languages
 • German
Scripts
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

58 dokumentų kopijos iš 5 bylų ir 3 mikrofilmai iš 3 bylų.

Scope and Content

Žydų kalinių iš Vilniaus ir Kauno getų, įkalintų Kloogos koncentracijos stovykloje, sąrašai (dirbančiųjų įvairiose nacių įstaigose, sergančiųjų) ir 1943-1944 m. alfabetinės kalinių kortelės, kalinių bandžiusių bėgti ir nušautų kortelės. 1944 m. Specialiosios ypatingosios komisijos dokumentai (mikrofilmai).

Finding Aids

 • Muziejaus istorikai yra paruošę ranka rašytus dokumentų kopijų aprašus.

Existence and Location of Originals

 • Estijos valstybės archyvas: F. R-170. I. 1-5. ERA. R-364. I. 201, 202, 203.

  ERA.R-364. Ypatingosios komisijos, tiriančios nacių ir jų kolaborantų įvykdytus nusikaltimus tirti ir vertinti fondas.

  ERA. R-364. 1. 201. Masinių nusikaltimų Kloogos koncentracijos stovykloje santrauka.

  ERA. R-364. 1. 202. Pagrindinės išvados apie nusikaltimus Kloogos koncentracijos stovykloje.

  ERA.R-364. 1. 203. Medicininis įvertinimas teismui; tyrimai ir protokolai apie nužudytus žmones; įrodymai apie sunaikintą kultūros paveldą Estijos SSR.

Existence and Location of Copies

 • 58 dokumentų kopijos iš fondo R-170. 1. 1-5; 3 mikrofilmai iš fondo ERA. R-364. 1. 201-203.

Publication Note

I. Erenburgas. Kartonnyj memorial/Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus. Almanachas. Vilnius. 1994.

Archivist Note

parengta pagal Neringa