Židovské pracovní ústředí

Note

  • Hlavní úkolem oddělení bylo vytvoření zaměstnanecké kartotéky, na jejímž základě se zprostředkovávala příležitostná práce pro jednotlivce i skupinové nasazení. Do agendy Židovského pracovního ústřední spadal i přeškolovací ("školní") statek Lípa u Havlíčkova Brodu. Zaměstnanci oddělení měli na starosti rovněž obstarávání pracovních pomůcek a kontrolování pracovních dokladů.

    Zdroj: KREJČOVÁ, Helena - SVOBODOVÁ, Jana - HYNDRÁKOVÁ, Anna: Židé v protektorátu. Hlášení Židovské náboženské obce v roce 1942. Dokumenty. Maxdorf 1997.

Jüdische Arbeitszentrale

Jewish Labour Department

Note

  • The primary task of the department was to compile an employee card registry on the basis of which casual labour was arranged for individuals and groups. The agenda of the Jewish Labour Department also included the Lípa retraining (“school”) farm near Havlíčkův Brod. The department’s employees were also in charge of arranging for tools and checking work documents.

    Source: KREJČOVÁ, Helena - SVOBODOVÁ, Jana - HYNDRÁKOVÁ, Anna: Židé v protektorátu. Hlášení Židovské náboženské obce v roce 1942 [Jews in the Protectorate. Announcements of the Jewish Religious Community in 1942]. Documents. Maxdorf 1997.