Prezenční listiny, jmenování skupinářů židovských pracovních skupin, pracovní klasifikace

Identifier
COLLECTION.JMP.ARCHIVE/312/III/6/108
Language of Description
Czech
Source
EHRI Partner
This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.

Attendance list, naming of group leaders for Jewish work groups, work classification

Identifier
COLLECTION.JMP.ARCHIVE/312/III/6/108
Language of Description
English
Source
EHRI Partner
This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.