židovské obyvatelstvo

Jüdische Bevölkerung

Jewish population

population juive

Zsidó népesség

Popolazione ebraica

Joodse bevolking

ludność żydowska

еврейское население

evrejskoe naselenie

židovsko stanovništvo

Єврейське населення

Êvrejs'ke naselennâ