židovské vlastnictví

Jüdisches Vermögen

Jewish assets

actif juif (financier)

  • biens juifs

נכסים יהודיים

Zsidó vagyonok

Proprietà di ebrei

Joodse bezittingen

  • Joodse activa

mienie żydowskie

еврейские активы

evrejskie aktivy

židovska aktiva

Єврейські активи

Êvrejs'kì aktivi