nacistické lidové soudy

Volksgerichtshof

Nazi People's courts

cour populaire nazie

  • Tribunal du peuple

בתי משפט נאצים

Náci népbíróságok

Tribunali del popolo nazisti

Nazi-volksrechtbanken

  • Volksrechtbanken

nazistowskie sądy ludowe

нацистские народные суды

nacistskie narodnye sudy

nacistički narodni sud

Нацистські народні суди

Nacists'kì narodnì sudi