četnictvo

Gendarmerie

Gendarmerie

gendarmerie

ז'נדרמריה

Csendőrség

Gendarmeria

Gendarmerie

  • Marechaussee

żandarmeria

жандармерия

žandarmeriâ

žandarmerija

Жандармерія

Žandarmerìâ