Photographic and Film Material

Identifier
EHRI_FAPT
Language of Description
Multiple
Level of Description
Record group
Source
EHRI Partner

Scope and Content

Fotografický a filmový materiál vzniklý během existence ghetta v souvislosti s natáčením propagandistického filmu o Terezíně a kolekce fotografií jednotlivých vězňů a jejich příbuzných a přátel. Část databáze zachycuje první dny osvobození a činnost pomocných českých a sovětských zdravotnických jednotek v Terezíně.

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.