Country: Belgium
 1. Provinciearchief West-Vlaanderen

  • Provincial Archive West Flanders
  • PAWV
  • Belgium
  • Gistelse Steenweg 528, Sint-Andries
 2. Rijksarchief Antwerpen / Archives de l’État à Anvers

  • State Archive Antwerp
  • RAA
  • Belgium
  • Kruibekesteenweg, 39/1 , Beveren
 3. Rijksarchief Beveren / Archives de l'Etat à Beveren

  • State Archives Beveren
  • RABN
  • Belgium
  • Kruibekesteenweg 39 bus 1, Beveren
 4. Rijksarchief te Brugge / Archives de l'Etat à Bruges

  • State Archive Brugge
  • RABR
  • Belgium
  • Predikherenrei 4A, Brugge
 5. Rijksarchief te Gent / Archives de l'Etat à Gand

  • State Archives Ghent
  • RAG
  • Belgium
  • Geraard de Duivelstraat, 1, Ghent
 6. Rijksarchief te Hasselt / Archives de l'Etat à Hasselt

  • State Archive Hasselt
  • RAH
  • Belgium
  • Bampslaan 4, Hasselt
 7. Rijksarchief te Kortrijk / Acrhives de l'Etat à Courtrai

  • State Archive Kortrijk
  • RAK
  • Belgium
  • G. Gezellestraat, 1 , Kortrijk
 8. Service Général du Renseignement et de la Sécurité, Section Archives / Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid, Sectie Archieven

  • General Service Information and Security, Archives Section
  • ADIV
  • SGRS
  • Belgium
  • Rue d'Evere / Eversestraat 1 blok 15, Bruxelles / Brussel
 9. Service Social Juif

  • Jewish Social Service
  • SSJ
  • Belgium
  • Avenue Ducpétiaux / Ducpétiauxlaan 68, Bruxelles / Brussel
 10. Staatsarchiv Eupen

  • State Archive Eupen
  • SAE
  • Belgium
  • Kaperberg, 2-4 , Eupen
 11. Stad Gent, Dienst Burgerzaken

  • City of Ghent, Department of Civil Affairs
  • Belgium
  • Woodrow Wilsonplein 1, Ghent
 12. Stadsarchief Genk

  • City Archives Genk
 13. Stadsarchief Gent

  • City Archive Ghent
  • SAG
  • Belgium
  • Dulle-Grietlaan 12, Ghent
 14. Stadsarchief Oostende

  • City Archive Oostende
  • SAO
  • Belgium
  • Vindictivelaan 1, Oostende
 15. Studiecentrum onderneming en beurs Antwerpen

  • Research Centre on Enterprise and Stock Exchange Antwerp
  • SCOB
 16. Syndicaat der Belgische Diamantnijverheid

  • Syndicate of the Belgian Diamond Industry
  • SBD
 17. Tachkemoni School

  • Belgium
  • Lange Leemstraat 313, Antwerp
 18. Université Libre de Bruxelles - département des Archives

  • Free University of Brussels Archives
  • Belgium
  • Avenue F.D. Roosevelt / F..D. Rooseveltlaan 50 ULB CP170, Bruxelles / Brussel
 19. Universiteitsarchief KU Leuven

  • University Archives Leuven
  • AKUL
  • Belgium
  • Mgr. Ladeuzeplein 2, Leuven