Country: Belgium
 1. CEGESOMA, Centre d'Étude Guerre et Société / CEGESOMA, Studiecentrum Oorlog en Maatschappij

  • CEGESOMA, Study Centre War and Society
  • Centre d’Etudes et de Documentation Guerre et Sociétés contemporaines / Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij
  • Centre for Historical Research and Documentation on War and Contemporary Society
  • Belgium
  • Square de l'Aviation / Luchtvaartsquare 29, Bruxelles / Brussel
 2. Centraal Beheer voor Joodse Weldadigheid en Maatschappelijk Hulpbetoon

  • Royal Society for Jewish Welfare
  • Koninklijke Vereniging voor Joodse Weldadigheid
  • The Centrale
  • Belgium
  • Nerviërsstraat 14-18, Antwerpen
 3. Centre d'études et de documentation maçonniques du Grand Orient de Belgique

  • Studie- en Documentatiecentrum van het Grootoosten van België
  • Research and Documentation of the Grand Orient of Belgium
  • MADOC-CEDOM
  • Belgium
  • Lakensestraat 79 / Rue de Laeken 79, Brussels
 4. Centre des Archives communistes en Belgique

  • Centre of Communist Archives in Belgium
  • CArCoB
  • Belgium
  • Rue de la Caserne 33 / Kazernestraat 33, Brussels
 5. Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique asbl / Coordinatiecomité van de Joodse Organisaties van België VZW

  • Coordinating Committee of Jewish Organizations in Belgium
  • CCOJB
  • Belgium
  • Avenue Ducpetiaux 68, Brussels
 6. Communauté Israélite de Bruxelles

  • Jewish Community of Brussels
  • CIB
  • Belgium
  • Rue Joseph Dupont 2 / Joseph Dupontstraat 2
, Brussels
 7. Communauté israélite de Liège

  • Jewish Community of Liège
  • CILg
  • Belgium
  • Rue Léon Frédéricq 19
, Liège
 8. Communauté Israélite Libérale de Belgique

  • Liberal Jewish Community of Belgium
  • CILB Beht Hillel
  • Belgium
  • Rue des Primeurs 80 / Vroegegroentenstraat 80, Brussels
 9. Commune d’Anderlecht / Gemeente Anderlecht

  • Anderlecht Community Archives
  • Belgium
  • Place du Conseil 1 / Raadsplein 1, Brussels (Anderlecht)
 10. Consistoire Central Israélite de Belgique / Centraal Israëlitisch Consistorie van België

  • Central Jewish Consistory of Belgium
  • CCIB-CICB
  • Belgium
  • Rue Joseph Dupont / Joseph Dupontstraat 2, Brussel
 11. Diamantclub van Antwerpen

  • Diamond Club of Antwerp
 12. Directie-Generaal Oorlogsslachtoffers / Direction générale Victimes de la Guerre

  • Directorate-General War Victims
  • Belgium
  • Square de l'Aviation / Luchtvaartsquare 31, Bruxelles / Brussel
 13. Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving

  • Documentation and Research Centre for Religion, Culture and Society
  • KADOC
  • Belgium
  • Vlamingenstraat 39, Leuven
 14. Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, De bibliotheek voor Antwerpse geschiedenis, Nederlandse letterkunde en Vlaams cultureel erfgoed

  • Stadsbibliotheek Antwerpen
  • Hendrik Conscience Heritage Library, The library for Dutch literature, the history of Antwerp, and Flemish cultural heritage
  • Belgium
  • Korte Nieuwstraat , Antwerp
 15. Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken / Service Public Fédéral Affaires Etrangères

  • Federal Public Service Foreiegn Affairs Archives Administration
  • Ministère des affaires étrangères, direction des archives / Ministerie van Buitenlandse zaken, archief
  • Belgium
  • Rue des Petits Carmes / Karmelietenstraat 15, Bruxelles / Brussel
 16. Federatie der Belgische Diamantbeurzen vzw / Fédération belge des Bourses diamantaires

  • Federation of Belgian Diamond Bourses
  • Belgium
  • Pelikaanstraat 62, Antwerpen
 17. Felixarchief (Stadsarchief Antwerpen)

  • City Archive Antwerp
  • SAA
  • Belgium
  • Oude leeuwenrui 29, Antwerpen
 18. Fondation Auschwitz / Auschwitz Stichting

  • Auschwitz Foundation
  • Belgium
  • Rue des Tanneurs / Huidevettersstraat 65, Bruxelles / Brussel