Miasto Stalowa Wola

Identifier
002002
Dates
1938-1950
Type of Entity
Corporate Body

History

Stalowa Wola jako osiedle robotnicze powstała prawie równocześnie z budową Zakładów Południowych, które powstały w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego. Prace związane z budową Zakładów rozpoczęto w marcu 1937 r. W 1938 r. Zakończono budowę pierwszych obiektów przemysłowych i prawdopodobnie wtedy zaczęto budowę pierwszych bloków dla metalowców i metalurgów. Osiedle było administrowane przez Zakłady Południowe poprzez Administrację Osiedli Zakładów Południowych przy współudziale Ekspozytury Starostwa Niżańskiego. Po wkroczeniu Niemców z w miejsce administracji osiedli utworzono Zarząd Osiedlowy /Siedlungsverwaltung/. Po wyzwoleniu, 2 sierpnia 1944 zawiązano Tymczasowy Komitet Zawodowy, który mocą Zarządzenia Starosty Niżańskiego przekształcił się w Gminna Radę Narodową. Osiedle Stalowa Wola otrzymało prawa miejskie 1 kwietnia 1946 r. - w związku z tym powstała Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski. W roku 1950 powstało Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Stalowej Woli.

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Sources

  • Sezam database