Archival Descriptions

Displaying items 81 to 100 of 106
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Lublinie
 1. Miejska Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Lublinie

  Materiały organizacyjne, 1945-1947, sygn. 1; Protokóły zeznań świadków, skorowidz przesłuchiwanych, wykazy protokółów, 1945-1947, sygn. 2-14; Wykaz i skorowidz przestępców wojennych, b.d., sygn. 15-16; Fotografie, 1946, sygn. 17; Ogólne, 1945-1947, sygn. 18-19; Sprawy finansowe, 1945-1947, sygn. 20-21

 2. Delegatura Pełnomocnika Rządu do Spraw Przesiedlenia w Bełzie

  Informacja o terenach województwa lubelskiego przekazywanych ZSRR, plany i zestawienia prac Komisji Mieszanej, 1951, 1 j.a. Akcja przesiedleńcza, 1951, 1 j.a. Zestawienia statystyczne dotyczące pozostawionego mienia nieruchomego w gminach powiatu hrubieszowskiego i tomaszowskiego, 1951, 2 j.a. Opisy i akty zdawczo-odbiorcze pozostawionego mienia nieruchomego instytucji państwowych, społecznych, spółdzielczych i wyznaniowych w poszczególnych gminach, 1951, 11 j.a. Opisy pozostawionego mienia nieruchomego w gromadach przez mieszkańców, 1951, 58 j.a. Akty na pozostawiony grunt, 1951, 42 j.a.

 3. Rady żydowskie województwa lubelskiego - zbiór szczątków zespołów

  1. Rada Żydowska w Biskupicach, 1939-1942, 10 j.a., księgi protokółów Rady Żydowskiej w Biskupicach, członkowie i urzędnicy Rady, wykazy Żydów podlegających pracy przymusowej, spisy rodzin żydowskich zamieszkałych w Biskupicach i Trawnikach, Zydzi z Krakowa zamieszkali w wymienionych miejscowościach, sprawy finansowe i majątkowe 2. Rada Żydowska w Zamościu, 1939-1942, 8 j.a., sprawozdania finansowe Rady (1939-1940), wykaz statystyczny ludności żydowskiej zamieszkałej w Zamościu i powiecie zamojskim, wykazy nieruchomości żydowskich znajdujących się na tym terenie, sprawy finansowe i inne
 4. Sąd Niemiecki w Chełmie

  • Deutsches Gericht in Cholm
 5. Sąd Niemiecki w Lublinie

  • Deutsches Gericht in Lublin
 6. Komendantury Wojskowe - zbiór szczątków zespołów

  1. Wyższa Komenda Polowa w Lublinie (Oberfeldkommandantur 372) - 1944, 1 j.a.; 0,01 mb 2. Komenda Polowa w Lubartowie (Ortskommandantur II/931) 1940-1941 - 6 j.a.; 0,07 mb
 7. Komendantura Placu w Lublinie

  • Ortskommandantur I/524

  Zarządzenia specjalne dowództwa Okręgu Wojskowego GG, 1941-1944, 3 j.a. Rozkazy, 1939-1944, 3 j.a. Sprawy organizacyjne, wykazy, korespondencja, 1939-1944, 10 j.a. Meldunki żandarmerii, 1939-1944, 1 j.a. Meldunki sytuacyjne policji porządkowej, 1943-1944, 15 j.a. Korespondencja w sprawach napadów, obrony, poszukiwania jeńców itp., 1939-1944, 7 j.a. Wypadki śmierci, pogrzeby, 1940-1944, 4 j.a. Sprawy transportu i ruchu drogowego, opieka nad żołnierzami, 1941-1944, 2 j.a. Sprawy jeńców wojennych, podania, wykazy, korespondencja, 1939, 3 j.a. Sprawy rejestracji oficerów polskich, 1940-1942, 4 ...

 8. Niemieckie Zakłady Zbrojeniowe Spółka z o.o. Oddział w Lublinie

  • Deutsche Ausrüstungswerke G. m. b. H. Werk Lublin

  Korespondencja, wykazy, notatki, 1941-1944, 11 j.a. Plany i rysunki techniczne, 1941-1944, 9 j.a.

 9. Trzeci Oddział Konny SS-Policji w Chełmie

  • SS Polizei-Reiter-Abteilung III in Cholm

  Rozkazy i zarządzenia specjalne, 1941-1944, 8 j.a. Sprawy ogólno-organizacyjne, administracyjne, szkolenia (grupa A), 1941-1944, 11 j.a. Stan osobowy, urlopy, zaprowiantowanie i uzbrojenie (grupa B), 1942-1944, 12 j.a. Działalność Oddziału, straty, odznaczenia (grupa C), 1941-1944, 19 j.a.

 10. Dowódca SS i Policji Okręgu Lubelskiego

  • Der SS und Polizeifuhrer im Distrikt Lublin

  Zbiór szczątków zespołów dokumentów okupacyjnych władz niemieckich 1. Dowódca SS i Policji Okręgu Lubelskiego (Der SS-und Polizeiführer im Distrikt Lublin (Stab)), 1940-1944, 6 j.a., 0,05 mb 2. Pełnomocnik Komisarza Rzeszy do Spraw Umocnienia Niemieckiej Narodowości. Urząd do Spraw Przesiedlenia Niemców (Der Beaufragte des Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums. Volksdeutsche Mittelstelle), 1940-1943, 5 j.a., 0,05 mb 3. Placówka Badawcza SS do Zagadnień Wschodu (SS-Forschungstelle für Ostunterkünfte), 1942-1944, 14 j.a., 0,14 mb 4. Sąd Nr VI do Spraw SS i Policji w Krakowie ...

 11. Związek Gmin w Puławach

  • Gemeindeverband Pulawy

  Kierownictwo Związku Gmin, 1939-1944, 40 j.a. Księgowość i kasa, 1940-1944, 62 j.a. Podatki, 1939-1944, 6 j.a. Architekt Powiatowy, 1942-1944, 2 j.a. Lekarz Powiatowy, 1940-1942, 4 j.a. Instruktor Straży Ogniowej, 1940-1944, 3 j.a. Nadzór nad gminami, 1940-1944, 38 j.a.

 12. Związek Gmin w Lubartowie

  • Gemeindeverband Lubartow

  Sprawy organizacyjne, 1940-1944, 1 j.a. (sygn. 1), Sprawy rachunkowe, podatkowe, budżety, 1940-1944, 7 j.a. (sygn. 2-8), Sprawy miejskie i gminne, 1942-1944, 3 j.a. (sygn. 9-11),

 13. Związek Gmin w Hrubieszowie

  • Gemeindeverband Hrubieszow
 14. Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Zakrzówku

  księga urodzeń z lat 1939-1940, sygn. 1 (1 j.a.)

 15. Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Sawinie

  księga zawierająca akty urodzeń i małżeństw z roku 1939 oraz akty zgonu z lat 1939-1940, sygn. 1 (1 j.a.)

 16. Zjednoczone Organizacje Ruchu "Miecz i Pług"

  Rozkazy i instrukcje, 1943-1944 - 3 j.a. (sygn. 1-3) Odezwy i deklaracje, 1943, [ok. 1944] - 2 j.a. (sygn. 4-5) Relacje, [ok. 1948-1949], 1950 - 2 j.a. (sygn. 6-7) Broszury, [ok. 1943-1944] - 1 j.a. (sygn. 8) Druki ulotne, [ok. 1943-1944] - 1 j.a. (sygn. 9) Prasa konspiracyjna, 1943-1944 - 6 j.a. (sygn. 10-15) Informacje dodatkowe

 17. Organizacja Wojskowa "Unia" Okręg Lublin

  Rozkazy i instrukcje, 1942 - 1 j.a. (sygn. 1) Odezwy, 1942-1943 - 1 j.a. (sygn. 2)

 18. Komenda Obrońców Polski

  Rozkazy i instrukcje, 1940 - 2 j.a. (sygn. 1-2) Relacja, b.d. - 1 j.a. (sygn. 3) Prasa konspiracyjna, 1943 - 1 j.a. (sygn. 4)

 19. Narodowa Organizacja Wojskowa Okręg Lublin

  Listy awansowe i sprawozdanie, 1942-1943 - 1 j.a.

 20. Komenda Wojska Orła Białego

  Rozkazy, 1943-1944 - 1 j.a.