Związek Gmin w Puławach

  • Gemeindeverband Pulawy
Identifier
505
Language of Description
Polish
Dates
1939 - 1944
Level of Description
Collection
Languages
  • German
  • Polish
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

155 files

Biographical History

Związek Gmin w Puławach (Gemeinderverband Pulawy) powstał w 1940 r. na podstawie rozporządzenia Generalnego Gubernatora z 27 kwietnia 1940 r. (Dz. Rozp. GG, s. 208) w miejsce wydziałów powiatowych. Był organizacją samorządu terytorialnego działającą pod bezpośrednim nadzorem starosty puławskiego (Kreishauptmann). Granice związku pokrywały się z granicami niemieckiego starostwa powiatowego. Związki gmin miały zajmować się rozbudową i utrzymaniem dróg powiatowych i gminnych, popieraniem rozwoju rolnictwa, kas oszczędności, sprawami sanitarnymi i stanem zdrowotności, utrzymywaniem szkół zawodowych i straży pożarnych. Administrację związku gmin kierował osobiście starosta lub jego zastępca. Jako aparat pomocniczy mogły być tworzone wydziały związku gmin.

Scope and Content

Kierownictwo Związku Gmin, 1939-1944, 40 j.a. Księgowość i kasa, 1940-1944, 62 j.a. Podatki, 1939-1944, 6 j.a. Architekt Powiatowy, 1942-1944, 2 j.a. Lekarz Powiatowy, 1940-1942, 4 j.a. Instruktor Straży Ogniowej, 1940-1944, 3 j.a. Nadzór nad gminami, 1940-1944, 38 j.a.

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0