Archival Descriptions

Displaying items 101 to 106 of 106
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Lublinie
 1. Akta gminy w Nałęczowie

  • Files of the commune of Nałęczów

  Karta A: okres międzywojenny - protokoły posiedzeń i uchwał władz gminnych, sprawy personalne, budżety, rolnictwa, przemysłu, handlu, oświaty, zdrowia, opieki społecznej, pożarnictwa, wojskowe, budownictwa, ruchu i ewidencji ludności, przemysłu, podatkowe, sprawozdania rachunkowe, dróg i placów publicznych, wojskowe, majątkowe, finansowe, wybory do Sejmu i Senatu, księgi biercze, - 113 j.a. okres okupacji - sprawy organizacyjne gminy, osobowe i personalne, kontroli, księgi protokołów i uchwał, dróg i placów publicznych, zdrowia, opieki społecznej, rolnictwa, hodowli, przemysłu i handlu, ksi...

 2. Akta gminy w Opolu

  • Files of the commune of Opole Lubelskie

  wiek XIX - zarządzenia władz, sprawy organizacyjne, sądowe, ewidencji ludności, wyznaniowe, majątkowe - 7 j.a okres międzywojenny - protokoły posiedzeń i uchwał władz gminnych, sprawy personalne, budżety, rolnictwa, przemysłu, handlu, oświaty, zdrowia, opieki społecznej, wojskowe, budownictwa, ruchu i ewidencji ludności, podatkowe, dróg i placów publicznych, wojskowe, bezpieczeństwa i porządku publicznego, majątkowe, finansowe, pożarnictwa, sprawozdania rachunkowe, księgi biercze - 87 j.a. okres okupacji - zarządzenia władz okupacyjnych, księgi protokołów, wykazy kontyngentów, aprowizacji, ...

 3. Akta gminy w Rybitwach

  • Files of the commune of Rybitwy

  okres okupacji - sprawy budżetowe - 4 j.a. okres PRL - sprawy organizacyjne, protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, sprawy osobowe i personalne, budżety gminy, sprawy rolnictwa, hodowli, przemysłu i handlu, oświaty i kultury, zdrowia i opieki społecznej, bezpieczeństwa i porządku publicznego, pożarnictwa, budowlane, ewidencji i kontroli ruchu ludności, majątkowe, podatkowe, sprawozdania rachunkowe, finansowe, księgi biercze - 101 j.a.

 4. Akta gminy w Szczekarkowie

  • Files of the commune of Szczekarków

  Karta A: okres PRL - sprawy organizacyjne, protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, sprawy osobowe i personalne, budżety gminy, sprawy rolnictwa, hodowli, przemysłu i handlu, oświaty i kultury, zdrowia i opieki społecznej, bezpieczeństwa i porządku publicznego, pożarnictwa, budowlane, ewidencji i kontroli ruchu ludności, majątkowe, podatkowe, sprawozdania rachunkowe, finansowe, księgi biercze - 101 j.a. Karta B: ewidencja ludności, 1930, 1 j.a.

 5. Akta gminy w Wąwolnicy

  • Files of the commune of Wąwolnica

  okres międzywojenny - sprawy podatkowe - 1 j.a. okres okupacji - sprawy kontroli, finansowe, sprawozdania rachunkowe, księgi biercze - 14 j.a. okres PRL - protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, sprawy osobowe i personalne, budżety gminy, księgi protokołów, sprawy rolnictwa, hodowli, przemysłu i handlu, oświaty i kultury, zdrowia i opieki społecznej, bezpieczeństwa i porządku publicznego, ewidencji i kontroli ruchu ludności, majątkowe, podatkowe, sprawozdania rachunkowe, finansowe, księgi biercze - 106 j.a.

 6. Akta gminy w Żyrzynie

  • Files of the commune of Żyrzyn

  Karta A: okres PRL - sprawy organizacyjne, protokoły posiedzeń gminnych rad narodowych, ich prezydiów i zarządów gminnych, sprawy osobowe i personalne, budżety gminy, księgi protokołów, sprawy rolnictwa, hodowli, przemysłu i handlu, oświaty i kultury, zdrowia i opieki społecznej, bezpieczeństwa i porządku publicznego, pożarnictwa, budowlane, ewidencji i kontroli ruchu ludności, majątkowe, podatkowe, sprawozdania rachunkowe, finansowe, księgi biercze - 91 j.a. Karta B: ewidencja ludności, 1939, 1 j.a.