Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 106
Country: Poland
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Lublinie
 1. Związek Walki Zbrojnej - Armia Krajowa Okręgu Lublin

  I. Materiały przekazane przez Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Lublinie Komenda Okręgu, 1940-1945 - 31 j.a. (sygn. 1-31) Inspektorat Chełm - Obwody Chełm, Krasnystaw, Włodawa, 1943-1944 - 35 j.a. (sygn. 32-67) Inspektorat Lublin - Obwody Lubartów, Lublin-miasto, Lublin-powiat, 1941-1945 - 54 j.a. (sygn. 68-122) Inspektorat Puławy - Obwody Janów Lubelski, Puławy, 1942-1945 - 48 j.a. (sygn. 123-171) Inspektorat Radzyń - Obwody Biała Podlaska, Łuków, Radzyń Podlaski, 1940, 1942-1945 - 39 j.a. (sygn. 172-211) Inspektorat Zamość - Obwody Biłgoraj, Hrubieszów, Tomaszów Lubelski, Zamość, 1940...

 2. Akta Miasta Lublina. 1939-1944

  • Files of the city of Lublin

  The collection contains i.a. materials concerning the establishment of the ghetto, “lists of deaths” among the Jews, and forced labour, and also large numbers of residential registration ledgers

 3. Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość" - WiN Okręg Lubelski

  Komenda Okręgu, 1945-1947 - 44 j.a. (sygn. 1-44) Inspektorat Biała Podlaska - Obwody Biała Podlaska, Łuków, Radzyń Podlaski, Siedlce, 1945-1947 - 37 j.a. (sygn. 45-83) Inspektorat Chełm - Obwody Chełm, Krasnystaw, Włodawa, 1945-1947 - 9 j.a. (sygn. 84-91) Inspektorat Lublin - Obwody Lubartów, Lublin-miasto, Lublin-powiat, [1944] 1945-1947 [1948-1951] - 16 j.a. (sygn. 92-108) Inspektorat Puławy - Obwody Kraśnik, Puławy, 1945-1947 - 25 j.a. (sygn. 109-134) Inspektorat Zamość - Obwody Biłgoraj, Hrubieszów, Tomaszów Lubelski, Zamość, 1945-1946 - 57 j.a. (sygn. 135-192) Broszury, 1945 - 6 j.a. (...

 4. Akta gminy w Zemborzycach (z siedzibą w Głusku) z Donacją Lublin

  • Files of the commune of Zemborzyce with the seat in Głusk

  Karta A: wiek XIX, lata 1901-1918 - przepisy i zarządzenia władz zwierzchnich i własne, sprawy organizacyjne, wyborów do organów gminnych, personalne, księgi uchwał, protokoły zebrań, sprawy budowy i konserwacji dróg, ubezpieczeń od ognia, leśnictwa, rolnictwa, przemysłu i handlu, hodowli, sadownictwa, budownictwa, opieki społecznej, ruchu i ewidencji ludności, wojskowe, policje, włóczęgostwa, pożarnictwa, porządku i bezpieczeństwa publicznego, zdrowia, szkolnictwa, podatkowe, majątkowe, własnościowe, wyznaniowe, emigracyjne, finansowe - 651 j.a. z lat 1891-1902, „opisi dieł” - 3 j.a. okres...

 5. Komendantura Placu w Lublinie

  • Ortskommandantur I/524

  Zarządzenia specjalne dowództwa Okręgu Wojskowego GG, 1941-1944, 3 j.a. Rozkazy, 1939-1944, 3 j.a. Sprawy organizacyjne, wykazy, korespondencja, 1939-1944, 10 j.a. Meldunki żandarmerii, 1939-1944, 1 j.a. Meldunki sytuacyjne policji porządkowej, 1943-1944, 15 j.a. Korespondencja w sprawach napadów, obrony, poszukiwania jeńców itp., 1939-1944, 7 j.a. Wypadki śmierci, pogrzeby, 1940-1944, 4 j.a. Sprawy transportu i ruchu drogowego, opieka nad żołnierzami, 1941-1944, 2 j.a. Sprawy jeńców wojennych, podania, wykazy, korespondencja, 1939, 3 j.a. Sprawy rejestracji oficerów polskich, 1940-1942, 4 ...

 6. Narodowe Siły Zbrojne Okręg III Lublin

  Instrukcje, rozkazy, odezwy, sprawozdania, korespondencja, 1943-1945, 1950 - 14 j.a. (sygn. 1-13) Wykazy broni i stanu osobowego, 1944-1945 - 1 j.a. (sygn. 14) Sprawy karne, 1944 - 1 j.a. (sygn. 15) Nakazy i ostrzeżenia, 1945-1946 - 1 j.a. (sygn. 16) Sprawy finansowo-rozliczeniowe, 1944-1945 - 1 j.a. (sygn. 17) Materiały ideowo-propagandowe, [ok. 1943-1944] - 1 j.a. (sygn. 18) Materiały różne, 1943 - 2 j.a. (sygn. 19-20) Druki ulotne, [ok. 1943-1944] - 3 j.a. (sygn. 21-23) Prasa konspiracyjna, 1940-1944 - 15 j.a. (sygn. 24-39)

 7. Akta gminy w Karczmiskach

  • Files of the commune of Karczmiska

  Karta A: wiek XIX, lata 1901-1918 - przepisy i zarządzenia władz zwierzchnich i własne, sprawy organizacyjne, personalne, księgi uchwał, protokoły zebrań, sprawy budowy i konserwacji dróg, ubezpieczeń od ognia, leśnictwa, rolnictwa, przemysłu i handlu, hodowli, budownictwa, opieki społecznej, ruchu i ewidencji ludności, wojskowe, policje, włóczęgostwa, pożarnictwa, porządku i bezpieczeństwa publicznego, zdrowia, szkolnictwa, podatkowe, majątkowe, własnościowe, wyznaniowe, emigracyjne, finansowe - 784 j.a. okres międzywojenny - protokoły posiedzeń i uchwały władz gminnych, zarządzenia, budże...

 8. Bataliony Chłopskie Okręg IV Lublin

  Komenda Okręgu, 1943-1947, 1949 - 16 j.a. (sygn. 1-16) Podokręg IV C - Obwody nr 1 Puławy, nr 2 Kraśnik, nr 6 Chełm, nr 12 Lubartów, nr 13 Lublin 1942-1944 - 32 j.a. (sygn. 17-49) Podokręg IV A i obwody nr 10 Łuków, nr 11 Radzyń Podlaski 1943-1944 - 5 j.a. (sygn. 50-54) Podokręg IV B i Obwody nr 3 Biłgoraj, nr 4 Tomaszów Lubelski, nr 5 Hrubieszów, nr 14 Krasnystaw, nr 15 Zamość, 1942-1945, 1952 - 46 j.a. (sygn. 55-101) Broszury, 1942-1944 - 9 j.a. (sygn. 102-111) Druki ulotne, 1943-1944 - 11 j.a. (sygn. 112-123) Komunikaty z nasłuchu radiowego, 1944 - 1 j.a. (sygn. 124) Prasa konspiracyjna,...

 9. Akta gminy w Mełgwi

  • Files of the commune of Mełgiew

  lata 1914-1918 - zarządzenia władz rosyjskich, sprawy organizacji i samorządu terytorialnego, sądownictwa, szkolnictwa, rolnictwa, handlu, przemysłu, opieki społecznej, wojska, majątkowe, budżetowe, ewidencji i ruchu ludności, aprowizacji, zdrowia - 78 j.a. okres międzywojenny - protokoły posiedzeń i uchwał władz gminnych, budżety, sprawy ewidencji i ruchu ludności, przemysłu, rolnictwa, leśnictwa, szkolnictwa, aprowizacji, zdrowia, opieki społecznej, ubezpieczeń, wojskowe, bezpieczeństwa i porządku publicznego, wyborów do Sejmu, pożarnictwa, budownictwa, sprawozdania rachunkowe, sprawy maj...

 10. Akta gminy w Niedrzwicy

  • Files of the commune of Niedrzwica

  Katra A: lata 1914-1918 - okólniki i rozporządzenia, sprawy handlowe, sądowe, opieki społecznej, personalne - 6 j.a. okres międzywojenny - protokoły posiedzeń i uchwał władz gminnych, budżety, sprawy personalne, zdrowia i opieki społecznej, oświaty, kultury i sztuki, kontroli, dróg i placów publicznych, budownictwa, ruchu i ewidencji ludności, przemysłu, handlu, rolnictwa, hodowli, pożarnictwa, wojskowe, budownictwa, aprowizacji, sądowe, sprawozdania rachunkowe, sprawy USC, wyznaniowe, bezpieczeństwa i porządku publicznego, majątkowe, wybory do Sejmu i Senatu, księgi inwentarzowe, księgi bi...

 11. Akta gminy w Nałęczowie

  • Files of the commune of Nałęczów

  Karta A: okres międzywojenny - protokoły posiedzeń i uchwał władz gminnych, sprawy personalne, budżety, rolnictwa, przemysłu, handlu, oświaty, zdrowia, opieki społecznej, pożarnictwa, wojskowe, budownictwa, ruchu i ewidencji ludności, przemysłu, podatkowe, sprawozdania rachunkowe, dróg i placów publicznych, wojskowe, majątkowe, finansowe, wybory do Sejmu i Senatu, księgi biercze, - 113 j.a. okres okupacji - sprawy organizacyjne gminy, osobowe i personalne, kontroli, księgi protokołów i uchwał, dróg i placów publicznych, zdrowia, opieki społecznej, rolnictwa, hodowli, przemysłu i handlu, ksi...

 12. Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Lublinie

  • Regional Liquidation Office in Lublin

  Wydział Ogólny, 1945-1951, 108 j.a. Wydział Likwidacyjny, 1945-1951[1952-1957], 417 j.a. Wydział Prawny, 1945-1951, 29 j.a.

 13. Akta gminy w Wojciechowie

  • Files of the commune of Wojciechów

  Karta A: XIX wiek, lata 1914-1918 - zarządzenia władz policyjnych i wojskowych, sprawy organizacyjne, personalne, wybory organów gminnych, księgi uchwał, protokoły zebrań, sprawy majątkowe, budowy i konserwacji dróg, leśnictwa, ubezpieczeń od chorób i ognia, rolnictwa, hodowli, zdrowia, szkolnictwa, opieki społecznej, policyjne i wojskowe, karne, sądowe, ewidencji i ruchu ludności, podatkowe, włóczęgostwa, finansowe, budżety - 190 j.a. okres międzywojenny - okólniki i zarządzenia, księgi uchwał, sprawy ubezpieczeń od ognia, rolnictwa, oświaty i kultury, wojskowe, budowlane, aprowizacji, wyz...

 14. Akta gminy w Opolu

  • Files of the commune of Opole Lubelskie

  wiek XIX - zarządzenia władz, sprawy organizacyjne, sądowe, ewidencji ludności, wyznaniowe, majątkowe - 7 j.a okres międzywojenny - protokoły posiedzeń i uchwał władz gminnych, sprawy personalne, budżety, rolnictwa, przemysłu, handlu, oświaty, zdrowia, opieki społecznej, wojskowe, budownictwa, ruchu i ewidencji ludności, podatkowe, dróg i placów publicznych, wojskowe, bezpieczeństwa i porządku publicznego, majątkowe, finansowe, pożarnictwa, sprawozdania rachunkowe, księgi biercze - 87 j.a. okres okupacji - zarządzenia władz okupacyjnych, księgi protokołów, wykazy kontyngentów, aprowizacji, ...

 15. Akta gminy w Niemcach

  • Files of the commune of Niemce

  Karta A: lata 1914-1918 - roczny spis akt spraw z 1915 r. - 1 j.a. okres międzywojenny - uchwały i zarządzenia sejmiku i starostwa w Lubartowie oraz własne gminy, protokoły zebrań organów gminnych, sprawy majątkowe, oświaty, kultury, zdrowia, opieki społecznej, rolnictwa, przemysłu, handlu, ewidencji ludności, budownictwa, wojskowe, emigracji i reemigracji, podatkowe, sądownictwa, myślistwa, pożarnictwa, leśnictwa, budżetowe, księgi biercze - 344 j.a. okres okupacji - księgi uchwał, sprawy organizacyjne, sprawy osobowe członków organów gminnych i pracowników gminnych, kontrola wewnętrzna, g...

 16. Akta gminy w Konopnicy (z siedzibą w Lublinie)

  • Files of the commune of Konopnica with the seat in Lublin

  Karta A: XIX wiek - księga inwentarzowa, plan i kosztorys kościoła oraz plan szkoły w Konopnicy - 2 j.a. okres międzywojenny - protokoły posiedzeń i uchwał władz gminnych, budżety, oświaty, budownictwa, ruchu i ewidencji ludności, przemysłu, sprawozdania rachunkowe, sprawy majątkowe, wybory do Sejmu i Senatu, księgi inwentarzowe - 26 j.a. okres okupacji - zarządzenia władz, sprawy personalne, karno-administracyjne, podatkowe, bezpieczeństwa publicznego, aprowizacji, dróg i placów publicznych, budżety, sprawozdania rachunkowe - 18 j.a. okres PRL - okólniki, sprawy organizacyjne, księgi uchwa...

 17. Komendant Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w Lublinie

  • Der Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD für den Distrikt Lublin :
  • Commander of the Security Police and Security Service in Lublin

  Wykaz stanowisk i zakres działania grupy A Komendy Sipo i SD, 1944, 1 j.a. Wykaz funkcjonariuszy ukraińskiej policji kryminalnej przy Komendzie Sipo i SD w Lublinie, b.d., 1 j.a. Spis inwentarza, korespondencja dot. sprzętu, 1939-1944, 3 j.a. Rachunki administracji Kasyna Sipo i SD w Lublinie i w Kazimierzu, 1942-1944, 11 j.a. Rozkazy Dyrekcji Policji Kryminalnej, 1941-1943, 1 j.a. Obwieszczenia, 1943-1944, 1 j.a. Dziennik podawczy Referatu IV A-1e, 1941-1944, 1 j.a. Biuletyn Wydziału IV Komendanta Sipo i SD Dystryktu Warszawskiego, 1942, 1 j.a

 18. Akta gminy w Abramowie

  • Files of the commune of Abramów

  lata 1914-1918, okres międzywojenny - okólniki i zarządzenia wewnętrzne władz, sprawy samorządu gminnego, zbiór danych statystycznych dotyczących gminy, budżety, sprawy finansowe i gospodarcze, protokoły zebrań sołtysów, zarządu i rady gminy, sprawozdania z lustracji, sprawy ruchu ludności, rolnictwo, zbiór wykazów metrykalnych, księga biblioteczna zarządu gminnego, sprawy podatków, księga inwentarzowa zarządu gminnego, księgi biercze - 21 j.a. okres okupacji – sprawy ewidencji ludności, zarządzenia władz okupacyjnych w sprawie kontyngentów, akta gospodarcze i finansowe, zebrania i funkcjon...

 19. Akta gminy w Bychawie

  • Files of the commune of Bychawa

  Karta A: XIX w., okres 1914-1918 - księgi uchwał, sprawy finansowe, majątkowe, protokoły zebrań - 17 j.a. okres międzywojenny - zarządzenia władz, protokoły zebrań, wyborów wójtów, sołtysów, radnych, sprawy wyborów do Sejmu i Senatu, personalne, podatków, wojska, ewidencji i ruchu ludności, przemysłu, handlu, rolnictwa, oświaty, wyznaniowe, sprawozdania rachunkowe, księgi inwentarzowe, budżety, - 58 j.a. okres okupacji - sprawy organizacyjne, przedsiębiorczości, personalne, majątku gminy, bezpieczeństwa i porządku publicznego, księgi protokołów, sprawozdania rachunkowe, budżety, sprawy USC,...

 20. Akta gminy w Spiczynie

  • Files of the commune of Spiczyn

  Karta A: lata 1915-1918 - okólniki i zarządzenia władz okupacyjnych, sprawy dotyczące wyborów do sejmiku powiatowego, szkolnictwa, sprawy budżetowe, zdrowia, ewidencji ludności – 16 j.a. okres międzywojenny - uchwały i zarządzenia własne gminy, protokoły zebrań organów gminnych, sprawy zdrowia, budżetowe, personalne, podatkowe, przemysłu i handlu, wojskowe, hodowli, sądownictwa, budownictwa, sprawozdania rachunkowe, ewidencja ludności - 92 j.a. okres okupacji - sprawy ruchu i ewidencji ludności, spisy wywiezionych na roboty przymusowe do Rzeszy Niemieckiej, sprawy oświaty i kultury, przemys...