Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 2,833
 1. Getuigen Verhalen, KNMG - Arts in de bezettingsjaren, interview 11

  1. World War II
  2. Getuigen Verhalen

  De geinterviewde liep zijn coschappen gedurende de Tweede Wereldoorlog, eerst in Heerlen, daarna in Utrecht en vervolgens in Rotterdam. In 1943 haalde hij examen. Tijdens de oorlog was hij werkzaam als huistarts te Ulft, als gemeente-arts en daarna als plaatsvervangend directeur in een ziekenhuis te Hoorn. 00:16:12 huisarts te Ulft 00:17:00 in aanraking met Gestapo 00:36:04 ziekenhuis Hoorn 00:47:06 hongertochten 00:56:10 illegaliteit 01:09:03 Silbertanne-moorden 01:29:02 opgepakt door Wehrmacht 01:57:05 bevrijding 02:00:05 werkzaam als arts bij opvang slachtoffers concentratiekampen, Limburg

 2. Nederlandse oud-gevangenen van kamp Buchenwald, interview 12, Frans Spierings

  1. World War II

  De heer Frans Antoon Timotheus Marie (Frans) Spierings vertelt dat hij een gelukkige jeugd heeft gehad in ’s-Hertogenbosch. Tijdens de eerste bezettingsjaren behaalde hij zijn lyceumdiploma. Aanvankelijk zag hij de Duitsers niet als de vijand, maar als een keurige bezetter. Toen dit laatste toch niet het geval bleek te zijn en hij de dienstplichtige leeftijd bereikte, besloot hij naar Engeland te gaan. Met twee medereizigers vertrok hij richting Spanje. Op 23 juni 1943 werd hij opgepakt tijdens een controle in de trein van Bordeaux naar Biarritz en aan de Gestapo overgedragen. Vervolgens kw...

 3. Nederlandse oud-gevangenen van kamp Buchenwald, interview 38, Arthur Joseph Neve

  1. World War II

  De heer Arthur Joseph (Arthur) Neve vertelt dat hij tot het begin van de oorlog een rustig bestaan leidde in Terneuzen. Hij doorliep de middelbare school en werkte daarna bij de Rotterdamsche Bank. Hij was woedend dat de Duitsers zijn land hadden bezet. Hij haalde met vrienden een paar anti-Duitse kwajongensstreken uit. Neven en zijn vrienden vonden echter dat er te weinig gebeurde en besloten naar Frankrijk te gaan om zich aan te sluiten bij de Maquis. Ze slaagden er niet in contact te leggen en reisten verder naar Engeland. In november 1942 werden ze in de Pyreneeën vlakbij de Spaans-Fran...

 4. Liliane Steinfeld. Collection

  This collection contains : several documents regarding members of the Steinfeld/Stainfeld family during the war, two photos of deported Steinfeld family members, a Gestapo pin and a scrapbook containing a collection of wartime cartoons published in British and American newspapers, gathered by Liliane Steinfeld.

 5. Zbiór materiałów do dziejów ludności żydowskiej w Łodzi. 1939-1944

  • Collection of materials on the history of the Jewish population of Łódź

  Na zbiór dokumentów administracji getta łódzkiego składają się m.in.: - materiały ogólne urzędu: obwieszczenia i zarządzenia Przedstawiciela III Rzeszy w Kraju Warty, biuletyny niemieckiej administracji miasta Łodzi 1940-1944; - sprawozdania, raporty miesięczne 1942; - spisy zatrudnionych w administracji z 1941-1942 r., przydziały dla Sonderkommando SS w Chełmnie nad Nerem oraz dla uczestniczących w akcjach specjalnych 1942-1943; - sprawozdania finansowe administracji getta 1941-1944; - korespondencja ogólna z urzędami niemieckimi i z kancelarią Rumkowskiego 1940-1941; - meldunki gestapo o ...

 6. Gmina Żydowska we Wrocławiu

  • Synagogen Gemeinde zu Breslau
  • Jewish Community in Wrocław (Breslau)

  Akta Gminy Żydowskiej we Wrocławiu, m.in.. - protokoły posiedzeń Zarządu 1922-1939; - korespondencja Zarządu (1796-1939) z urzędami, gminami i związkami żydowskimi oraz osobami prywatnymi; w tym m.in.: - korespondencja w sprawach opieki nad uchodźcami z Rosji, Rumunii, Galicji, Kongresówki 1867-1874, 1882-1907, 1914-1930, - dokumentacja przygotowań do III Zjazdu Związku Niemieckich Żydów w 1909 r., Okręgowego Związku Pruskich Gmin Żydowskich we Wrocławiu 1926-1931, korespondencja z Niemieckim Związkiem Gmin Żydowskich 1914-1924, korespondencja w sprawach emigracji 1934-1939; - wykazy tzw. S...

 7. Gmina Żydowska w Wiedniu

  • Israelitische Kultusgemeinde Wien
  • Jewish Community in Vienna

  I. Korespondencja gminy (fragmenty) z lat 1871-1940: m.in..: - Israelitische Theologische Lehranstalt in Wien. [Izraelickie Seminarium Teologiczne w Wiedniu] 1893-1937 - statut, protokoły sesji egzaminacyjnych, korespondencja 1896-1930, notatki, 24 indeksy studentów z 1930 r., prace dyplomowe i seminaryjne słuchaczy, b.d. i 1935; - Vereinigung jüdischer Exportakademiker in Wien (Exportakademie des K.K. Handelsmuseums) [Związek Żydowskich Studentów Akademii Eksportu w Wiedniu (Akademia Eksportu Cesarsko-Królewskiego Muzeum Handlowego] - bd. - statut; - dokumenty biblioteki gminnej 1866 - po ...

 8. Městský národní výbor Strakonice

  • Town National Committee of Strakonice / NAD 310

  The fonds contains documents of the town people's administration and delegated state administration, deeds, official books, file material and accounting material. Jewish issues can be found in the following areas: assistance to repatriates 1945, victims of the Gestapo 1942, renouncing Czechoslovak citizenship - A. Zucker 1948, national administration 1945-1949, Jews declared dead 1946-1948.

 9. Archiv města Benešov

  • Archives of the Town of Benešov / NAD 3

  The fonds contains official books, files, accounting material, and photographs. From the period up to 1850, the archives contain books of decrees including a document by which Jan of Lobkovice waives the right to provide protection to the town of Benešov and to receive inhabitants of the Jewish religion into the town, inv. no. 50 (1848). There are also the censuses of the population in individual periods, especially inv. no. 795, call no. XIX B, Census of the Jewish Population (1850). Jews are explicitly mentioned in the following documents: Church affairs - keeping Jewish registries inv.no...

 10. Okresní úřad Sedlčany

  • Sedlčany District Office / NAD 7

  The fonds contains official books and files. The following documents are relevant: Conversion to the Roman Catholic Church and change of name Teresia Kohnová 1900; Jewish Religious Society 1904-1927, 1909-1937; Register of Jews: file 1940-1941 (A-K, L-W) with photographs; trade licenses 1940 (containing an inventory of Jewish property); Jewish religious communities 1938-1941; records of conversions 1938; The Record of Infectious Human Diseases 1940; Presidium files: Measures against agitation and political terror against Jewish citizens in connection with the exercise of their right to vote...

 11. Okresní úřad Valašské Meziříčí

  • District Office of Valašské Meziříčí / NAD 13

  The fonds contains documents arisen from the activities of the district office: official books, file material and accounting material. Register, religious, and foundation matters, population records, passports, evictions, group D - School and religious matters, Trade matters (no. D, H, IV, VII), commercial and industrial matters, and also census records. Jews are explicitly mentioned in inv. no. 1508 VII, and 1-1500, Investigation of the property of the Jewish religious community in Valašské Meziříčí, the Jewish religious community in Vsetín. (box 962 A); inv. no. 1273 D Jewish affairs - re...

 12. Okresní úřad Rakovník I

  • District Office of Rakovník I / NAD 32

  The fonds contains documents arisen from the activities of the Rakovník District Office, i.e. books, files, accounting material, census records, and projects. The file material contains the registry finding aid Jews 1724-1866 (no. 400-407). Trade, church and residence matters are also relevant. File material: Jews 1724-1865 (no. 400-407); Church matters, Jews, 1850-1914 (no. 638-641); Church matters, Jews 1928-1948 (no. 1121-1126); Security and police matters, among others Jews (1928-48 1155-1363); Registers of apostasies and conversions (no. K39-50); Volume LIV, no. VII-1-Jews, Files conce...

 13. Okresní soud Bechyně

  • District Court in Bechyně / NAD 70

  The fonds contains documents of the Bechyně District Court from the years (1849) 1850-1949 concerning the civil and criminal agendas, as well as the agenda for the establishment of new land registers. Information on Jews can be found in expropriation documents ordered by the Gestapo during the Nazi occupation, and the inheritance agenda (file No D) of Jews perished in WW II in concentration camps dealt with in 1946.

 14. Archiv města Vizovice

  • Vizovice Town Archives / NAD 1154

  The fonds contains documents of the municipal self-government, deeds, official books, file material and accounting material. It contains only details about Jews: the great distillery of Zikmund Jelínek and Sons, the great distillery in Vizovice - purchase contracts, economic affairs, the inn in Zádveřice, construction plans, the appointment of a "faithful hand" during the 1888–1944 protectorate. The documents from the Holocaust period include the following: inspection and confiscation of supplies in the house of Josef Weiss, No. 417, by the Gestapo 1939; administration of Jewish property an...

 15. Prof. PhDr. Koloman Gajan, DrSc.

  • Prof. PhDr. Koloman Gajan, DrSc. / NAD 1967
  • Národní archiv
  • 1967
  • English
  • 1924-2011
  • Textual material 9,19 linear meters

  The fonds of Prof. Koloman Gajan, PhD, DrSc., a leading Czechoslovak historian, contains mainly documents related to his scientific work: manuscripts of scientific papers, auxiliary study material, studies and articles, lectures, correspondence, and documentation of the author's public activities. The fonds also contains personal documents and biographical material. Among the Judaica in the fonds there is the author's own biography, which contributes to the knowledge of life in the Jewish community in the small village of Hamborek (now Brezovička) in eastern Slovakia, where Koloman Gajan sp...

 16. Kaufmannová, Heda

  • Heda Kaufmannová / NAD 1981
  • Národní archiv
  • 1981
  • English
  • 1905-1981
  • Textual material Photographic images 2,50 linear meters

  The personal archive of the Czech writer, translator and participant in the anti-Nazi domestic resistance, Heda Kaufmann, is an important source for understanding her literary work and resistance activities during the years of the Nazi occupation. However, the documents in the fonds can also contribute to the understanding of the life of the Jewish community in the interwar Czechoslovakia. The fonds contains mainly personal documents, manuscripts of Heda Kaufmannová's works, documentation of her resistance activities, correspondence and photographs. Among the documents in Heda Kaufmannová's...

 17. Hájková, Alena, PhDr.

  • PhDr. Alena Hájková / NAD 1226
  • Národní archiv
  • 1226
  • English
  • 1929-1997
  • Textual material Photographic images 6,75 linear meters

  The personal fonds of historian Alena Hájková is a valuable source of information relating to the issue of racial discrimination against the Jewish population and the beginnings of Jewish resistance in the Protectorate of Bohemia and Moravia. The fonds contains mainly her manuscripts of scientific works related to the anti-Nazi resistance with a focus on the Jewish resistance. The fonds contains manuscripts of works such as The List of Jews in 1939-1941, Participation of Jews in the Czech Resistance Movement, The Disappeared Ones in the First Months of the Occupation, and Administration in ...

 18. Fischer, Josef, Doc., PhDr.

  • Doc. PhDr. Josef Fischer / NAD 1306
  • Národní archiv
  • 1306
  • English
  • 1891-1945
  • Textual material Photographic images 2,80 linear meters

  The personal fonds of Doc. PhDr. Josef Fischer, a prominent Czech philosopher, sociologist, translator, and participant in the domestic anti-Nazi resistance, is a valuable source for understanding his personality and work, for understanding the intellectual and spiritual atmosphere of the interwar Czechoslovakia, and for studying the issues of the domestic non-communist resistance. The documents related to the resistance activities of the author, especially the letters and secret messages of doc. J. Fischer from prison are a valuable source. The fodns also contains the extensive corresponde...