Language of Description: Ukrainian
 1. Румунський науково-дослідницький інститут Дирекції культури Губернаторства Трансністрії, м. Одеса.

  Накази Губернаторства, постанови Дирекції культури, циркуляри. Звіт про роботу, протоколи засідань дирекції інституту. Списки робітників інституту, репатріантів.

 2. Фольксдойче Миттельштеле "СС Зондеркоманд РБК ХХУ" м. Одеси.

  Відомості зборів членських внесків, списки німців, плани господарств німецьких колоній, матеріали для друкування у німецьких газетах, листування з редакцією газети "Дер дойче ін трансністріі".

 3. Претура Фрунзівського району, с. Фрунзівка Фрунзівського р-ну Одеської області.

  Накази, постанови і циркуляри губернаторства, дирекції агрикультури, префектури. Розпорядження Претури. Відомості про хід польових робіт; акти загибелі худоби та посівів Річні фінансові звіти примарій. Акти списування продуктів і худоби, конфіскованих окупантами. Статистичні відомості про стан сільського господарства на 1941-1944. Списки членів трудобщин. Відомості на видачу заробітної платні робітникам та службовцям підприємств та установ, розплідників

 4. Претура Окнянського району, с. Красні Окни Красноокнянського р-ну Одеської області

  Накази, циркуляри, постанови Губернаторства, префектури. Статистичні відомості на стан сільського господарства, реквізиції продуктів у населення окупантами. Штатний розклад установ району. Відомості на виплату заробітної платні

 5. Претура Антоно-Кодинцевського району, с. Антоно-Кодинцеве Комінтернівського р-ну Одеської області

  Постанови, накази, циркуляри, інструкції Губернаторства Трансністрії, префектури. Списки викладачів, трактористів, жандармів. Відомості на видачу заробітної платні.

 6. Претура Вигоднянського району, с. Вигода Біляївського р-ну Одеської області

  Листування з жандармерією про вивіз до Румунії майна трудових общин та ферм. Відомості про облік продуктів, вилучених у населення окупантами.

 7. Претура Яновського району, с. Янівка Іванівського р-ну Одеської області.

  Накази, постанови Губернаторства Трансністрії. Акти приймання та здача зерна військовим частинам. Прохання на право відкриття торгівельних об'єктів. Відомості на видачу заробітної платні.

 8. Претура Ширяєвського району, с. Ширяєве Ширяєвського р-ну Одеської області.

  Постанови, накази Претури. Листування з префектурою про постачання худоби та продуктів військовим частинам окупантів. Доноси на комуністів та радянських активістів, протоколи допитів. Списки жандармів, поліцейських. Прохання вступити на службу у поліцію.

 9. Претура Благоївського району, с. Благоєве Комінтернівського р-ну Одеської області.

  Постанови, накази, циркуляри Губернаторства Трансністрії. Копії наказів дирекції індустрії про постачання уповноважених Румунських фірм для відправки до Румунії вилучених у населення цвітних металів, обладнання. Прохання розкуркулених про повернення їм дворищ, майна. Відомості на видачу заробітної платні

 10. Префектура Ананьївського повіту, м. Ананіїв Ананьївського р-ну Одеської області.

  Постанови, накази, інструкції губернаторства та дирекції, протоколи адміністративних конференцій. Листування з дирекцією індустрії та Претурами про реквізиції сировини та сільськогосподарських продуктів у населення для відправлення до Румунії. Списки та відомості на видачу заробітної платні робітникам претур та повітової поліції.

 11. Чернівецька обласна комісія облвиконкому з сприяння обліку збитків і розслідування злодіянь вчинених німецько-фашистськими загарбниками на території Чернівецької області

  Положення, інструкція про встановлення розміру збитків та розслідування злодіянь німецько-фашистських загарбників, протоколи засідань Чернівецької області та міської комісій (збереглися не в повному обсязі), акти та узагальненні відомості комісії з встановлення і обліку розмірів збитків, які заподіяні підприємствам, установам, колгоспам та громадянам Чернівецької області. Книга, реєстри обліку збитків, актів комісії по обліку збитків, протоколи допитів свідків злодіянь загарбників, опитувальні листи радянських громадян, які повернулись на Батьківщину з фашистського полону, листи з концтабор...

 12. Директорат праці, охорони здоров'я та соціального забезпечення губернаторства Буковини м. Чернівці.

  Накази Губернаторства Буковини та директорату про порядок мобілізації жителів єврейської національності на примусові роботи, використання коштів, одержаних від хворих за лікування на потреби лікарень, Протоколи засідань громадянсько-військового комітету з питань епідеміологічних захворювань та комісії з проведення аукціонів. (1942). Повідомлення директорату фінансів санітарного відділу про видачу дозволів на приватну практику лікарям на території Буковини, правила проведення аукціонів. Відомості генерального відділу епідеміології про випадки епідеміологічних захворювань населення. Проекти б...

 13. Фінансовий директорат губернаторства Буковини м. Чернівці.

  Листування з Директоратом румунізації, колонізації та інвентаризації, повітовими фінансовими адміністраціями, військовим кабінетом губернаторства Буковини, військовими частинами з порядку оподаткування власників будівель, ведення книг реєстрації нерухомого майна, мобілізації в армію, створення протиповітряної оборони, залучення до примусових робіт ремісників єврейської національності, розміщення бомбосховищ

 14. Директорат національної економіки губернаторства Буковини м. Чернівці

  Накази губернатора про організацію Директорату національної економіки (1942), передачу в розпорядження Директорату промислових підприємств Буковини, вільну торгівлю худобою на території Буковини. Рішення губернатора Буковини про вилучення у населення та установ лісоматеріалів і встановлення цін на паливо. Анкети економічного стану комун. Відомості про забезпечення міст Буковини сільськогосподарськими продуктами. Справи про перехід у власність румунської окупаційної влади майна інтернованих у табори євреїв (1941-1943).

 15. Директорат адміністративних справ губернаторства Буковини

  Накази губернаторства Буковини про адміністративно - територіальний поділ краю (1941), ведення облогового стану в Чернівцях, спеціального режиму для єврейського населення, боротьбу з партизанами, створення концентраційних таборів у м. Чернівці та м. Садгора (1941-1942). Протоколи службових нарад працівників префектур і претур. Звіти префектів і преторів про настрій населення, діяльність політичних партій і організацій, діяльність поліцейських і жандармських органів. Кошториси видатків Директорату та підрозділів. Особові справи працівників поліції жандармерії, та Директорату. Листування з Ра...

 16. Губернаторство провінції Буковина м. Чернівці

  Директиви, директивні вказівки кабінету Міністрів, Генерального штабу армії, ХІІ лісної дирекції, Центрального інституту статистики про підготовку допризовників і патріотичне виховання молоді, мобілізацію населення на вивіз деревини для потреб армії, організацію оборони при наступі радянських військ (1943), складання демографічних зведень (1943), проведення плебісциту на Буковині (1941). Накази Міністерства національної оборони, Генеральної дирекції поліції, Генерального штабу армії, Ради Міністрів, губернатора про інтернування у трудові табори членів таємних релігійних сект, контроль за ді...

 17. Архів при Запорізькій міській управі, м. Запоріжжя Запорізької області.

  Накази Запорізької міської управи стосовно роботи архіву. Штатні розписи. Плани роботи. Акти прийому документів від установ та видачі документів у тимчасове користування. Списки працівників архіву

 18. Новомиколаївська районна управа (райуправа), с. Новомиколаївка Новомиколаївського району Запорізької області.

  Фінансові звіти відділів управи. Відомості здачі молока. Заяви евакуйованих громадян на отримання продуктів харчування. Списки працівників відділів управи, власників худоби по району

 19. Пологська районна управа, м. Пологи Пологського району Запорізької області.

  Розпорядження шефа району про трудову дисципліну. Протоколи засідань кваліфікаційної комісії. Заявки на виготовлення товарів широкого вжитку. Відомості на зарплату працівникам управи.

 20. Михайлівська районна управа (райуправа), с. Михайлівка Михайлівського району Запорізької області

  Вказівки шефа району про постачання сільськогосподарською продукцією військових частин, вербування населення на роботу до Німеччини. Посвідчення громадян району