Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Державний архів Одеської області
 1. Фінансова дирекція Губернаторства Трансністрії, м. Одеса.

  Фінансові звіти Дирекції, префектур, претур, держферм. Наказ Румунського військового командування про вивіз обладнання, машин до Румунії. Списки та відомості видачі заробітної платні робітникам підприємств та установ міста Одеси, повітів

 2. Дирекція комерції Губернаторства Трансністрії, м. Одеса.

  Постанови, накази та циркуляри Губернаторства, Дирекції. Відомості про вивіз продуктів, хутру, різного товару до Румунії; про випуск продуктів підприємствами , м. Одеса. і районів та споживання їх окупаційними військами та населенням.

 3. Дирекція лісів Губернаторства Трансністрії, м. Одеса

  Постанови, накази, циркуляри, інструкції Губернаторства Трансністрії та Дирекції лісів. Списки службовців лісництв. Листування з Губернаторством та Румунськими торговельними фірмами про торгівлю лісоматеріалами. Прохання осіб на дозвіл полювання.

 4. Дирекція агрикультури Губернаторства Трансністрії, м . Одеса.

  Накази Дирекції та військового командування, плани засівів по повітам. Відомості про вивіз продуктів, худоби, шовковичних червів, вуликів та сільськогосподарського обладнання до Румунії. Відомості на видачу платні службовцям.

 5. Головна регістратура Губернаторства Трансністрії, м Одеса.

  Накази Губернаторства, постанови, циркуляри, інструкції дирекції Примарії, м. Одеса.; штатні розклади відомств губернаторства. Листування про повернення до Трансністрії російських емігрантів, про військовополонених, про роботу підприємств, про конфлікт між німцями та румунами. Інформаційні повідомлення про роботу румунської жандармерії у Трансністрії; про звільнення військовополонених. Прохання на дозвіл виїзду до Румунії; про помилування засуджених військово-польовим судом; про надання роботи у поліції. Звіти про роботу дирекцій, поліції та жандармерії.

 6. Дирекція охорони здоров'я Губернаторства Трансністрії, м. Одеса.

  Матеріали адміністративного, фармацевтичного, епідемічного, аптечного, економічного та фінансового відділів.

 7. Примарія Одеського муніципалітету, м. Одеса.

  Постанови та циркуляри Примарії. Звіти про діяльність Примарії та про роботу підвідомчих установ. Списки службовців дирекції

 8. Дирекція праці Губернаторства Трансністрії, м. Одеса.

  Накази, постанови Губернаторства Трансністрії. Листування з установами про використання на роботи євреїв, які знаходяться у гетто та циган. Відомості на виплату заробітної платні співробітникам Дирекції.

 9. Претура Цебриківського району, с. Цебрикове Цебріковського р-ну Одеської області.

  Накази, циркуляри Румунського військового командування, префектури. Відомості на обкладення податками населення, про реквізицію у населення та відправку до Румунії продуктів, худоби та інше. Звіти про фінансовий стан сіл.

 10. Дирекція експлуатації промисловості Примарії Одеського муніципалітету, м. Одеса.

  Накази, постанови Губернаторства, циркуляри міської управи, звіти про діяльність Дирекції. Доповідні записки про роботу заводів, фабрик та акти обстеження підприємств. Листування про оренду приміщень під магазини, майстерні. Відомості на виплату заробітної платні робочим та службовцям заводів, фабрик

 11. Дирекція адміністрації Примарії Одеського муніципалітету, м. Одеса.

  Накази, постанови Губернаторства Трансністрії та військового командування. Прохання осіб присуджених до смертельної страти. Листування з військовим командуванням про боротьбу з особами, які саботують режим, установлений окупантами. Відомості на виплату заробітної платні.

 12. Дирекція забезпечення Примарії Одеського муніципалітету, м. Одеса.

  Постанови, розпорядження Примарії. Відомості на видачу продуктів робітникам установ, підприємств, видачу заробітної платні. Списки, прохання на видачу хлібних карток. Списки та відомості робітників Дирекції та управління, поліцій, жандармерії, військових частин та інших.

 13. Примарія с. Топали, с. Топали Чорнянського району Одеської області.

  Розпорядження Претури. Відомості на видачу заробітної платні робітникам Примарії. Прохання розкуркулених про повернення їм майна. Списки спеціалістів, євреїв, які перебувають на обліку у окупантів; членів трудової громади, які здали податки.

 14. Префектура Одеського повіту, м. Одеса

  Розпорядження Претури, відомості про чисельність продуктів, вивезених окупантами до Румунії; про інфекційні захворювання; інструкції про виселення євреїв; про дії радянських патріотів . Списки службовців префектури, претур, військової цензури , м. Одеса.. Особові справи службовців.

 15. Претура Троїцького району, с. Троїцьке Троїцького р-ну Одеської області.

  Постанови, накази префектури. Листування про створення молдавського дому культури, ведення румунської пропаганди в молдавських селах. Відомості на видачу заробітної платні.

 16. Претура Овідіопольського району, м. Овідіополь Овідіопольського р-ну Одеської області.

  Накази, постанови Губернаторства Трансністрії, префектури повіту та претур. Відомості про вивіз продуктів до Румунії, стан району. Прохання осіб, розкуркулених та репресованих радянською владою, про повернення їм домів, майна та звільнення з таборів для військовополонених. Відомості на видачу заробітної платні, списки службовців претур, префектур, німецьких офіцерів.

 17. Претура Валегоцулівського району, с. Валегоцулове Волинського р-ну Одеської області

  Накази, постанови префектури та Претури. Протоколи допитів жандармами осіб, які допомагали партизанам. Листування з префектурою про проведення безчинств серед населення німецькими солдатами.

 18. Претура Любашівського району, с. Любашівка Любашівського р-ну Одеської області

  Постанови, накази, циркуляри, інструкції Губернаторства Трансністрії, префектури. Протоколи загальних зборів членів трудових громад, наради старост. Відомості реквізиції худоби, вивозу зерна, шкір, хутру. Списки військовополонених з рядів радянської армії. Відомості на видачу заробітної платні.

 19. Претура Францфельдського району, с. Францфельд Овідіопольського р-ну Одеської області

  Накази, постанови та циркуляри Губернаторства Трансністрії, Претури. Листування про встановлення режиму для населення та жильців німецького походження. Відомості на виплату заробітної платні співробітникам Претури

 20. Румунський науково-дослідницький інститут Дирекції культури Губернаторства Трансністрії, м. Одеса.

  Накази Губернаторства, постанови Дирекції культури, циркуляри. Звіт про роботу, протоколи засідань дирекції інституту. Списки робітників інституту, репатріантів.