Language of Description: Romanian
 1. Кишиневский 15 областной школьный инспекторат и его учебные заведение

  • Chisinau 15 Regional School Inspectorate and its Educational Institutions

  Materiale privind activitatea gimnaziului mixt din Cahul. Procesele-verbale ale ședințelor Consiliului Părintesc, care au avut loc în anul de studiu 1921-1922. Corespondența cu Directoratul Instrucțiunii Publice Chișinău privind gestionarea bugetului gimnaziului și alte subiecte economice. Solicitările părinților ca copii lor să beneficieze de învățămînt gratuit. Procesele-verbale ale ședințelor Consiliului Pedagogic și ale Comitetul Școlar. Directivele Biroului Central și Biroului de județ a organizații "Straja Țării" în ceea ce privește pregătirea fizică și morală a elevilor și organizare...

 2. Кишиневский 15 областной школьный инспекторат и его учебные заведение

  • Chisinau 15 Regional School Inspectorate and its Educational Institutions

  Materiale privind activitatea gimnaziului din Vadul Rașcov. Carnetele de notele ale elevilor din clasele a I-IV-a pentru anul de studiu 1931-1932. Registrele salariilor ridicate de către învățători și alți lucrători ai gimnaziului pentru perioada ianuarie-iunie 1933. Informații statistice privind realizarea bugetului pentru anul de studiu 1935-1936.

 3. Кишиневский 15 областной школьный инспекторат и его учебные заведение

  • Chisinau 15 Regional School Inspectorate and its Educational Institutions

  Certificatele absolvenților Școlii Comerciale din Briceni, 1930-1932. Procesele-verbale ale ședințelor Consiliului Pedagogic al școlii. Corespondența cu Inspectoratul Regional Şcolar Chișinău cu privire la admiterea, transferul, vacanța de vară și concedierea personalului didactic. Documente referitoare la inspecția bugetului școlii.

 4. Кишиневский 15 областной школьный инспекторат и его учебные заведение

  • Chisinau 15 Regional School Inspectorate and its Educational Institutions

  Solicitările elevilor Școlii Comerciale din Cahul pentru a beneficia de învățămînt gratuit. Solicitările părinților adresate directorului școlii cu rugămintea ca copii lor să fie acceptați la școală și să li se elibereze certificate de învățămînt.

 5. Кишиневский 15 областной школьный инспекторат и его учебные заведение

  • Chisinau 15 Regional School Inspectorate and its Educational Institutions

  Registrele notelor elevilor din clasele a I-IV-a pentru anii de studiu 1930-1931, 1936-1940. Registrele notelor elevilor din clasele a I-VII-a pentru anii de studiu 1930-1935. Registrele notelor elevilor din clasele a I-VIII-a pentru anii de studiu 1923-1924, 1926-1927, 1935-1936. Registrul notelor elevilor obținute la examenul de absolvire. Procesele-verbale ale ședințelor Consiliului Pedagogic şi ale Comisiei de examinare a absolvenților.

 6. Кишиневский 15 областной школьный инспекторат и его учебные заведение

  • Chisinau 15 Regional School Inspectorate and its Educational Institutions

  Listele şi datele biografice ale elevilor admiși la Gimnaziul privat de evrei I.G.Vaisman între 1916 -1918 și 1920-1921. Registrele notelor obținute de către elevii gimnaziului. Subiectele pentru examenele de absolvire din 1921-1922. Cererile absolvenților școlii pentru a primi documentele de absolvire a gimnaziului. Programele de studiu pentru disciplinele fizica, mecanica și limba latină. Certificatele elevilor de absolvire a gimnaziului în 1918-1922.

 7. Кишиневский 15 областной школьный инспекторат и его учебные заведение

  • Chisinau 15 Regional School Inspectorate and its Educational Institutions

  Registrele notelor obținute de către elevii Gimnaziului privat Mogen David. Registrele de evidență a salariilor primite de către învățători pentru anul de studiu 1924-1925.

 8. Сорокская уездная палата торговли и промышленности

  • Soroca District Chamber of Commerce and Industry

  Listele comercianților din județul Soroca în 1923, 1927, 1934. Protocoalele înregistrărilor și certificatele ce interzic cetățenilor să se ocupe cu diverse activități comerciale. Solicitările comercianților să le fie înregistrate propriile întreprinderi comerciale. Listele membrilor Camerii de Comerț și Industrie din Soroca, care aveau drepturi electorale pentru alegerile administrative din Cameră în 1938. Listele proprietarilor de întreprinderi industriale din județul Soroca, 1939.

 9. Лапушинская уездная палата торговли и промышленности

  • Lapusna District Chamber of Commerce and Industry

  Dosarele personale ale membrilor Camerii de Comerț și Industrie din Lăpușna. Listele comercianților și proprietarilor de întreprinderi comerciale și industriale din Basarabia, 1923-1927. Listele proprietarilor carierelor de piatră și cărămidă și fabrici de sticlă, 1925. Solicitările comercianților pentru a primi împrumuturi mici. Listele firmelor private evreiești, înregistrate la Camera de Comerț. Copii ale certificatelor emise de către proprietarii de întreprinderi comerciale și industriale, care confirmă înregistrarea acestora la Camera de Comerț. Recensămîntul proprietarilor de întrepri...

 10. Лапушинская уездная палата торговли и промышленности

  • Lapusna District Chamber of Commerce and Industry

  Dosare personale ale evreilor proprietari de întreprinderi comerciale și industriale în Basarabia.

 11. Лапушинская уездная палата торговли и промышленности

  • Lapusna District Chamber of Commerce and Industry

  Listele proprietarilor de întreprinderi comerciale și industriale din Basarabia, care au avut dreptul de a alege membrii Camerii de Comerț în 1918. Listele proprietarilor de întreprinderi comerciale și industriale din Chișinău și Orhei în 1938. Informații despre persoanele care se ocupau cu comerțul în Basarabia, perioada interbelică.

 12. Сорокская уездная префектура и подчиненные ей претуры и примарии

  • Soroca district prefecture and its subordinated preturas and primarias

  Corespondența cu Directoratul Afacerilor Interne din Basarabia în ceea ce privește separarea administrativă a județului Soroca. Informații privind numărul populației din satele județului Soroca. Reclamațiile sătenilor din Ataca că au fost bătuți de jandarmi. Instrucțiunea Ministerului Afacerilor Interne din România în ceea ce privește lupta cu speculanţii. Lista avocaților din Basarabia. Corespondența cu preturele și primăriile județului în ceea ce privește activitatea caselor de rugăciuni, biserici, sinagogi și problemele cultelor religioase. Listele vizitatorilor sinagogilor din Soroca. D...

 13. Бессарабский директориат просвещения и культов

  • Bessarabian Directorate of Education and Cults

  Listele învățătorilor și elevilor care au rămas pe teritoriul Basarabiei în 1940-1941. Listele învățătorilor care au lucrat în 1940-1941.

 14. Orhei district prefecture and its subordinated preturas and city halls.

  • Оргеевская уездная префектура и подчиненные ей претуры и примарии

  Calarasi Police reports on activities and incidents held in Calarasi. Political marches of the National Agrarian Party, led by Octavian Goga, whose objectives were to fight "jidovism [Jews] and communism, which here in Bessarabia is the greatest danger", "expulsion of Jews from rural communities, army and civil service "etc. Statistical information on the number and composition of the population and economic situation of the villages in Rezina. Correspondence with Pretura of Bravicea regarding identification of the citizenship of the the villagers, information on the withdrawal of Romanian ...

 15. Кагульская уездная префектура и подчиненные ей претуры и примарии

  • Cahul district prefecture and its subordinated preturas and primarias

  Cererile localnicilor din Leova pentru reconfirmarea cetățeniei româneşti. Diferite documente de identificare şi fotografii ale evreilor care au depus cererile de reconfirmare a cetăţenii româneşti. Lista locuitorilor satului Iargora care au primit cetățenia română în 1924. Dosarele personale ale funcţionarilor publici Clara Herţenştein şi Şvarţ Ita.

 16. Bălți City Hall

  • Бельцкая городская примария

  The list residents from Bălți who refused to submit documents to obtain Romanian citizenship between 1924-1937. Lists of Bălți residents and their family members who had Romanian citizenship in 1924. Correspondence with municipal police regarding financial matters. Correspondence with police headquarters from Bălți regarding town's inhabitants.

 17. Бессарабский директориат просвещения и культов

  • Bessarabian Directorate of Education and Cults

  Corespondența administraţii Gimnaziului de băieţi „Ion Voievod” din Cahul cu administraţia Gimnaziului privat „Tarbut” din Leova în ceea ce privește permisiunea elevilor să susţină examenele de absolvire. Solicitările elevilor de la Gimnaziul „Tarbut” din Leova să li se permită să susţină examenele de absolvire.

 18. Бессарабский директориат просвещения и культов

  • Bessarabian Directorate of Education and Cults

  Registrul notelor elevilor de la Şcoala evreiască privată de fete din Bălţi, obţinute la examenul din 1934, care a avut loc la gimnaziul de băieţi „Ion Creangă” din Bălţi. Registrul notelor elevilor de la Gimnaziul privat din Floreşti, obţinute la examenul din 1936.

 19. Кишиневский уездный сельскохозяйственный совет

  • Chisinau District Agricultural Council

  Materiale privind privatizarea terenurilor anterior închiriate de către țăranii din Călăraș. Materiale cu privire la eliberarea certificatelor pentru populaţia din Calaraş şi Hînceşti pentru dreptul de utilizare a terenurilor ca urmare a chirie pe termen lung. Dosarul personal al şefului secţii agricole Chişinău, Gelfand Israel.

 20. Chișinău City Hall

  • Кишиневская городская примария

  The list: of voters from Chișinău; Chișinău residents who received Romanian citizenship in 1927; shops in Chișinău that sold kerosene in 1920-1921, indicating the sold quantity; public kiosks and boutiques rent by traders, and households and streets of Chișinău. Materials on the work of the Municipal Council for 1935-1937. Files on the investigation of Jewish traders accused of speculation. Materials on inventory and evaluation of real estate in hospitals, charitable institutions, curative and others from the Ministry of health and social care. Plans of buildings. Materials on inventory and...