Archival Descriptions

Displaying items 1 to 9 of 9
Language of Description: Dutch
Holding Institution: Regionaal Archief Zutphen
 1. Gemeente Zutphen, 1920-1970

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In rubriek -2.07.51/52 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In rubriek -2.08. vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In rubriek -1.755 vindt u stukken betreffende de bevolkingsregistratie (zie ook het Bevolkingsregister Zutphen 1842-1990, toegangsnummer 0.308 en de Burgerlijke Stand Zutphen 1811-1954, toegangsnummer 0.316). Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 2. Collectie Tweede Wereldoorlog, 1937-1947

  Het archief bevat uitgaven van diverse Nederlandse kranten uit de oorlogstijd (zowel legaal als illegaal), alsmede Engelse, Franse, Italiaanse en Duitse kranten, uitgaven van tijdschriften, herdenkingsuitgaven diverse kranten en persoonlijke bescheiden over allehande onderwerpen (bijv. krijgsverrichtingen).

 3. Nederlands-Iraëlitische gemeente van Zutphen, 1864-1964

  Van een Joodse gemeenschap in Zutphen is eerst in de loop van 18e eeuw sprake. Aan het eind van de 18e eeuw werden een begraafplaats en een synagoge gesticht. Na de problemen in de crisisjaren betekenden de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog vrijwel het einde van de grote Joodse gemeente in Zutphen: meer dan 450 leden vonden als gevolg van de Duitse terreur een geweldadige dood, het interieur van de synagoge was volledig verwoest en vele graven op de begraafplaats Hoogewest, die in 1943 op last van de bezetter was gesloten, waren beschadigd. Van het vooroorlogse kerkbestuur overleef...

 4. Gemeente Laren, 1929-1971

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In Hoofdstuk 1.1. en 1.2 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In Hoofdstuk 2.1.2.2. vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Voor stukken betreffende de bevolkingsregistratie zie hoofdstuk 2.4. (zie ook het Bevolkingsregister Laren 1813-1971, toegangsnummer 1.076 en de Burgerlijke Stand Laren 1811-1950, toegangsnummer 1.078). Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 5. Gemeente Lochem, 1935-1971

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In Hoofdstuk 1.1. en 1.2 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In Hoofdstuk 2.1.2.1. vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Voor stukken betreffende de bevolkingsregistratie zie hoofdstuk 2.4.1.2 (zie ook het Bevolkingsregister Lochem 1813-1952 , toegangsnummer 1.075 en de Burgerlijke Stand Lochem 1811-1950, toegangsnummer 1.091). Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 6. Gemeente Brummen, (1852) 1921-1946 (1976)

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In Hoofdstuk 1, paragraaf 1 en 2 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In Hoofdstuk 2.1.2. vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk 2.4. zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie (zie ook het Bevolkingsregister Brummen, toegangsnummer 2062 en de Akten van de Burgerlijke Stand Brummen vanaf 1811, toegangsnummer 2067). Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 7. Gemeente Warnsveld, 1936-1988

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In rubriek -2.07.51/52 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In rubriek -2.08. vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In rubriek -1.755 vindt u stukken betreffende de bevolkingsregistratie (zie ook het Bevolkingsregister Warnsveld 1829-1964, toegangsnummer 3.026 en de Burgerlijke Stand Warsnveld 1811-1950, toegangsnummer 3.028). Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 8. Gemeente Vorden, 1931-1988

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In rubriek -2.07.51/52 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In rubriek -2.08. vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In rubriek -1.755 vindt u stukken betreffende de bevolkingsregistratie (zie ook het Bevolkingsregister Vorden 1806-1962, toegangsnummer 4.016). Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 9. Gemeente Gorssel, 1936-1959

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In Hoofdstuk 1.2 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In Hoofdstuk 1.7. vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk 2.3. zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie (zie ook het Bevolkingsregister Gorssel 1861-1963, toegangsnummer 5.057 en de Burgerlijke Stand Gorssel 1811-1950, toegangsnummer 5.058). Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.