Gemeente Zutphen, 1920-1970

Identifier
0.003
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1920 - 31 Dec 1970
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

151 meter; 6895 inventarisnummers

Creator(s)

Scope and Content

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In rubriek -2.07.51/52 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In rubriek -2.08. vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In rubriek -1.755 vindt u stukken betreffende de bevolkingsregistratie (zie ook het Bevolkingsregister Zutphen 1842-1990, toegangsnummer 0.308 en de Burgerlijke Stand Zutphen 1811-1954, toegangsnummer 0.316). Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Conditions Governing Access

beperkt openbaar

Process Info

  • This fonds has been selected by EHRI from the online service Wegwijzer Archieven WO2 at www.archievenwo2.nl based on the Dutch subject heading 'Jodenvervolging' attributed to file descriptions within the collection. Only file descriptions with subject heading 'Jodenvervolging' provided by the Wegwijzer Archieven WO2 have been included.

  • Regionaal Archief Zutphen

Subjects

Places