Archival Descriptions

Displaying items 41 to 60 of 62
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Державний архів Вінницької області
 1. Тульчинська повітова управа (періоду німецько-фашистської окупації) , м. Тульчин

  Постанови, накази, розпорядження, інструкції губернаторства Трансністрії; плани будівництва лікарень у районах повіту , звіти про діяльність шкіл , обмін радянських грошей на окупаційні, акти прийому сільськогосподарської продукції, ревізії Шпиківської районної аптеки; відомості про прибутки підприємств повіту; списки жандармів, вчителів шкіл Тульчинського району, листування з губернаторством Трансністрії про виділення спирту аптекам і працівникам установ, відомості нарахування заробітної плати.

 2. Копайгородська районна управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Копайгород

  Постанови, накази інструкції губернаторства Трансністрії та обласної управи; розпорядження повітової та районної управ; бюджет управи на 1942-1943 рр.; бюджети сільуправ та господарств; річні, квартальні звіти сільуправ; акти інвентаризації майна управ, інших установ та організацій; акти переробки соняшника, зерна; акти про охорону державного лісу; відомості про кількість працездатного та непрацездатного населення по селах району; заяви громадян про видачу дозволів на торгівлю, звільнення від податків; списки працівників установ та організацій, платників податків, пенсіонерів; особові рахун...

 3. Жмеринська районна управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Жмеринка

  Постанови, накази інструкції губернаторства Трансністрії та обласної управи; розпорядження повітової та районної управи; бюджети райуправи, сільуправ та господарств; кошториси установ, організацій та розрахунки до них; штатні розписи; баланси райуправи, установ та організацій; місячні касові звіти установ та організацій; угоди на ремонт приміщень; акти інвентаризації майна управ, інших установ та організацій; відомості про стан підприємств та організацій; рух зернових культур; надходження шкіри на пункти; заяви громадян про видачу дозволів на торгівлю, звільнення від податків, надання допом...

 4. Могилів-Подільська повітова управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Могилів-Подільський

  Постанови, накази, розпорядження, циркуляри, інструкції губернаторства Трансністрії, повітової управи, головного штабу окупаційних військ; протоколи повітової адміністративної конференції, засідань комісії з реквізиції коней у населення; бюджети районних управ повіту за 1943-1944р.р., плани сільськогосподарських робіт, місячні звіти районних управ, відомості про кількість населення, вивезення зерна в Румунію, наявність худоби, відправку продуктів окупаційній армії; списки населення, підприємств, заводів, млинів, заяви громадян; листування з губернаторством Трансністрії, райуправами про облі...

 5. Ямпільська повітова управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Ямпіль.

  Постанови, накази, розпорядження, інструкції Румунського Головного військового штабу, Головного Управління цивільного губернаторства Трансністрії, повітової управи, жандармського інспектора; конвенція, укладена між румунською та німецькою арміями про адміністрування 'Трансністрії'; рішення префектури про призначення на посади чиновників установ, викладацький склад шкіл повіту; протоколи повітових адміністративних конференцій; фінансові звіти районів повіту; звіт про організацію та роботу повітового сільськогосподарського відділу; відомості про роботу медичних установ повіту, про стан та дія...

 6. Вапнярська містечкова управа (періоду німецько-фашистської окупації), с. Вапнярка Томашпільського району

  Акти на продаж реквізованого майна; заяви громадян; касові книги; відомості на виплату зарплатні працівникам управи.

 7. Балківська районна управа (періоду німецько-фашистської окупації), с. Балки Барського району

  Постанови, накази інструкції губернаторства Трансністрії та обласної управи; розпорядження та накази районної управи; план весняного посіву; промислово-фінансові плани господарств; бюджети райуправи, сільуправ та господарств; кошториси установ та організацій та розрахунки до них; штатні розписи; баланси райуправи, установ та організацій; місячні касові звіти установ та організацій; угоди на ремонт приміщень; акти інвентаризації майна управи, інших установ та організацій; реквізиції худоби; акти про лісопорушення та накладання штрафів, купівлі та переоцінки товарів; схеми телефонних станцій ...

 8. Краснянська районна управа (періоду німецько-фашистської окупації), с. Красне Тиврівського району

  Постанови, накази інструкції губернаторства Трансністрії та обласної управи; розпорядження повітової та районної управи; проект районного бюджету; кошториси та бюджети установ та організацій; штатні розписи; звіти сільуправ про виконання бюджету; акти прийому установ після ремонту, інвентаризації майна управ, інших установ та організацій, перевірки їхньої діяльності; забій худоби; відомості про стан підприємств та організацій, рух зернових культур; авансові звіти установ та організацій; план протиповітряної оборони; заяви громадян про прийом на роботу, видачу дозволів на торгівлю, звільненн...

 9. Тульчинська міська поліція (періоду німецько-фашистської окупації), м. Тульчин.

  Відомості на видачу домових книг по м. Тульчину, на видачу паспортів і прийомку грошей за паспорти по селах району; розрахункові касові документи; відомості на видачу зарплати працівникам міської та сільських поліцій.

 10. Вапнярський табір військовополонених (періоду німецько-фашистської окупації), с. Вапнярка Томашпільського району

  1. Акти комісії з постачання продовольсьва, забій коней для харчування ув'язнених.
 11. Балківська районна поліція (періоду німецько-фашистської окупації), с. Балки Барського району.

  Акти та протоколи допитів про крадіжки; списки пожежних команд сіл району, агрономів, поліцейських та старост общин.

 12. Чечельницька районна управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Чечельник

  Звіт про надходження с/г продукції та її видачу окупаційним військам; доручення на видачу МТС та с/г общинам хімікатів; відомості про надходження хімікатів

 13. Мурованокуриловецька районна управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Муровані-Курилівці

  Місячний звіт про стан худоби по господарствам району за 1942 р.; відомості на видачу допомоги сім'ям осіб, вивезених до Німеччини.

 14. Жмеринська міська управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Жмеринка

  Накази та постанови міськуправи; місячні оборотні баланси; відомості на виплату зарплатні робітникам та службовцям Сербинівського вапнякового заводу

 15. Турбівська районна управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Турбів

  Акти обстеження посівів; довідки видані громадянам на купівлю худоби; відомості про ліквідацію страхових збитків; списки громадян, вивезених до Німеччини; відомості на виплату заробітної платні працівникам установ району.

 16. Гайсинська міська управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Гайсин

  Списки робітників та службовців установ та підприємств м. Гайсина; списки населення м. Гайсина; справа орендаря Марчука М. на домоволодіння та садибу.