Archival Descriptions

One item found
Language of Description: English
Holding Institution: Държавен военноисторически архив
  1. 12-та служба временна трудова повинност

    • 12-th branch of temporary labor service
    • 12-та служба "Временна трудова повинност" - Велес (1942 – 1943)

    Заповедна книга за движението на личния състав на 12. служба "Временна трудова повинност" (1942-1945); заповедна книга по Еврейския отряд - Свети Врач (1943); разчетна книга за щатните служители (1942-1944)