Language of Description: German
Language of Description: Polish
 1. Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Kaliszu

  • County Office of the State Police in Kalisz
  1. Sprawy organizacyjne: rozkazy, protokoły odpraw i kontroli, sprawy personalne, wybory do rad gromadzkich i gminnych (6 j.a.; 1920-1938). 2) Życie polityczne w Kaliszu i powiecie kaliskim: sprawozdania sytuacyjne, tygodniowe, miesięczne i kwartalne dotyczące działalności partii i stronnictw politycznych. (19 j.a.; 1919-1939).
 2. Zbiór afiszów

  • Collection of the Posters

  I.-II. Not relevant III. 1939-1945 - sygn. 141 - 332, Okres III odnosi się do lat okupacyjnych. W tym okresie jest wiele odezw do ludności o zgłaszanie się na wyjazd do Niemiec na roboty rolne. Początkowo odezwy mają charakter dobrowolny, a następnie wyznaczone są kontyngenty osób do wyjazdu pod groźbą bardzo surowych kar. Następne afisze dotyczą meldowania się u władz niemieckich polskich oficerów, a także o obowiązkowym meldowaniu się osób przybywających do Łowicza. Kilka afiszów dotyczących ludności żydowskiej- zarządzenie w sprawie ustalenia terenu mieszkalnego dla Żydów, podejmowanie p...

 3. Starostwo Powiatowe w Węgrowie

  • Węgrów County Governor's Office

  Referat Ogólny 1944-1950 sygn. 1-98 (brak sygn. 6, 25, 60), Referat Budżetowo-Gospodarczy 1944-1950 sygn. 99-143 (brak sygn. 103, 108, 138), Referat Społeczno-Polityczny 1945-1947, 1950 sygn. 144-186 (brak sygn. 146, 167), Referat Administracyjny 1944-1950 sygn. 187-406 (brak sygn. 265, 281, 301, 332, 360, 363), Referat Kultury i Sztuki 1944-1950 sygn. 407-465 (brak sygn. 411, 433, 440, 446, 448, 453, 457, 461), Referat Rolnictwa i Reform Rolnych 1947 sygn. 466 (brak), Referat Weterynarii 1948 sygn. 467, Referat Rolnictwa-budżet 1948 sygn. 478, Referat Wojskowy 1945, 1949 sygn. 469-471, Ref...

 4. Starostwo Powiatowe w Łukowie

  • Łuków County Governor's Office

  Referat organizacyjny 1945-1950 (30 j.a), sygn. 1-30, referat budżetowo-gospodarczy 1948-1950 (8 j.a.) sygn. 31-38, referat społeczno-polityczny 1944-1950 (107 j.a.) sygn. 39-145, Referat administracyjny 1945-1950 sygn. 147-153, referat karno-administracyjny 1945-1949 sygn. 154-159, referat wojskowy 1945 sygn. 160, referat opieki społecznej 1944-1950 (51 j.a.) sygn. 161-211, referat zdrowia 1944-1950 (42 j.a.) sygn. 212-253, referat weterynarii 1945-1950 (102 j.a.) sygn. 254-355, referat drogowy 1945-1950 (91 j.a.) sygn. 356-446, referat przemysłu i handlu 1945-1950 (42 j.a.) sygn. 447-488,...

 5. Akta miasta Łukowa

  • Files of the Town of Łuków

  Sprawy organizacyjne, okólniki i zarządzenia 1901-1951 sygn. 1-24, 316-318, Sprawozdania sytuacyjne 1945-1950 sygn. 25-28, Sprawy pracownicze 1948-1949 sygn. 29-39, 323, Protokóły i posiedzenia organów kolegialnych zarządu i Rady Miejskiej, Komisji 1945-1950 sygn. 40-72, Sprawy mieszkaniowe, lokalowe sygn. 1944-1949 sygn. 73-87, 287-296, 324, Kontrole 1947-1950 sygn. 88-90, Zarząd mieniem miejskim, sprawy przedsiębiorstw i zakładów miejskich 1944-1950 sygn. 91-114, Budżet 1944-1950 sygn. 115-144, księgi rachunkowe, gospodarka mieniem miejskim 1945-1950 sygn. 145-159, Podatki 1947-1950 sygn....

 6. Akta miasta Mińska Mazowieckiego

  • Files of the Town of Mińsk Mazowiecki

  Księga protokółów rady miejskiej 1937-1939 sygn. 1, Księga protokółów magistratu 1918-1922 sygn. 2, Sprawozdanie Zarządu za 1934-1939 sygn. 3, Budżety 1936/37, 1937/38 sygn. 4-5, Sprawozdania rachunkowe 1929, 1931, 1936, 1938 sygn. 6-10, Budowa wodociągu 1937-1938 sygn. 11, Księga protokółów magistratu, rady 1939-1942 sygn. 12, Księga wydatków przedsiębiorstw miejskich 1941/42 sygn. 13, Księga protokółów rady 1947-1949 sygn. 14-17, Księga protokółów Prezydium 1944-1949 sygn. 18-21, Księga inwentarzowa [wydatków] Zarządu Miejskiego 1948, 1950 sygn. 22-23 dopływ: 3401/05.04.27 rejestr kar nak...

 7. Starostwo Powiatowe w Siedlcach

  • Siedlce County Governor's Office

  Referat Ogólno -organizacyjny 1944-1947 sygn. 1-4, Budżetowo-gospodarczy 1945-1948 sygn. 5-12, Społeczno-polityczny 1944-1945 sygn. 13-28, Administracyjno-prawny 1945-1950 sygn. 29-48, Opieki Społecznej 1947-1950 sygn. 49-70, Zdrowia, Weterynarii, Powiatowy Zarząd Drogowy (Referat Drogowy) 1944-1950 sygn. 71-72, Przemysłu 1945-1949 sygn. 73-74-, Aprowizacji 1944-1949 sygn. 75-157 , Referat handlu 1945-1950 sygn. 158-177 Powiatowa Komisja Usprawnienia Zaopatrzenia 1948-1950 sygn. 178-179, Odbudowy 1947-1949 sygn. 180-181, Rolnictwa i Reform Rolnych 1946-1950 sygn. 182-191, Powiatowe Biuro Ro...

 8. Akta miasta Płocka

  • Files of the Town of Płock

  Część I - 1. Akta Urzędu Municypalnego i Magistratu m. Płocka l. 1808-1867 (sygn. od 1 do 974) [not relevant] Część II - Stadtverwaltung Schröttersburg [Zarząd Miasta Płocka] z l. 1939-1944: 1. Allgemeine Verwaltung [Zarząd Ogólny] l. 1939-1944 (sygn. od 1 do 653): zarządzenia, obwieszczenia, struktura organizacyjna, zakresy czynności i wykazy urzędników, listy płac, akta osobowe pracowników, listy gospodarstw rodzinnych, sprawy kwaterunkowe m.in.. Karty meldunkowe poszczególnych osób oraz karty comiesięcznych zgłoszeń b. wojskowych polskich – uczestników kampanii wrześniowej, wykazy osób w...

 9. Akta miasta Gąbina

  • Files of the Town of Gąbin

  I.-IV. not relevant V. Komitet Obywatelski w Gąbinie l. 1914-1915 (sygn. 469): protokoły posiedzeń i rezolucje, plan nowo założonego cmentarza żydowskiego w m. Gąbinie. VI. Magistrat der Stad Gombin l. 1915-1918 [1919] (sygn. od 470 do 538): korespondencje z władzami wojskowymi, powiatowymi, sądowymi, materiały wyborcze do Rady Miejskiej w r. 1917, protokoły posiedzeń Rady, sprawy gospodarczo-finansowe, podatek miejski, akta ubezpieczeń od ognia, dane statystyczne (wykazy kościołów i duchowieństwa, młodzieży szkolnej, robotników i rzemieślników chcących wyjechać do Niemiec), sprawy zdrowia ...

 10. Akta miasta Gostynina

  • Files of the Town of Gostynin

  Zawartość 1. Magistrat miasta Gostynina l. 1932-1938 (sygn. od 1 do 3): Protokoły posiedzeń Magistratu i Zarządu miejskiego, Rady Miejskiej i jej Prezydium. 2. Miejska Rada Narodowa l. 1945-1950 (sygn. od 4 do 17): Protokoły posiedzeń MRN i PMRN, Zarządu Miejskiego i komisji; sprawozdania z zebrań Miejskiego Komitetu Obywatelskiego Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju; protokoły z wyborów delegatów do MRN. 3. Zarząd Miejski miasta Gostynina a) Referat Organizacyjny l. 1945-1950 (sygn. od 18 do 122): Statut organizacyjny biura Zarządu Miejskiego, protokoły posiedzeń Zarządu; szkolnictwo – statu...

 11. Akta miasta Wyszogrodu

  • Files of the Town of Wyszogród

  I.-III. not relevant [1862-1934] IV. Zarząd Miejski m. Wyszogrodu l. 1934-1939 [1945]: 1. Dział Ogólno-Organizacyjny l. 1934-1939 [1940] (sygn. od 172 do 200): protokoły posiedzeń Zarządu, Komisji Sanitarnej i Gminnej Komisji Rewizyjnej, wybory, okólniki i rozporządzenia władz nadrzędnych, obchody świąt i rocznic; 2. Ddział Administracyjny l. 1934-1939 (sygn. od 201 do 254): aprowizacja, cenniki artykułów żywnościowych, walka z drożyzną, sprawy włóczęgostwa, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sprawy karno-administracyjne, ewidencja i kontrola ludności, sprawy budowlane i odbudowy, projekt...

 12. Okręgowy Komitet Żydowski w Radomiu

  • Regional Jewish Committee in Radom

  W skład zespołu wchodzą: - normatywy Centralnego i Wojewódzkiego Komitetu Żydów Polskich, 1945-1948, sygn. 1, - protokoły zebrań zarządu, 1945-1949, sygn. 2, - korespondencja z CKŻP, komitetami w Jedlińsku, Kozienicach, Szydłowcu i ziomkostwami za granicą, 1945-1947, sygn. 3-11, - akta Okręgowej Żydowskiej Komisji Historycznej w Radomiu, 1945-1950, sygn. 12, - dokumentacja dot. Pomnika Męczenników Żydów w Radomiu, 1945-1950, sygn. 13, - materiały dot. synagogi, domu modlitw i cmentarza żydowskiego, 1945-1950, sygn. 14-15, - akta Szpitala Żydowskiego w Radomiu, 1945-1947, sygn. 16, - sprawy ...

 13. Bezirks- bzw. Landratsamt Bergzabern

  Staatsrechtliche Gegenstände: Grenzen. Landkreis- und Gemeindeverwaltung: Gemeindegrenzänderungen, Bürgermeister und Gemeinderat, Gemeindebedienstete, Gemeindearchive. Rechtspflege; judenfeindliche Maßnahmen. Brandversicherung. Ausländer- und Vereinspolizei, Meldewesen, Bevölkerungsstatistik. Orden und Ehrenzeichen. Militär, Krieg und Kriegsfolgen, Besatzungsangelegenheiten, Freimachung und Wiederaufbau in der "Roten Zone", Kirchen- und Schulwesen. Natur- und Landschaftsschutz. Fürsorge. Gesundheitswesen. Bau- und Wohnungswesen. Straßen- und Brückenbau. Wasserbau und Wasserrecht. Landwirtsc...

 14. Regierung der Pfalz, Kammer des Innern und der Finanzen

  Staatsrechtliche Gegenstände: Königliches Haus, Landesgrenzen, Auseinandersetzungen mit Nachbarstaaten, Wahlen. Verwaltung und Organisation: Regierung, Regierungsgebäude, Landrat der Pfalz, Aktenextraditionen, Archivwesen, Beamte, Personalsachen, Ernährungsreferat, Statistik.- Bezirksämter, Distriktsgemeinden und -räte, Kommunalverbände.- Städte und Gemeinden (Gemarkungsgrenzen, Gemeindewesen [auch Rechtsstreitigkeiten], Gründung von Ludwigshafen). Justizverwaltung: Gerichte (auch Gebäude), Gefängnisse (auch Gebäude), Notariate. Polizei und öffentliche Sicherheit: Paßwesen, Vereine, öffentl...

 15. Verwaltungsgerichte Neustadt und Mainz

  Verwaltungsakten, Prozeßregister, Prozeßakten

 16. Staatsarchiv/Landesarchiv Speyer

  Verwaltung der Dienststelle. Aufgabenwahrnehmung: Aktenübernahme und Erschließung, Benutzung, Archivpflege, Archivtechnik, Wissenschaftsorganisation und Öffentlichkeitsarbeit. Benutzerakten.

 17. Regierung der Pfalz, Präsidium, Personalakten

  Personalakten von Regierungsbediensteten der Kammern des Innern, der Finanzen und der Forsten, auch nachgeordneter Behörden, vereinzelt auch von Pfarrern, Schulinspektoren, Lehrern, Juristen und Ärzten.

 18. Bezirksregierung Rheinhessen, Personalakten

  Personalakten

 19. Dokumente und Quellen anderer Archive. Deutsche Archive. International Tracking Service (ITS), Bad Arolsen

  Die Sammlung enthält v.a.: Korrespondenz, Befehle, Verfügungen, Anweisungen, Schutzhaftbefehle, allgemeine Anordnungen, Sitzungsberichte von Organisationen der ehemaligen Gefangenen, Bestandesrapporte, Stärkemeldungen, Häftlingslisten, Listen Befreiter, Listen verstorbener Häftlinge, Zugangslisten, Transportlisten, Unterlagen des Häftlingskrankenhauses, Unterlagen betr. Arbeitseinsatz, Todesbücher, Unterlagen betr. Kassenanweisungen, Sozialversicherungsangelegenheiten, Blockbücher, Veränderungsmeldungen, „Operationsbuch“, Totenlisten, Friedhoflisten, Repatriierungslisten, Nachkriegsberichte...