Archival Descriptions

Holding Institution: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu close
 1. Burmistrz Miasta Grodzisk [Bürgermeister Grätz]

  • akta administracyjne (materiały dotyczące volksdeutschów)
 2. Centralne Więzienie w Poznaniu

  • akta osobowe więźniów - materiały ewidencyjne (księgi więzienne, skorowidze)
 3. Centralne Więzienie w Zielonej Górze

  • materiały ewidencyjne (skorowidze)
 4. Główna Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu - Zespół Śledczy - Nadzoru w Poznaniu

  • akta administracyjne (sprawozdania opisowe i statystyczne zespołu śledczego w Poznaniu oraz sprawozdania z kontroli przeprowadzanych w okręgowych komisjach w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu, Zielonej Górze; sprawozdania z wizytacji i wyjazdów okręgowych komisji w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu, Zielonej Górze, korespondencja) - materiały ewid...
 5. Kolonia Rolna Mrowino

  • akta administracyjne (protokoły zdawczo-odbiorcze, bilanse) - materiały ewidencyjne (księgi, skorowidze)
 6. Kolonia Rolna Rawicz-Kawcze

  • akta administracyjne (dokumentacja techniczna, protokół zdawczo-odbiorczy przejęcia kolonii) - materiały ewidencyjne (księgi, skorowidze)
 7. Niemieckie Listy Narodowe w Rejencji Poznańskiej [Regierung Posen Bezirksstelle Deutsche Volksliste]

  • akta administracyjne (wykazy, akta w sprawie list volksdeutschów)
 8. Obóz Pracy Leszno-Gronowo

  • akta administracyjne (protokół zdawczo-odbiorczy) - materiały ewidencyjne (księgi, skorowidze)
 9. Oddział Policji w Jarocinie [Schutzpolizei Dienstabteilung Jarotschin]

  • akta administracyjne (książka czynności)
 10. Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu

  • akta śledztw dotyczących zbrodni niemieckich - akta administracyjne (sprawozdania, korespondencja, opracowania problemowe przygotowane przez Komisję, dokumentacja dotycząca działalności Komisji i realizacji ustawowych zadań, akty normatywne, dokumentacja fotograficzna, fotokopie z prasy z okresu okupacji, materiały organizacji niepodległościowych działających na terenie Wielkopolski w latach 1945-1956) - ankietyzacja miejsc i faktów zbrodni niemieckich - materiały ewidencyjne (repertoria, skorowidze, kartoteka strat osobowych na terenie Wielkopolski w okresie II wojny światowej, kartoteka...
 11. Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytut Pamięci Narodowej w Zielonej Górze

  • akta administracyjne (sprawozdania, korespondencja, opracowania, dokumentacja dotycząca działalności Komisji i realizacji ustawowych zadań, akty normatywne, rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez Niemców w latach 1939-1945, wykaz organizacji konspiracyjnych działających na terenie Nadodrza w latach 1945-1956) - materiały ewidencyjne (kartoteka spraw prowadzonych przed sądami wojskowymi)
 12. Ośrodek Pracy Więźniów w Borowie

  • akta osobowe więźniów
 13. Ośrodek Pracy Więźniów w Nowej Soli

  • akta osobowe więźniów
 14. Ośrodek Pracy Więźniów w Świebodzinie

  • akta osobowe więźniów
 15. Rejencja Bydgoszcz [Regierung Bromberg]

  • akta administracyjne (wykazy volksdeutschów, akta normatywne)
 16. Rejencja Inowrocław [Regierung Hohensalza]

  • akta administracyjne (raporty sytuacyjne prezydenta rejencji w Inowrocławiu, pamiętnik Hermanna Vossa)
 17. Sąd Grodzki w Choszcznie

  • akta sądowe spraw o uznanie za zmarłego lub zaginionego