Archival Descriptions

Displaying items 1 to 3 of 3
Holding Institution: Gemeentelijk Archief Onderbanken
  1. Archief van de gemeente Merkelbeek, (1912) 1940-1981 (1983)

    Er waren in Merkelbeek voor de Duitse inval geen verdedigingslinies c.q kazematten aanwezig. De Duitse troepen konden hierdoor ongehinderd door stoten zonder verzet. Dat was in zoverre goed dat er geen gevechtshandelingen plaats vonden in Merkelbeek en er direct geen slachtoffers vielen. Indirect waren er wel enkele Merkelbeekenaars te betreuren zoals J. Dohmen, W. Stuijts en J. Rademakers. Later vonden in het land jodenvervolgingen plaats, ook in Merkelbeek. Ook werden enkele binnen de gemeente Merkelbeek opgepakt die zich openlijk tegen het Duitse regime keerden waaronder pater Nobis en p...

  2. Archief van de Gemeente Bingelrade (1912) 1940-1981 (1983)

    Op 10 mei 1940 staken de Duitsers de grens over bij Jabeek. Daar er geen of weinig tegenstand werd geboden marcheerden de Duitsers naar de omliggende gemeenten. Er was geen sprake van burgerslachtoffers en evacués. Wel was er sprake van materiele schade aan woningen en zelfs aan het gemeentehuis ten gevolge van de gevechtshandelingen. Ook werden enkelen koeien en een paard gedood. De oorlog in Bingelrade duurde tot 1944. Het eerste contact met de bevrijders vond plaats op 18 september 1944. Op die dag rolden de eerste Amerikaanse tanks Bingelrade binnen om het dorp van de Duitse bezetters t...

  3. Archieven der gemeente Merkelbeek, 1794-1939 (1945)

    Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente.