Archief van de Gemeente Bingelrade (1912) 1940-1981 (1983)

Identifier
archief-blok/-1631091385
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1940 - 31 Dec 1981
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

14,5 meter; 783 inventarisnummers

Creator(s)

Scope and Content

Op 10 mei 1940 staken de Duitsers de grens over bij Jabeek. Daar er geen of weinig tegenstand werd geboden marcheerden de Duitsers naar de omliggende gemeenten. Er was geen sprake van burgerslachtoffers en evacués. Wel was er sprake van materiele schade aan woningen en zelfs aan het gemeentehuis ten gevolge van de gevechtshandelingen. Ook werden enkelen koeien en een paard gedood. De oorlog in Bingelrade duurde tot 1944. Het eerste contact met de bevrijders vond plaats op 18 september 1944. Op die dag rolden de eerste Amerikaanse tanks Bingelrade binnen om het dorp van de Duitse bezetters te bevrijden. De tweede oorlog is eigenlijk aan Bingelrade voorbijgegaan. Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In Hoofdstuk 1 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In Hoofdstuk 2, paragraaf 2 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk 2.3.4. zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie (zie ook het archief van de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Conditions Governing Access

beperkt openbaar

Process Info

  • This fonds has been selected by EHRI from the online service Wegwijzer Archieven WO2 at www.archievenwo2.nl based on the Dutch subject heading 'Jodenvervolging' attributed to file descriptions within the collection. Only file descriptions with subject heading 'Jodenvervolging' provided by the Wegwijzer Archieven WO2 have been included.

  • Gemeentelijk Archief Onderbanken

Subjects

Places

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.