Language of Description: English
Holding Institution: Državni arhiv - odjel u Novoj Gradiški
 1. PUČKA DIONIČKA ŠTEDIONA NOVA GRADIŠKA

  • People's joint-stock savings bank in Nova Gradiska
 2. ZADRUGA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ZA NABAVU KREDITA NOVA GRADIŠKA

  • Civil servants co-op for bank loans, Nova Gradiska
 3. OBRTNI ZBOR NOVE GRADIŠKE

  • Craftsmen association of Nova Gradiska
 4. GRUNTOVNE KNJIGE KOTARSKOG SUDA NOVA GRADIŠKA

  • Land registry books of the county court in Nova Gradiska
 5. GRUNTOVNICA SRESKOG (KOTARSKOG) SUDA NOVA GRADIŠKA

  • Land-registry of the county court in Nova Gradiška
 6. KOTARSKI SUD (Sreski sud) SUD U NOVOJ GRADIŠKI

  • County court in Nova Gradiška