Holding Institution: Archiwum Państwowe w Poznaniu
 1. Sąd Obwodowy w Pobiedziskach

  • Amtsgericht Pudewitz
  • Local Court in Pobiedziska
 2. Sąd Obwodowy w Grodzisku

  • Amtsgericht Gratz
  • Local Court in Grodzisk Wielkopolski
 3. Sąd Obwodowy w Poznaniu

  • Amtsgericht Posen
  • Local Court in Poznań
 4. Sąd Obwodowy w Środzie

  • Amtsgericht Schroda
  • Local Court in Środa
 5. Akta gminy Grodzisk Wielkopolski (powiat nowotomyski)

  • Amtskommissar Gratz-Land. Distriktamt Grodzisk
  • Files of the commune of Grodzisk Wielkopolski

  1.Distriktsamt 2 j.a. 2.Zarząd Gminny /1892/ 1934 - 1939 10 j.a. 2.1.Sprawy ogólno-organizacyjne 9 j.a. 2.2.Sprawy Urzędu Stanu Cywilnego 1 j.a. 3.Der Amtskommissar Graetz - Land /Grodzisk) 1 j.a. 4.Zarząd Gminny /1935 - 1940/ 1945 - 1950 72 j.a. 4.1.Dział ogólno-organizacyjny 20 j.a. 4.2.Dział finansowo-budżetowy 10 j.a. 4.3.Dział gospodarki gminnej 30 j.a. 4.4.Dział administracji społecznej 2 j.a. 4.5.Dział administracyjny 10 j.a. 5.Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1951 - 1954 74 j.a. 5.1.Referat ogólno-administracyjny 29 j.a. 5.2.Referat finansowy 35 j.a. 5.3.Referat spraw socjalnych i k...

 6. Zakład Karny w Rawiczu

  • Strafanstalt Rawitsch
  • Penitentiary in Rawicz

  1 Akta personalne więźniów A 1933-1945 2006 j.a. 1.1 Wystąpienia przeciw Niemcom w 1939 r. 1939-1945 479 j.a. 1.2 Więźniowie polityczni sprzed 1939 r. 1936-1942 8 j.a. 1.3 Przynależność do nielegalnych organizacji 1939-1945 552 j.a. 1.4 Areszt prewencyjny wobec osób podejrzanych politycznie 1939-1944 52 j.a. 1.5 Szpiegostwo 1935-1944 11 j.a. 1.6 Postępowanie wbrew zarządzeniom i opór władzy 1940-1944 26 j.a. 1.7 Słuchanie zagranicznego radia 1938-1944 129 j.a. 1.8 Niedozwolone posiadanie broni 1939-1945 75 j.a. 1.9 Antyniemieckie wypowiedzi 1938-1944 102 j.a. 1.10 Sabotaż 1940-1944 12 j.a. ...

 7. Więzienie Policji w Poznaniu

  • Polizeigefangnis Posen
  • Police Prison in Poznań

  Akta ogólne więzienia oraz akta więźniów.

 8. Więzienie Sądowe w Kole

  • Gerichtsgefangnis Warthbrucken
  • Court Prison in Koło
 9. Więzienie Sądowe w Szamotułach

  • Gerichtsgefangnis Samter
  • Court Prison in Szamotuły

  1 Akta ogólne 1933-1945 22 j.a. 2 Akta personalne 1939-1944 425 j.a. 2.1 Wystąpienia przeciw Niemcom w 1939 r. 1939-1943 35 j.a. 2.2 Antyniemieckie wypowiedzi 1939-1944 36 2.3 Nielegalne organizacje, zdrada państwa 1940-1943 21 j.a. 2.4 Nielegalne posiadanie broni 1939-1942 11 j.a. 2.5 Noszenie niemieckiej odznaki 1941-1941 1 j.a. 2.6 Pobicie Niemca 1939-1944 8 j.a. 2.7 Sabotaż 1939-1943 15 j.a. 2.8 Ucieczka z obozu, getta lub więzienia 1940-1943 10 j.a. 2.9 Pomoc dla jeńców, więźniów i zbiegów 1940-1944 9 j.a. 2.10 Niedozwolone przekroczenie granicy 1940-1943 8 j.a. 2.11 Zakazane kontakty ...

 10. Więzienie Sądowe w Grodzisku

  • Gerichtsgefangnis Gratz
  • Court Prison in Grodzisk Wielkopolski

  1 Administracja wiezięnna 1910-1945 19 j.a. 2 Akta personalne więźniów 1940-1946 42 j.a. 2.1 Zdrada państwa - antyniemieckie wypowiedzi i wystąpienia przeciw Niemcom w 1939 r. 1940-1943 5 j.a. 2.2 Nielegalne posiadanie broni 1941-1941 1 j.a. 2.3 Nielegalne posiadanie radia 1940-1941 2 j.a. 2.4 Pobicie Niemców 1940-1942 4 j.a. 2.5 Pomoc zbiegom i jeńcom 1941-1941 3 j.a. 2.6 Opuszczenie miejsca pracy 1940-1944 18 j.a. 2.7 Niedozwolone miejsca pracy 0 2.8 Niedozwolone przekroczenie granicy 1940-1946 4 j.a. 2.9 Fałszowanie dokumentów 1940-1943 4 j.a.

 11. Więzienie Sądu Krajowego w Lesznie

  • Landgerichtsgefangnis Lissa
  • Prison of the Regional Court in Leszno

  1 Akta ogólne 1941-1945 1 j.a. 2 Akta personalne 1941-1944 240 j.a. 2.1 Wystąpienia przeciw Niemcom w r. 1939, antyniemieckie wypowiedzi 1941-1944 15 j.a. 2.2 Nielegalne organizacje, zdrada stanu 1941-1944 16 j.a. 2.3 Nielegalne posiadanie broni 1942-1943 9 j.a. 2.4 Noszenie niemieckiej odznaki 1942-1943 2 j.a. 2.5 Pobicie Niemca 1942-1944 10 j.a. 2.6 Szpiegostwo i sabotaż 1941-1944 6 j.a. 2.7 Ucieczka z obozu 1942-1944 4 j.a. 2.8 Pomoc w ucieczce 1944-1944 4 j.a. 2.9 Niedozwolone przekroczenie granicy 1941-1944 16 j.a. 2.10 Zakazane kontakty z Niemcami 1941-1944 11 j.a. 2.11 Zakazane konta...

 12. Więzienie Sądowe we Wrześni

  • Gerichtsgefangnis Wreschen
  • Court Prison in Września
 13. Więzienie Sądu Krajowego w Gnieźnie

  • Landgerichtsgefangnis Gnesen
  • Prison of the Regional Court in Gniezno

  Akta ogólne i akta personalne więźniów.

 14. Więzienie w Międzychodzie

  • Gerichtsgefangnis Birnbaum
  • Court Prison in Międzychód
 15. Akta miasta Buk

  • Files of the town of Buk
  1. Okres staropolski (4 j.a.) 1.1 dokumenty (3 j.a.) /1299/ 1529-1688 (sygn.: I/1-I/3) 1.2 Księga czynszów i poboru szosu (1 j.a.) 1589-1594 (sygn. I/4) 2. XIX-XX w. (127 j.a.) 2.1 Okres zaboru pruskiego(30 j.a.) 1843-1919 /1922/ (sygn.: 1-22, 116-122, 124) 2.2 Okres międzywojenny (23 j.a.) 1919-1939 /1940/ (sygn.: 23-42, 125-127) 2.3 Okres okupacji (7 j.a.) 1939-1945 (sygn.: 43-49) 2.4 Okres Polski Ludowej (67 j.a.) 1945-1950 /1951/ (sygn.: 50-115, 123) [oprac. J.Bielecki 1973 r. i inni]
 16. Sztab Osiedleńczy w Poznaniu

  • SS-Ansiedlungsstab Posen
  • SS Settlement Headquarters in Poznań
 17. Żandarmeria powiatu grodziskiego

  • Gendarmerie Kreis Gratz
 18. Dowódca Policji Porządkowej w Poznaniu

  • Der Befehlshaber der Ordnungspolizei Posen
  • Commander of the Order Police in Poznań
 19. Urząd Tajnej Policji Państwowej w Poznaniu

  • Geheime Staatspolizei. Staatspolizeileitstelle Posen
  • Gestapo Branch Office in Poznań
 20. Prezydium Policji w Poznaniu

  • Polizeiprasidium Posen
  • Police Presidium in Poznań